kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 2970

Fag-Register for Danmark

Akkumulatorer

Københav n (Fortsættelse): Nordisk Akkumulatorfabrik, Akts., Cort Ade ­ lers G. 1 Kl g Cent. 1851 A /s NORDISK AKKUMULATORFABRIK CORT ADELERS G.1 0 TLE CENT. 1851

Akvarier.

Albums.

K øbenhavn: Bergoe Georg Mimersg. 55 INI g Tg. 2511y Fabrik, af Akv ariestel i Jern. Laybourns Jul. Eftf., Akts., Colbjørnsensg. 28 E g C. 2262

København: Dansk Kartothek Fabrik ved Rud. C Drumm Pilestr. 40 Kl g *0.15341 Alt i Amatør-Foto med Tilbehør. Gede & Co., Akts., Drejøg. 11 [0] g Cent. 14691 Albumf abrik.Foto-Mapper, Foto-Hjør ­ ner: „Cello - Fix “ & „Foto-Fix'*. Juel ’ s Christian W Eftf. Westend 7 El g Ev. 351 Frimærkealbums.

Odense: Wingsted A Heltzensg. 9 g 4703

VÆRKSTED OG LADESTATION:

NYHAVN •4 0 TLF.BY3941 Schwartz Vicgo, Akts., st.Kongensg. 60 Kl g Cent. 4771 Aalborg: Aalborg Akkumulator Værksted, Harald Christensen, Niels Ebbesens G. 10 g 6096 Hansen & Schneider Jernbaneg. 10 g 5030 - ..Exide* Depot for Nordjylland. Zima ved Zimmermann Christensen Vester ­ bro 85,87 g 4901 E sbjerg: Akkumulator-Centralen v. Thor Jacobsen Stormg. 35 g 2151 Esbjerg Akkumulatoi fabrik, A Trangbæk Forsingdal Borgerg. 45 g 745 Glostrup : Skandinavisk Akkumulator- Fabrik g 490 Wotan ved Hans Hermansen, Interessent ­ skab g 548 Hillerød: Akkumulatorfabriken Hiak g 707 Kolding: Auto Elektro ved H Hansen & Co., Interes ­ sentskab Sondcrg. 26 g 778 Nakskov: Batteri-Centralenved VNielsen Kongenstofte 3 g 732 IJørre-Aaby: Andersen R & Sønner Ingeniør & Maskin- forr. „Grand" g 36,196 & 17 O d en s e: Åkerman Axel Østerg. 46 g 472 & 6472 Akkumul itorfabriken Volta, Th. E Jensen Albanig. 38 g 4219 Deurs E van Pantheonsg. 2 g 4100 Lange Jørgensen, Akts. Fjordsg. 9 g 8500 (2 Lin.) Møller & Co. Asylg. 16 g 3343 & 3220 Randers : Jydsk Akkumulator Indrustri, G Lauridsen Ø-Boulevard 18 ffi 3572 Vejle: Mortensen Olaf Volmersg. 1 g 1468 Akkumulatorsyre. Accumulator Acid — Acide pour accumulators électr. — Akkumulatorensåure København: Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik, Akts., Amalieg. 15 [S g ★ Cent. 6388 Telegramadr.: „Superfos 44 Akkumulator-, Svovl-, Salpeter- Salt- og Gerbersyre Oleum - Destilleret Vand HANDELSHUSET VILHELM HAN ­ SENS EFTF., Indehaver Holger Jensen, Carl JacobsensV.17 Valby g ★ C.10311 Hempel ’ s J C Tekn.-Kem. Fabrik Amalieg. 8 Kl 1' *C. 3842

Akvavit. (se tillige Spritfabrikker).

København: DANISCO, DANSK HANDELS- & INDUSTRI-COMPAGNI, Akts., Havneg. 31 Kl g ★ C. 6090 Telegramadr. „Dunisco* .Enef orhandler af Aktieselska ­ bet De Danske Spritfabrikkers Produk ­ ter for Skibsproviantering og Eksport. DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts., Hovedkontor Havneg. 29 KJ g ★ Cent.580 Telegramadr. „Sprit 14 Ekspeditioner: Strandboulevarden 88 g ★ Cent. 6380 Snaregade 12-14 „ ★ n 4000 Aalborg: DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts. g 4200 Telegramadr. „Sprit 1 *. Odense: DANSKE SPRITFABRIKKER, DE, Akts, g 22 Telegramadr. „Sprit*. Dansk-Engelsk Alabast Industri, Akts., (Danish-English Alabaster Industry, Ltd.) Enghavev. 16 El g C. 2891 Dansk-Engelsk Alabast Industri A/S (Danish-English Alabaster Industry,'Ltd.) Forende Fabrik for rødfl. Onyx Alabastvarer. Central 2891 U dfitillingsrtokalerne daglig gabne KI. 10-4. Nardi G Vesterfælledv. 58 El g C. 10531 Privat gGh. 2650 Alabast-Fabrik en gros. Nordisk Alabast-Industri Prinsesseg. 29 BUS g Am. 4925 A a r s 1 e v p r . B r a b r a n d : Blonding Chr. gB 254 Alt i Alabast. Horsens: Bendixen N & Søn s Eftf., N C Nielsen Houmannsg. 2 g 2153 Alabastindustri. Jydsk Alabastvarefabrik v. H Hjerresen & Dyrgaard Pedersen Allég. 5?

Alkoholfri Drikke. (se tillige Frugtsaftfabrikker).

København: Nordlys ved Ludvig SchrøderViborgg. 3,5 SS g 0 2603

Alkoholfri Restaurationer.

København: Afholdshjemmet Øbro, Akts., Blaagaardsg. 23B Bl g N5463 Hallen, Vesterbrog. 35 El gi C. 15070 K. F. U. K. Kristelig Forening for unge Kvinder st.Kannikestr.19Kl g Cent. 13157 Kvindernes Alkoholsfrie Restauranter GI. Kongcv. 151 (Y) g C. 2754 Petersen Jørgen Vesterbrog.40 O gEva2728 Vegetarisk Restaurant Frederiksbergg. 28 Kl g Cent. 7827 Weinreich A Norrebrog. 88 El gi No. 1088 Øbro, Trianglen 4 KU g 0 1039

Aluminium. Aluminium — Aluminium — Aluminium

København: Andersen & Maare V-Søgade 52 El g C. 12532 Vereinigte Leiclitmetall-Werke. Bergsøe Paul & Son Biilowsv. 34 El g^Cent. 8731 Paul Bergsøe & Søn Biilowsv. 34 Tlf. * Cent. 8731 Aluminium og Aluminiumslegeringer. Cheminova-Metalkemi Sydmarken 10,12 g Søb. 1619 - Oxydering & Overfladebeli. Larsen Vald., Carl Jacobsens V. 19 Valby g Cent. 1072 & 5153 - Lager af: Alumi ­ nium og Al-legeringer i Blokke, Plader, etc. - Si- Alumin. - ,Cu- Alumin. - , Magaluminetc., - Stempelalumin. Ludvigsen M Vst.Kongensg.72Klg^C.8154

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker