kraks vejviser 1940 handelskalender

Send — Trav

2435

Emneliste

Side Thorups Stiftelse ....................................... 2652 Thorupske Stiftelse, se Opfostringshus . . 2607 Thorvaldsen Samlingen paa Nysø ............ 2652 Thorvaldsens Museum ............................... 2652 Thrige ’ s, Thomas B, Fond (Odense) .... 1910 Thymes Stiftelse, se St Petri Kirkes, Thymes og Pelts Stiftelse .................... 2627 Tiendebank, Kongeriget Danmarks .... 2652 Tietgen Fonden ........................................... 2652 Tilføjelser og Rettelser findes paa gule Blade, efter denne Emneliste Tillæg til Vejviseren, Rekvisition af . . . 2190 Tilskærerforeningen af 1888 .................... 2652 Tilsynsnævnet (m. Straffede) .................... 2653 Tilsyn, Statens, se Oversigten Statstilsyn. Timotheus Kirke ........................................ 2653 Tingbladet, so Statstidondo ....................... 2642 Tinglev, Firma Register ............................ 2903 — , Forretninger ni. m .......................... 2012 Tinglysning, se Byret Kbhvns (17. Afd.); Frdbg. Birk; Nordre Birk;Søndre Birk med Amager Birk; se ogsaa Ægteskab. Tivoli ............................................................ 2653 Tjalfe, se Sejlklub Kbhvns Amatør .... 2627 Tjeneren, se Hjælpekassen Tjeneren. . . . 2540 Tjenestemandsforening, se Rigshospitalets. 2621 Tjenestemænd ved Udskrivningsvæsenet, se Foreningen af Tjenestem .................... 2515 Tjenestemændenes Byggeforen., se Byggef. 2490 — Sygeforsikring ....................... «t . . . . 2653 Tjenestepigehjem, se Louisestiftelsen u. Diakonisse-Stiftelsen ............................ 2498 Tjenestepigers UdBtyr, se Foreningen af 1843 ......................................................... 2512 Tjornegaards-Skolen, se Gjentofte kommu ­ nale Skolevæsen ..................................... 2531 Tobakken, Bort med, se Bort .................... 2486 Tobaksbeskatningen, se Toldvæsenet. . . . 2654 Tobaksbranchens Importør- og Grossist ­ foren., se Foreningen af Imp .................... 2514 Tobaksfabrikanter, De forenede ............... 2653 Tobaks-Fabr. og -Handlendes Foren., se Cigaretfabr. og Cigar- og Tobaksfabr. . 2495 Tobakshandlerforening, Kbhvns ................. 2653 Tobakshandlernes Landsforening .............. 2653 Tobaksindustriens Kontor ......................... 2653 Tobaksmonopolet, i Island ........................... 4181 Tobaksrepræsentanten ................................ 2653 Toftlund, Firma-RegiBter ............................ 2903 — , Forretninger m. m ........................ 2012 Togpersonalets Forening ............................. 2653 Toiletartikler, Brancheforen, f. Parfumeri- og, se Brancheforen, f. I ’ arfum ............... 2487 Toldassistenters Forening ............................ 2G53 Toldbetjentforen, af 1904 ......................... 2653 Toldboden, Beboere .................................. 582 — Plan over ................................................ 2691 Toldembedsmænd, Foreningen af ............. 2653 Toldetats Forening ..................................... 2653 Told- og Forbrugsafgifter, Departementet for, se Finansministeriet ....................... 2508 Toldmuséet ................................................... 2653 Toldpostkontoret, se Post- og Telegrafv.. . 2613 Toldraadet .................................................... 2653 Toldrorsbetjentforeningen . .. .................... 2653 Toldvæsenet . .............................................. 2653 se endv. u. Bestemmelser og Takster (grønne Blade) ........................................ 2691 Tolvmandsforeninger, se Centralf. af. . . 2493 To Løver ...................................................... 2654 Tonekunstner-Forening, se Dansk Tonek.. 2497 Tonekunstneres Selskab, se Unge T. S. . . 2659 Tontineforening,seLegat-og Tontinef. . . . 2586 Torve- og Slagtehallerne, se Torvev. . . . 2654 Tovværksfabriker, Foren, af., se Arbejds ­ giverforening, Dansk ............................ 2474 Trafik-Forening, Dansk ............................. 2655 Trafikinspektører, se Statsb ....................... 2640 Trafikministeriet, se Ministeriet f. off. Arb. 2595 Trainafdelingen, se Rytteriet ................. 2623 Trainafdelingens Soldaterforening ........... 2655 Traktatselskab, Vagt-Taarnets, se Vagt- Taarnets .................................................... 2601 Tranebjærg, se Samsø ............................... 1967 Trangisvaag (Tveraa), Forretninger m. m. 4149 Transitfirmaers Foren., se Danske Transit ­ firmaers Forening f. Ilandel m. udenl. Landbrugsprodukter ............................... 2498 Translatøreksamenskommissionen .............. 2655 Translatører, se Afd. VII, Fag-Reg .......... 3987 Translatørforeningen .................................. 2655 .Translatørskole og Sproginstitut, Kbhvns 2655 Transportagentur, Statsb ............................ 2690 Travselskab, Amager, se Amager T. . . . 2468

Side Teba, se Diakonisse-Stift ............................ 2498 Tegneinspektøren, se Skolevæsen .............. 2631 Tegnelærerkursus, se Statens .................... 2639 Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 2651 Tegnerforbundet ......................................... 2651 Tegner, Rudolph, Museet .......................... 2651 Teilmanns, Olga og J C, Minde ........... '. . 2651 Te-Iniportører, Foren, af danske, se Foren. a f 2513 Teknisk Bibliotek ........................................ 2651 Teknisk-kemisk Laboratorium, se Poly­ tekniske Læreanstalt .............................. 2612 Teknisk Landsforbund .............................. 2651 Teknisk Lærerforening, Dansk ................ 2651 Teknisk Lærerforening, Kbhvns ............. 2651 Teknisk Nødhjælp ...................................... 2651 Teknisk Skolelorening. . . ...................... 2651 Tekniske Videnskaber, Akademiet for, se Akademiet for de tekn. Vidensk .......... 2467 — Forening ................................................ 2651 — Højskole, Danmarks, se Polytekniske Læreanstalt ............................................. 2612 — Korps. Hærens, se Hærens ................. 2545 — Lærerkursus, se Statens tekniske Læ ­ rerkursus .............................................. 2639 — Selskab, Frdbg ......................................... 2651 — Selskabs Skoler ..................................... 2651 — Skole, Frdbg. • ........................................ 2652 — Skoler i Provinsen, se Real-Reg. for den paagældende By i Afd. IV. . . . 1697ff ------- , se tillige Afd. VII, Fag-Reg .......... 3977 — Tjenestemænds Foren., se Kommunes 2557 — Undervisning,Tilsynet, seStatensTilsyn 2639 Teknologisk Inst., so Fagskolen ............... 2506 ------ Elevsamfund ........................................ 2652T ------ Idrætsforening, se Idrætsforen.. . . 2545 — Laboratorium, se Polyt. Læreanstalt. . 2612 — Samling, se Polyt. Læreanstalt ........... 2612 Telefonabonnentforeningen ....................... 2652 Telefon Aktieselskabs Abonnenters Re­ præsentantskab ..................................... 2652 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste ------- Kontorfunktionærforening, se For ­ eningen af Kontorfunktionærer. .... 2514 Telefonforening, Kbhvns ............................ 2652 Telefonfunktionærernes Landsforen., se Landsforeningen af Telefonfunkt ........... 2569 Telefonmesterforeningen, se Foreningen af Mestre ved Telefonselsk ........................... 2514 Telefonselskaber Bornholms Telefonselskab ......................... 1963 Fyens Telefonselskab ............................... 1910 Færøernes Telefonvæsen .................... 4146 Jydsk Telefon-Akts .................................... 1722 Lolland-Falsters Telefonselskab ..... 1891 Samsø Telefonselskab ............................... 1967 Telefon Aktieselskab, Kbhvns ................. 2652 Statstil synet med de koncessionerede Telefonselskaber ........................... 2642 Telegrafen paa Færøerne .................... 4146 Telegrafforening, Dansk, se Post- og T.. . 2612 Telegraf og Telefon paa Island ....... 4181 Telegraf-Selsk., Det Store Nordiske. . . . 2652 Telegrafselskaber, se Afd. VII, Fag-Reg.. 3979 Telegrafvæsenet, se Post- og Telegrafv.. . 2612 se endv. u. Bestemmelser og Takster 2673 Telegrafvæsenets Embeds- og Bestillings ­ mand, se Foreningen forPost-ogTelegr. 2516 Teltholderforeningen .................................. 2652 Teltmissionen, se Pathanmission, Dansk . 2609 Templar Ordenen ...................... 2652 (se tillige International og Nordisk) Tennis Forbund, Dansk Lawn .................. 2652 Tennis Klub, Arbejdernes, se Arbejd.. . . 2471 Tennisklub, Gjentofte .............................. 2652 Teosofisk Samfund ........................... 2652 Terapisk Selskab, se Selskabet for teore ­ tisk og anvendt Terapi ................... ... 2628 Terminskontor,Fondsbørsens,seFondsbørs 2512 Terpsichore 2652 Terrierklub, Dansk ................................... 2652 Textilfabrikantforeningen ........................ 2652 Textilindustris Mesterforening, Dansk . 2652 Textil Union, Dansk ................................... 2652 Thaarupgaardske Stiftelse ...................... ... 2652 Thailands Gesandtskab og Generalkonsulat( so u. Gesandtskaber og Konsulater . . 2531 Theologisk Forening .................................. 2652 — Laboratorium, se Universitetets .... 2659 Thisted, Firma-Register .............................. 2902 — . Forretninger m. m ....................... 2009 Thomas B Thrige ’ s Fond (Odense), se Thrige ’ s, Thomas B, Fond ...................... 1910 Thomas Kirke, se St. Thomas .................. 2627 Thorshavn, Forretninger m. m ................... 4147 Thorups, Ole, Legat, se Legater. ........... 2585 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Side Sønderjydske Dag, Udvalget for ............... 264« — Fond, Den ............................................. 2648 — Fonds Sanatorium v. Augustenborg, se Nationalforen. til Tuberk. Bekæmpelse 2603 — Foreningers Fællesraad, se Grænsef., . 2533 — Husmandsforeninger, se Husmamlsf.. . 2543 — Krigsbeskadigede ogFaldnes Efterladte, se Foreningen for sønderj ......................... 2516 — Landsbibliotek, se u. Aabenraa ............. 1697 — Soldatergrave, Foreningen, seForen. S. S. 2516 Sønderjyllands Kreditforening, se u. Ha ­ derslev ...................................................... 1802 Søndermarken, se Frdbg. Slotshaver .... 2520 Søndermark-Kirkegaard, se Kirkegaarde . 2552 Sønderskovhjemmet ..................................... 2648 Søndre Birk ................................................ 2648 Sondre Hanssted Grundejerforening, se Grundejerforeningen S. II .................... 2533 Søofficerer i Reserven, Foreningen af, se Foren, af Søofficerer .............................. 2515 Søofficersforeningen .................................... 2618 So- og Handelsretten .................................. 2648 — ’ s Medlemmers Forening, se Foreningen af Sø- og Handelsrettens Medl ................ 2515 So- og Transportforsikringsselskaber Baltica, Assurance-Comp ........................ 2479 Codan. Forsikringsselsk ......................... 2495 Fjerde Søforsikringsselskab ................... 2510 Forsikringen af danske Fiskefartøjer. . 2517 Krigsforsikringen for danske Skibe. . . 2559 Krigs-Soforsikring for Varer, Dansk . . 2560 National, Forsikringsakts ...................... 2602 Private Assurandeurer, De .................. 2615 Skandinavia, Forsikrings-Akts .............. 2629 Søret, International, se Comité Maritime International ........................................ 2495 Søsterlige Selskab .................................... 2649 Søtransportvæsenet, se Søværnet ............. 2649 Søvang, se Grundejerforeningen S ............ 2533 Søværnet ..................................................... 2649 — se endv. Nyboder ............................... 2605 — ’ s Alderdomsbolig, se Foren. Søv. A ......... 2516 Søværnets Kvartermesterforening ... . 2649 Taarbæk, Beboere m. m., se Klampenb. . 731 — Kirke ...................................................... 2649 — Kommune,se Lyngby-TaarbækKommune2589 Taarnby Kirke & Kommune .................... 2649 — Kommunes Grundejer- og Parcelfore ­ ninger, se Grundejer- og Parcelf .......... 2533 — Beboere m. m., se Kastrup ................. 726 — Kort ......................................................... 4 Taastrup, Firma-Register .......................... 2902 — , Forretninger m. m.. . ’ .......................... 2007 Tabte Sager, se Fundne Sager ................... 2522 Tagpap- og Asfaltfabrikantforen., se Ar ­ bejdsgiverforening .................................. 2474 Taksationskommissioner ............................. 2649 Taksatorer og Taksatricer, se Afd. VII . . . 3961 Taksigelseskirken ....................................... 2650 Taleklasser, Svagsyn- og, Kbhvns Kom- jnunes, se Skolevæsen, Kbhvns ............ 2631 Talelidende, se Statens Institut f.T .......... 2638 Talepædagogisk Forening .......................... 2650 Tandkliniker, se Skoletandklinikker .... 2630 Tandlægeforening, Dansk .......................... 2650 — Kbhvns ............................. . .................... 2650 — ’ s Alderdomsfond, Dansk ....................... 2650 Tandlægeskolen ........................................... 2650 Tandlægevagten ....................................... . 2650 Tandtekniker Forbund, Dansk ................. . 2650 se ogsaa Landsforeningen af prakt. Tandteknikere ........................................ 2569 Tapetfabrikant Forening, Dansk .............. 2650 Tapetgrossist Forening, Dansk ................. 2650 Tapethandler-Forening, Dansk og Kbhvns 2650 se tilligeTilføjelser efter denne Emneliste Tarifforening, Dansk .................................. 2650 Tarm, Firma-Register ............................... 2902 — , Forretninger m. m .......................... 2008 Tarmhdl., Foren, af, se Foren, af ........... 2515 Tavsens Fond, Hus, Kirke, se Hans T. . . 2537 Teaterdirektører i danske Provinser, se Provinsteater-Direktorforeningen . . . 2615 Teaterfunktioilærforeningen af 8. Febr.1919 2650 Teaterhistorie, Selskabet f. Dansk, se Selskabet ................................................ 2628 Teaterhistorisk Museum ............................ 2650 Teatermedarbejderforeningen .................. 2650 Teaterraadet ................................................ 2650 æeatre i Kbhvn ................................ 2650 ~~ Planer ................................................... 1 3ff Teatre i Provinserne, se i Afd. IV Real- Reg. for de paagældende Byer .... 1697ff

II 3 — 4*

II 3-4*

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker