kraks vejviser 1940 handelskalender

Anilinfarver

VII — 2971

Fag-Register for Danmark Nordisk Aluminiumindustri Dagmarhus O $ ★ C. 10628 jordisk ALUMINIUMINDUSTRI V. DIREKTØR sig . houth DAGMARHUS TLF. * C. 10628. TELEGRAMADR.„NORAIUMIN" UDSTILLINGSLOKALE : VESTERBROS.2C • T.PALÆ59O9 ALUMINIUM i Blokke, Plader, Profiler, Stænger, Rør, Traad, Legeringer, Pulver. Folie, m.v. ENEFORHANDLER AF ORIGINAL SILUMIN. Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Akts., København E $ ★ Cent. 8825 Plader, Stænger,Profiler,Rør og Traad. Stricker-Nielsen Brdr. St.ThoniasAllé 1 EJ $ C. 14241 - Plader, Blokke, Profiler. Tingleff & Mathiassen Strandg. 44 OS $ C. 13782 - Lager af Plader og Profiler. Aarhus: Frichs, Akts, $ 3030 og Kbhvn. $Cent.5749 Aluminium Støbegods. København: ANDERSEN & BRUUN ’ s FABRI ­ KER* Akts., HV Nyholms V. 24 E fil ★ C. 3232 BRANDES FR. Studiestr. 5 OS $ ★ Cent. 12598 - Repræsentant for: ' Rob. V. Neher AfG, Sveits. Dansk Emballage Industri Vagtelv. 58 E $ ★ 0.15615 Se Annoncen under Transparent-Folie. Schrøder Alfr. C Nybi og. 26 E $ C. 8385 & Palæ 7010 Aluminiumsvarer. Aluminium Goods — Ouvrages en aluminium — Aluminiumwaren København: Cohn ’ s Carl Sønner Carl Jacobsens V. 26 Valby $ C. 2533 Kokillestøbegods - Pressestøbegods Sandstøbegods - Varmpressegods. DANSK ALUMINIUM INDUSTRI, Akts., Englandsv.32[S] $ ★ C. 1467 Gjerlov C V, Jakob Dannefærds V. 17 13 $ C. 5298 & 13698 Kødvogne fra 50-500 kg. Beholdero og Trug for Fabrikker. Skinkekogere. Rullepølsekogere. Fade aflange og runde. Dørslag, runde og firkantede. Kogekedler m. m. I stort Udv alg. 1 lerløv Aluminium Industri v. Egon Hansen Gørtlerv. 4 I n 3 $ Ta. 7696 Herløv Aluminium Industri v. Egon Hansen Gørtlerv. 4 NV. - Tlf. Ta. 7696 Privat Bopæl: Svanevænget 3 G. Tlf. Ry. 4954 y Alt Trykkerarbejde ogsaa i andre Metaller. Jensen W E & Søn Vesterbrog. 107B 13 $ Cent. 2878 & Eva 1228 Beholdere og Apparater. Aluminiumfolie. Aluminiumfoil — Aluminium feuilles en Aluminiumfolien

Svendborg: Hansen C Di onningholmsv. 54 $ 1494

Anilinfarver. Aniline Dyes — Couleurs d ’ aniline — Anilinfarben Københa vn: ANILIN KOMPAGNIET, Akts.jHavneg. 39 Kl $ ★ C. 1471 Telegramadr. „ Anilinkomp." Repræsentant for I.G FarbenindustrieAktiengesellschaft. Brøste P Strandg. 25.27 Kl $ ★ C. 3098 Ciba ved E Reet & G Eglo ff Vesterport 13 $ Cent. 11872 Hoffgaard ’ s E Eftf. ’ s Farveimpoit ved S Aa. Henriksen Mathildev. 22 El $ Gh. 7942 Ankere og Kæder. Anchors & Chain Cables — Aneres & chaines — Anker und Kutten (se tillige Jernkæder). København: * Berendsen Sophus, A/S, ,,Ørstedhus “ V-Far- imagsg. 41 13 $ til Kontor ★ Cent. 8500 fh. Engholm Carl Nyhavn 47 Kl $ Cent.1672 fh.Forbæch ’ sJohnEttf. Islands PI. $ C. 235 Saavel nye som brugte paa Lager i alle gangbare Dimensioner. GRØNBECH MJ & SØNNER Amalieg. 9 Kl $ ★ Cent. 342 Stats $ 82 lelegramadr. „Grønbechs*. Jernkontoret N-Voldg. 30-32 OS $ ★ C. 8606 Repr. for Otto Gruson & Co. Anlægsgartnere. Landscape Gårdeners — Architectes-paysagistes — Kunstgårtnereien (se tillige Havearkitekter). København: Albertsen Chr. Emdrup Vænge 68 $Ry.445O Andersen C C Løvspringsv. 13 Charlottl. $ Ordr.1896 Andersen Chr. N Flintholm Allé 5 EJ D Gh. 3683y Andersen II Hørsholmsv. 61 RungstedKyst $ Ru, 573 Andren Knud Ryesg. 69A [0] $ N 1478u Arleth JPSauntesv.29 Gjentofte$Gjent.219 Askjær C N Lyngbyv.273 Hell. $Gjent.2873 Astrup G & A Cedervall Humlehaven 15 Valby $ Vb. 3925 Baltzersen K S Kastaniev.3Lyngby$Lyng- by 56 BarmerChr. Fuglegaardsvænget 52D Gjen- tofte $ Gjent. 2311 Bech A Morescosv. 8 Charlottl. $ Ordr. 1996 Beck A J Stavangerg. 4 |0] $ 0 646 ly Bekker HolgerAnemonev. 47 Gjentofte $Ge. 981 Berg Fritz Kongsdalv. 50 Vanl. $ Da. 4972 Bei teisen M Tycho Brahes Allé 36 EJ $ Su. 1611 Bloch Sven Emdrupv. 171 IH3 $ Sø. 2404 Bonnavent Jensen Orla Grundtvigs Sidev. o 3 $ Eva 371 Bonnesen Chr. Højdev. 3 Holte $ Frederiks- dal 6037 ,, rr n ® tt Brinck Poul Rudersdalsv. 43,45 Holte $ Ho. H27 BruhnsHeinrich Asgaardsv. 4 13$ Eva 151 Brus Jørgensen Chr. ØregaardsAlIé 9 Hell. $ Hell. 1253 Bruun II Chr., N-Farimagsg.80E $ By4916 Buchwald J Sigridsv. 1 A Hell. $ Hell .5192 Callju L Gothersg. 95 E $ By 5193y Carlsen C L Valby Langg. 72 Valby $ Vb. 1248 Cederberg W Bolbrovei 18 Rungsted Kyst $ Ru. 324 Christensen Chr. Helgesv.28 E $ Gh. 3747x

C.HANSEN DRONNINGHOLMSV. 5*t SVENDBORG

TLF. 149-4 llllllllllllllllllli

Ammoniak. Ammonia — Ammoniaque — Ammoniak

København: Danske Gødnings-Kompagni, Det, Akts., Amalieg. 15 OS $ ★ Cent. 6388 Svovlsur Ammoniak i Sække. Nyborg: Dansk Ammoniakfabrik ved P Korsgaard & Co. $ 215

Ammunition. Ammunition — Munitions do guerre — Munition (se tillige Bøssemagere). København: Bahnsen Eerd. S, Dansk Vaabenlager st.Kongensg. 40 Kl $ Palæ 361y Jagt- & Fiskerimagasinet ved Ludvig Svend ­ sen Studiestr. 48 [3 $ C. 12648 Simonsen & Nielsen, Akts., Fredh. Kan. 4 E $ ★ Cent. 3789 Browning og alle Arter Patroner. Aalborg: Bach Petersen Jernbaneg. 21 $ 37 & 38 Aarhus: Guldmanns Julius Eftflg. Guldsmedg. 24,26 $1442 - Engros. Frederiksværk: Hærens Krudtværk $ 332 - Salgskon ­ tor. Alfred Raffel, A/S København Tlf. ★ Cent. 6395. Korsør: Guldmanns Julius Eftflg. $ 167 & 469

'JULIUS GULDMANNS EFTFLG. KORSØR TLF. 167 ■ 469 KUN EN GROS.. Odense: Nyborg Harald Vesterg. 65 $ 1249 (2 Lin.) Otterup: , Dansk Ammunitionsfabrik, Akts. $ 32

Analytisk-kemiske Laboratorier, (se Laboratorier, analytisk-kemiske).

Andelsslagterier. (se Svineslagterier).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker