kraks vejviser 1940 handelskalender

Hillerød — Hjørring

VI — 2861

Firma-Register: B. Købstæderne

Hjørring Foto-Handel, Ida Madsen & Asta Jarlund. Indeh. Ida Madsen og Asta Jarlund. Hjørring Garderobefarveri. Kem ’ sk Tøjrensnings-Anstalt, Chr. Ørum. Indeh. C Ørum. Hjørrring Halmvatefabrk ved Otto Heerfordt. Indeh. O Heerfordt [er senere død]. Hjorring-Hirtshals Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Amtmd. Magnus Wulft (Formand), Pedel K A S'monsen, Propr. N Kræmmer, Installatør J M Jør ­ gensen, Sogneraadsformd. SN Jensen, Tornby, Auktionsmester N C Jensen, Hirts ­ hals, Amtsraadsmedi. II F Frederiksen, Vidstrup, Lærer V Yde og Lærer S Ole ­ sen, Hirtshals. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Driftsbestyrer: J N Krogh. Prok.: J N Krogh i Foren, med P Hansen eller med R C Thomsen eller P Hansen i Foren, med 0 C Sørensen, Aktk. 2,942,387 Kr. Hjerring-Hørby Jernbaneselskab. Akts. Bestyrelse: Amtmand M V K Wulff (For ­ mand), Gaardejer C Ugilt, (Næstformd.), Over Ugilt, Kontorbest. A J Gram Mikkelsen, Pedel KA Simonsen, Gaardejer JCT Jensen, Sæsing, Amtsraadsmedi. LJHvidegaard, Taars, og Sogneraadsformd. MPNielsen, østervraa. Driftsbestyrer: J N Krogh, Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. Prok.: J N Krogh i Foren, med P Hansen eller R C Thomsen eller P Hansen i Foren, med O C Sørensen. Aktk. 1,616,800 Kr. Hjørring Jern- & Staalforretning, Akts. Bestyrelso: Kebmd. S C Sørensen, Ran ­ ders, Prokurist E 0 G Sørensen, Aalborg, og Prokurist A II G Sørensen, Ran ­ ders. Forretningsfører: M C Madson Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 60,000 Kr. Hjørring Korn- & Foderstofforretning, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Hjørring Korn- & Trælasthandel [se dotfej. Hjørring Korn- & Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Dir. N A Pedersen, Risskov, Aarhus, Dir. JFA Spodsbierg, Hasseris, Aalborg, og Dir. K ørnbo, Aalborg. Direk ­ tion: Kobmd. J C Pedersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: J C Pedersen. Aktk. 50,000 Kr. Hjørring Læderhandel ved Chr. Hansen & Søn. Indeh. C M Hansen og S A K Hansen. Prok. : Helga S F M E Hansen. Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse: Amtmand M V K Wulff (Formand), Gaardejer J K Pilgaard, Vrensted, Folketingsrod. J S Vang- gaard, Vandstedlund, Gaardejer J J Jørgensen, Ulstrup, Dir. F A Pedersen, Løkken, Gaardejer J P M O Sorensen, Gølstrup, Gaardejer S Enevoldsen, Hune, Gaardejer C C Veibye, Alstrup, Murerm. C B Madsen, Senderlev, Bogtrykker H F Bjørn, Kobmd. P F Pedersen, Pandrup, Gaardejer L .1 Pedersen, Løkken, Gaardejer S P Rasmussen, S-Saltum, og Gaardejer N C Petersen, S-Harridslev. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, med et Bestyrelsesmod^. Driftsbestyrer: J N Krogh. Prok.: J N Krogh i Foren, med P Hansen eller R C Thomsen ellor P Hansen i Foren, med O C Sørensen. Aktk. 2,603,800 Kr. Hjørring Margarinofabrik, A C Larsen. Indeh. A C Larsen. Hjørring Materialhandel, L Lauritzen. lndoh. L J Lauritzen. Hjørring Mejerimaskinforretning, Bertel Damgaard. Indeh. Bertel N Damgaard. Hjørring Nattevagt, Akts. Under detto Fiima drives tillige Virksomhed af Akts. Dø Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Hjørring Papirlager ved V Kraglund. Indeh. V J Kraglund. Hjørring Skotøjsmagasin, Akts. Bestyrelse: L A Svendsen (Forretningsfører), Fru AM Svendsen og Frk. TM Christensen, der to i Foron. tegner Frm. Aktk. 20,000 Kr. Hjørring Træskoforrotning, Akts. Bestyrelse : Dir. C J Bach, Hellerup, Dir. R Faurschou, Hinnerup, og Generaldir. T A Alstrup, Hellerup, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok.: K J Bak (Bach) og H M Liidemann i Foron. Aktk. 32,000 Kr. Hjørring Vulkanisoringsanstalt, S Vinthor. Indeh. S C Vinther. Holm Soren (Værktøjsmagasinet). Indeh. J Holm. Holmen Chr., Akts. Bestyrelse: Købmd. J Lauritsen (Formand), Købmd. H II Krag ­ lund, Løkken og Propr. K A Holmen. Kobborsholt. Direktion: J Lauritsen. Frm tegnes af en Direktoren eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 200,000 Kr. Holt J Sorensen, Indeh. Aa. Holt. Iagttagolsosplantningen Vendsyssel Akts. Bostyrolso: Havobrugskonsulent P K Andersen (Formand). Husojer J L Hansen (Næstformd.), Taars, Sagf. J J Breum, Gaardojer C Drivsholm, Stenvad pr. Vraa, og Plantesko)eojer C J N Spejlborg, Brønderslev, Frm. tognes af Formanden i Foron. med Næstformd. Aktk. 5400 Kr. Iris ved Karl Andersen. Indeh. Karl R Andersen. Jakobsen Otto, Akts., Hjørring. Bestyrelse: J E Rasmussen og A H Thomsen (Direktører) samt Landsretssagf. Vald.Smith. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. ” Jensen Andreas & Søn. Indeh. E Jensen. Jensen Anthon. Indeh. E L Jensen. Aktk. 300,000 Kr. Z, — o----« Direktion: J Jensen og T Kjærsgaard. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med ot Bo- 8tyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: I L Qvist og HUn- mack i Foren. Aktk. 60.000 Kr Jørn bane-Kiosken, Aase Kjølby. Indeh. Fru Aase A E Kjelby. Kiosk Adam, A Christensen. Indeh. A C E Christensen. Konservative Presse, Don, i Hjørring og Brønderslev, Akts. Bestyrelse: HC Jensen, Kobmd. G S N Hald, Dir. P J Nielsen, Brønderslev, Dir. A Hegelund, Manufak- turhdl. C Christensen, Landsretssagf. Il Hasle, Aarhus, og Redaktør E Finne- mann Bruun, Charlottl., der to i Foren, tegner Frm. Direktør (Redaktør): P C Thomson, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 35,000 Kr. Kraglund L. Indeh. Fru J V M Kraglund. Prok.: TES Kraglund. Kraglund N C. Indeh. A C Kraglund. Se Fag-Reg. under: Frø, Markfrø. Larsen Carl J. Indoh. Fru A V K K Larsen og J A Larsen. Lauritzen Chr. & Co. Indeh. E M Stecher. Prok.: T J Stechor. Littrup-Fiil Chr., Hjørring Møbølmagasin. Indeh. Chr. Littrup-Fiil. Jensen Carl. Indeh. Fru A Jensen. Prok. : Jensen & Kjærsgaard, Hjørring. Akts. Købmd. J Jensen, Gross. H A F Pedersen, 1 ______ _____ , O Vibe-IIastrup, Hasseris pr. Aalborg og Købmd. T Kjærsgaard. ------- „ K J Jensen. Bestyrelse: Dir. H Unmack, Aalborg, ,.i Hasseris pr. Aalborg, Prokurist r , Madsen & Jensen. Indeh. G J A Madsen og J P Jensen, der i Foren, tegner Frm. Madsen Marinus Akts. Bestyrelse: Manufakturhdl. Marinus Madsen (Formand), Fru M M Madsen og Disponent K E Madsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. Foren, eller af Formanden alone. Aktk. 75,000. Mejeriet Dania, J Ostergaard. Indeh. J Ostergaard. Mellergaard ’ s Maskinhandel. 1 Indeh. Ellen Mellergaard. Prok.: N Mellergaard. Modehuset, Dagmar Jensen. Indeh. Dagmar M Jensen. Mogensens Betty Boghandel. Carl Becks Eftf. Indeh. Betty Mogensen. Nielson Chr. H jun., Akts. Bestyrelse: Forp. C. H Nielsen. Kjærsgaard pr. Tom ­ by, Dir. P II Paulsen, Aarhus, og Fru K I Nielsen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: H C Jensen. Prok.: H C Jensen. Aktk. 125,000 Kr. Nielsen Valdemar & Søn. Indoh. C A Nielsen. Prok.: H Nielsen. . , Nordjydsk Frøkompagni ved Holmen & Christensen. Indeh. O A Christensen. Nordivdsk Kaffe-Import i Hjørring i Likvidation, Akts. Likvidator: Forretningsf. J A Jensen der tegfaer Frm. Aktk. 40,000 Kr. Nordjydsk Tr ’ ikotagelager ved Chr. Christensen. Indeh. Chr. Christensen. Prok.: Obefc* W* Aktieselskab, Hjørring Oplag. Filial af C W Obel, Aktioselskab, Aalborg [so dette 1 . Filialon tegnes pr. piok. af 0 E J Gindrup. Petersen J F Indeh. J F Petersen. Prok.: Eva M L Petersen. Petersen J F & Co. ved Johan Frederik Petersen & Erik Nielsen. Indeh. Johan Fre ­ derik Petersen og Erik Nielsen. Rasmussen & Damkjær Petersen. Indeh. S Terp Rasmussen og P Damkjær Petersen. Simonsen Peter. Indeh. Niels Peter Simonsen. Prok.: Fru A E Simonsen London Magasin ved Bech. Indeh. N P P Bech. Lund Brødr. Indeh. N M S Lund og O Lund. Madsen Ida & Co. Indeh. Ida Madsen og Asta Jarlund. Mogensen Mørch. Indeh. Aa. G Merch Mogensen. Mogensens V Vin-Import. Indeh. J C B Mogensen. Morild & Hovaldt. Indoh. C V Morild og T Hovaldt.

Nordsten P, Hillorød Jernstøberi & Maskinfabrik ved M Nordsten Indeh. Ingeniør, Cand. polyt. M Nordsten. Prok. - . C A Møller. Pavillonen i Frederiksborg Slotshave, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. C F Raa- schou (Formand). Kommunaldir. CES Svendsen, arekassedir. C F Andersen, Kontorbest. C F Andersen, Kebmd. H L Melskens, Typograf C Poulsen og Dir. S J Milner. Kasserer: CES Svendsen. Frm. tegnes af Formanden eller Kassere ­ ren. Aktk. 11,600 Kr. Petersen A F, Hillerød. Indeh. T S N Petersen, Hell. Petersen Chr. Indeh. Enkøfru H E F F Petersen. Petersen O & Co. Indeh. E R C Nielsen. Slotssognets Tricotage- & Lingeriforretning ved Edith Sørensen, Nyhuse. Indeh. Edith Sørensen. Svendsen N S & Son Interessentsk. Interessenter N S Svendsen og H S Svendsen. Sæbemagasinet ved H C Petersen. Indoh. II C Petersen, Kbhvn. Thomsen ’ s H F Eftf. ved Erik Nielsen. Indeh. Erik G Nielsen. Willerup L R. Indeh. L R Willerup, A K Willerup og II K Willerup. Hirtshals. Engelsk Beklædningsmagasin. Idus M Mikkelsen. Indeh. Idns M Mikkelsen. Hirtshals Autoværksted, Hoigor Jespersen Indeh. Holger Jespersen. Hirtshals Bank, Akts. (Hjørring Diskontobank) [so u. Hjørring]. Hirtshals Fiskeexport, I) Espersen. Indeh. Fru A D Espersen. Hirtshals Kulimport ved Otto Heerfordt. Indeh. N Otto Heerfordt [er senere død], Hjørring. Ilirsthals Smede- & Maskinværksted, Kr. Jensen & Søn. Indeh. Kr. Jensen og A Jensen. Lilleheden Savværk, Akts. Bestyrolse: Ing. J N Jensen (Formand) og Formand Chr. II Borg (Næstformd.), der hvor for sig tegner Frm., samt Maskinsnedker N P Nielsen. Aktk. 24,000 Kr. Nordjysk Fiskeeksport ved Esphavn. Indeh. Gertrud M P Esphavn. Prok. : E Esphavn. Hjørring. Andersen & Christensen. Indeh. C C Andersen og B J Christensen, der i Foren, tognor Frm. og hver for sig har Prok. Andersen Viggo & Co. Indeh. P Viggo Chr. Andersen og Aksel M Nielsen. Arbejdernes Fællesbageri i Hjørring, Akts. Bestyrelse: Uddelor N C L Hjortnæs (Formand), Repr. J Byrgesen, Murerm. JM Madsen, Smedem. RP Nielsen og Typograf H F Bjørn. Kassorer: J C Olsen. Frm. tognes af Kassereren i Foren, mod Formanden ellor med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Bech ’ s Klædefabrik, Akts. (Akts. Do forenede Klædefabrikker, Hjørring). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De foronedo Klædefabrikker, Hjørring [se dette]. Biscuitfabrikken Oxford, Jørgen Storm. Indeh. Ellen D M Portefée Hansen, N F Portefée Hansen og P S Porteféo Hansen. Prok.: S Nielsen. Blaa Hjerne, Det, ved Laurits Sørensen. Indeh. L Sørensen. IBoligmontoring vod Grothe Kralund. Indeh. Gretho Kralund. Prok.: T J Stecher. Bruun & Nielsen. Indeh. NEC Nielsen. Briiel W, Akts. Bestyrelse: Ing. J C Thygesen (Formand og Direktør) Fru I J Thygeson og Forretningsf. M C Madsen. Frm. tegnes af Formanden ellor af Direktoren. Aktk. 120.000 Kr. Bryggeriet „Vendia “ i Hjørring, Akts. Bestyrelse: Dir.L C Budolfsen, Købmd. A Niel ­ sen og Kobmd. T R Christensen, der i Foren, togner Frm. Direktion: Cand. polyt. A P Rohde, der har Prok. Aktk. 140,000 Kr. Se Fag-Registret under : Bryggerier, Mineralvande. Biilows Fabrikker. Indeh. C E J C Bulow. Prok.: Edith Johanne Bulow. ■Christenson Georg. Indoh. B P Christensen. Prok.: A Jensen. Cykleforretningen du Nord, L Chr. Jensen. Indoh. L Chr. Jensen. Damernes Modemagasin, Margrethe Iløyrup. Indeh. Anna Margrethe Heyrup. Dansk Haartørrings- & Frisør Teknik, Akts. Bestyrelse: Læge D C N Holm, Barberm. Aa. T Andersen og Landsretssagf. J J Breum, dor to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,500 Kr. Engelsk Beklædningsmagasin, Georg Kraglund. Indeh. V G Kraglund. Fabriken Danbit, Niels Rasmussen & Il Schiøtz, St. Hans Sogn. Indeh. N T Rasmussen, Gjent. Prok.: Ing. E E Nielsen, Charlottl., H Pedersen, Frbg., og K V Rasmussen, Charlottl., to i Foren. Farve- & Tapethuset ved Anton Christensen. Indeh. A C Christensen. Flensborg Lager ved Caja Kloch. Indeh. C R Kloch. Prok.: I O Hansen og H J Kloch i Foren. Flensted & Co. Indeh. II Flensted og A Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Alfrida Nielsen. Forenede Klædefabrikker, De, Akts., Hjørring. Bestyrelso: Gross. II E M Von- dolboo (Formand), Aalborg, Dir. H II Ostcrhammel, Odense, og Landsretssagf. Mikkel Jensen. Direktion: K E Blumonsaadt. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, eller af Formanden i Foren, med Direkøren. Prok.: K E Blu- mensaadt og M Jensen i Foren, eller hver af dem i Foren, med B M Niolsen Bech eller med C E Vandsted Hansen. Aktk. 250,000 Kr. Forenede Teglværker, De, Hjørring, Akts. Bestyrelse: Amtsraadsmedi. APThvmsen, Hæstrup, Murerm. C B Madsen, Søndorlev, Dir. L C Budolfsen, Murerm. A P Frederiksen, Købmd. Th. R Christensen, Tømrerm. M Pedersen, Tommerhdl. J M Lee, Konsul Aksel Nielsen og Landsretssagf. J J Breum. Forretningsfører : L C Budolfsen. Frm.tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bostyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Foto-Magasinet, Svend Kjærsgaard. Indeh. Svend Kjærsgaard. Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, Akts. Bestyrelse: Tommerhdl. JM Lee, Kobmd. II E K Carstens, Propr. A N Stavad, Skallerup, Propr. K K Kristiansen, Sejlstrupgaard, og Tømrerm. E N Stonbakken. Direktør: H K J D Knudsen. Kasserer: H H Jensen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør eller et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Bogholderen eller Kassereren. Prok.: E V Nygaard i Foren, med Direktøren eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300.000 Kr. Heerfordt Otto, Akts. Bestyrelso: Dir. Albert Jensen (Formand og Direktor), Kbhvn., Dir. II .1 Jensen, Lyngby, og Landsretssagf. J J Breum. Frm. tegnes af 1 to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Prok.: G K Wcsonberg og J M Woergaard Mikke'son i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Be ­ styrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. Heidemann] A F. Indeh. A F Heidemann. Heidemann Brødr., Akts. Bestyrelse: Ing. N C Heidemann, Fru' 1 A E Heidemann og Værkfører G E l ’ ovlsen. Direktion ; N C Heidemann. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af-Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Hirtshals Bank, Akts. (Akts. Hjørring Diskontobank). Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Akts. Hjørring Diskontobank [so dette]. Hjørring Autohandel, Akts. Bestyrelse: Fru RM Nørkjær, Dir. A II Thomson og Mekaniker N P N Nørkjær. Direktor: N P N Nørkjær. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 50.000 Kr. Hj ’ ørring Automobil-Lager, C M Thomsens Eftf. Indeh. C II Thomsen. Hjørring Beneksport, Søren Andersen. Indeh. Søren C M Andersen. Hjørring Bogtrykkari ved Th. Mortensen. Indoh. T Mortensen. Hjørring Dampvaskori, Gsterlund & Olesen. Indeh. H £ Osterlund. Hjørring Diskontobank, Akts. Bestyrelse: Købmd. T R Christensen (Formand), Kobmd. TAM Madsen (Næstformd.), Dir. L C Budolfsen og GaardojorJC Chri ­ stensen, Stejlbj ’ erg. Direktion: A Eiersted og JL Sperling Andersen. Prokurister: Il J Ostergaard, H E Svendson, AH Christensen. J Andersen og K K Nielsen. Frm. tegnes af to Direktøror i Foren, eller * 11 — " J » — •-»- rist eller af II J Ostergaard i Foren. 2 Mill. Kr. (Hjørring Fjerrenseri, G Kralund. Indoh. Rettelser

af en Direktør i Foren, med en Proku med en af de andro Prokurister. Aktk. Fru E M Stecher. Prok.: T J Stecher. foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker