kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3962

Tandhjul

Christensen H Højdedraget 11 Valby $ Vb. 5143 Christiansen Alfred Palæg. 5 E D Palæ 1404 Christophersen Knud-Mogens V-Søgade 50 K] D Pa. 5066 Claesson E Frue Rebekkav. 36 Hell. D He. 5990 Claesson Holger Frederiksborsrv. 106 I nv I $ Ta. 7780 Clausen Erik st. Kongensg.65 Kl DPalæ2121 Clausen G Høier Gammeltorv 10,12 Kl $ Cent. 2017 Clausen Rigmor Frøken V-Boulevard 13 Kl DBy6385 Conradsen Helga Frue Frcdh.Kan. 6 E D By 3603 Dabelsteen B Amagerbrog. 5 [S] D Su. 1900 Dahlgreen Henrik Vesterport Kl D By 4865 Dahlsgaard Inga Frue Vanløse Allé 2A E D Gh. 4204 Dalborg Gregor N-Frihavnsg. 27 (01DO5186 Dalkiær Chr. Ehlersv. 3 Hell. D Hell. 1290 Dalkiær O Jagtv. 101 E D Tg. 1111 Dalsgaard Thora Frøken S-Fasanv. 39 E D Gh. 9103 Damgaard E, Søborg Hovedg. 66 Søborg $ Søb. 1046 Darum Erik Enghavev. 61 Kl D Eva 435 Demant Jørgen Østerg. 27 E D By 64 Dessing Carl Vesterbrog. 48 Kl D Eva 1590 Dethlefsen Carl Hovedvagtsg. 2E$By7240 Dr. chir. dent. Dorph I Frue, Henrik Hertz V. 12 Charlottl. D Or. 2168 Dorph Svend Vinding. Henrik Hertz V. 12 Charlottl. D Or. 2168 Drescher Oscar V-Voldg. 6 Kl D By 4035 Dreyer Borge V-Voldg. 86 Kl D Palæ 743 Duwens Aage, Chr. d.9. 0.3 lO By 4846 Dyhre Svend Ordrupv. 86 Charlottl. D Ordr. 4456 Dæhnfcldt L Vimmelskaftet47 E D Palæ 36 Eir Knud Frederiksborgg. 27 E D By 7505 Eisenhardt B Finsensv. 39 C E D Gh. 6934 Eistrup HC GI. Kongev. 121 Kl D Ev. 236 Elmkjær Georg Vesterbrog. 20 Kl D V 8320 Engel Grethe Frue Helgesensg. 27 [øl D N 9191 Eneælbreth-Holm K Østerbrog. 112 El D ® 9275 Enghoff Johs. Callisensv.25Hell.DHell.2483 Eriksen Poul Nørrebrog. 31 El D N 5853 Estrup JohannesV, V-Volds. 96K1 D By3610 Faartoft Julie Vennemindev. 15 El D Ryv. 1950 Faber Eigil E V-Voldg. 86 Kl J 12182 Faber Harry Vesterbrog. 76 [YJ D Cent. 9175 Fabricius Laurits Arnesv. 1 Brh. D Bella 980 Feilberg Lorry Pal æg. 5 E D P & - 1405 Fibiger P N, Peter Bangs V. 75 ED Gh.4688 Fiehn Erik N-Voldg. 25 E D By 848 Fisker M A Frøken Bagsværd,Hovedg. 127- 137 Bagsværd ffi Bagsværd 203 Fledelius Emilie Frue Nørrebrog. 163 El D Cent. 11163 Fleischer Aage Amagert. 29 E D By 7470 Franck Ernst, Julius Thomsens G. 22 Kl D N 5044 Frederiksen Aage Vesterport Kl D By 6039 Frederiksen I Adolph, Peter Bangs V. 40 E D Gh.8321 Frederiksen Johs. Raadhuspl. 16 Kl D Palæ 1901 Frender Hans Heibergsg. 18 E D By 190 Fryd Philip Vigerslev Allé 38 Valby D Vb. 3683 Funder Mogens Skinderg. 31 E D Palæ 253 Gaarde-Askmose A Skovridergaardsv. 71 Holte D Kr- 6989 Gaarde-Askmose Aase Skovridergaardsv. 71 Holte D Er. 6989 Galle Vesterbrog. 48 Kl D Eva 1590 Gerner Nielsen O Jernbane Allé 76 Vanl. D Damsø 703 Gertz R Amagerbrog. 73 El D Am. ^33 Glahder H E, Soborg Hovedg. 38 Soborg D Søb. 1008 Glahn Bodil Frue Eivindsv. 32 Charlottl. D Ordr. 2880

Bagner I Frue Frederikssundsv. 78 Herlev D Yrsa 215 Balslev Henrik Nørrebrog. 8 IS J) C. 6464 Balslev L L Nørrebrog. 29 El D C. 10162 1 Baltzer-Andersen Axelt. 8 KJ D By 8128 Ranck Johs. Nørrebrog. 12 [NJ D N 5538 Bang Inger Frue Vesterbrog. 56 El JD V 7636 Bankov Borge H Munkeskovv. 1 [øj D Ryv. 2080 Bankov Erna Frue Munkeskovv. 1 [øl D Ryv. 2080 Barrit Michella Frue N-Frihavnsg. 74 |ø] DØb. 5593 Bech J Amagerbrog. 68 [S g}-Am. 5674 Benzon-SchuItzFrederiksborgg.4ED By1 001 Bergild Johanne Frue Nørrebrog. 51 ISD N354 Berntsen Asger Lyngbyv. 1 [g] D Ryv. 2566 Biltung Kirstine Frue Nørrebrog. 154 IS D Tg. 5814 Bjerk Anton Nørreg. 4 El D By 7857 Bjerregaard J P V- Voldg. 7, 9 El D C. 13203 Bjerrum Anne Frue Axelt. 6 El D Cent. 9663 Bj errum O Axelt. 6 0® Cent. 9663 Chef for Bigshosp. Tandklinik Dr. med. Privat Konsultation Bjørn Eva Frue GI. Kongev. 178 Kl D V 4742 Bjørndal Kath. Frue Lyngby Torv 15 Lyngby D Lyngby 644 Blad & Lindhard Østerg.l Kl D Cent. 2421 Bloch Aage Nytorv 7 E D By 1610 Blæsberg Sv. Frederiksborgg. 20 Kl D By 4822 Bobjærg Svend Aage Østerbrog. 68 [øl D 0 6575 Boesen Preben V-Boulevardl2 [V] $ Pa.7701 Bohn-Rasmussen Kirsten Ulrikkenborgv. 60 Lyngby D Lyngby 1813 Bojsen-Møller Gertrud Frue Strandv. 221 A Charlottl. D Hell. 5560 BombergEduard V-Voldg. 90 Kl D By 7015 Boserup Joh. Bredg. 58 Kl $ Palæ 3018 Braae Niels Havneg. 13 Kl D By 4213 Braband-Køster H C J Lindegaardsv. 12 B Charlottl. D Ordr. 4821 Brahm Olaf Fortunstr. 1 E D Cent. 7639 Brask S Frøken Nørreg. 6 OS D By 8776 Bregendahl Olga Frøken Amagerbrog.1120 D Am. 545 x Brinch Ove Bredg. 45 A OS D Cent. 3318 Brockmann Frantz Torveg.26 OS DAm.4855x Brossel-Nielsen Ruth Ordrupv. 69 Charlottl. D Ordr. 5709 Brusendorff Gudrun Frue Studiestr. 63 E D By 3612 Bruun E A Frederiksbergg. 5 Kl D By 7479 Brøns Amalie Frøken Vesterbrog. 24 Kl D V 4221 Budtz-Jørgensen Einar Professor Direktør ved Tandlægeskolen Frederiksg. 10 OS (Marmorpladsen) D Palæ 1717 Budtz-Jørgensen K Frøken Vesterbrog.10 Kl D V 3132 Buemann L Islands Bryggel5(Sl DAm.3931 Buhl-Grimsehl Nancy Frue, Peter Bangs V. 53 E D G h. 6800 Buje Bernh. GI. Kongev. 125 El $ V 4366 Bundgaard-Jørgensen F Bernstorffsv. 69 A Hell. D Hell. 5028 Busch Fritz Valby Langg.28 ValbyDVb.662 Biilow Eiler Ordrupv. 55 B Charlottl. DOrdr. 4700 Bækdorf Elna Frue, Søborg Hovedg. 86 So ­ borg D Søb. 307 Bækgaard Ellen Frue Aaboulevard 82 El D N5683 Bækcraard Oscar Rosenørns Allé 2 Kl D N 7386 Borrild-Juhl Sofie Frue Frederiksbergg. 1 A Kl DBy3205 Bøving Maria Giede Frøken Hauchsv. 14 Kl D V 4159 Callisen Aage Bredg. 21 Kl D By 6362 Caning Agnete Frue Lyngby Torv 6 Lyngby D Lyngby 536 Carstensen Johanne Frue GI. Kongev. 85 Kl D V 7075

Horsens: Jensen ’ s Philip Eftf., V Petersen D 216 Fræsning og Høvling af Tandhjul. Randers: Randers Maskin-,Automobil- & Tandhjulsfabrik ved Niels Jensen & Son Østergrave 12 $ 2545 Vej le; Elektro-Isola D 1791 - Fabrikation af Etronax (Bakelit-Haardtlærred) til Fremstilling af lyddæmpende Tandhjul.

Tandhjulsudvekslinger. Gears, Reduction — Engrénages Zahnrad-Obersetznngsgotriebe

Kobenhavn: Myhrwold & Rasmussen Vibev.7 [ nv ] $ C.7824 4324 & Tg. 2030 _______________________ MYHRW0LD& RASMUSSEN INGENIØRER & MASKINFABRIKANTER Støjfri, olietætte IVI & R Gearkasser i horisontal og vertikal Udførelse. Scania - Vabis, Akts., Lyøvej 20 E D *0 11500 Postkonto 2244 POSTKONTO 22Sq- TANDHJULSFRÆSNING INDUSTRIGEAR ’ Smidth F L & Co., A/S., Vesterg. 33 E D -fcC- 6098 Telegramadr. „Folasmidth 14 F.L. SMIDTH uC0. A ls LYØVEJ 20 0 TLF. * CENT. 11500

F.L.S.-GEAR OG KOBLINGER TIL ALLE FORMAAL HØJ NYTTEVIRKNING

Tandlæger. Dentists — Dentistes — ZahnAnte Artikler for Tandlæger se i Slutningen af dette Fag.

København : Aagaard P D Puggaardsg. 5 Kl $ By 1721v Aasted Anna Frue Holbergsg. 7 IS fl Palæ 402 Achen Mathilde Frøken 1. Strandstr. 20 Kl D By 3500 Adsbel Carl Værnedamsv. 20 Kl D Eva 2236 Ahiers CarlN-Farimagsg. 74 E D Palæ3842 Alvar Hjalmar, Einar HolbøllsV.8 Charlottl. f Hell. 1606 Andersen C GI. Jernbanev. 16 Lyngby D Lyngby 190 Andersen Magda Falkenberg Frue Søborg Hovedg. 94 Søborg D Søb. 2985 Andreasen Hellen Frue Vestmannag. 2 [Si D Am. 444 Andresen Viggo N-Farimagsg. 9 E D Palæ 5161 August L Nørrebrog. 140 IS D Tg. 264

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker