kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Vil — 3961

^J ru P ‘ Nyrup Cementtagstensfabrik, Chr. Rasmussen £ 40 Od ense: Odense Cement-,Ror- & Tagstens ­ fabrik, F Borgstrom Nørrebro 130 £ 877 Stenstrup og Odense Tegl varkers Kontorer Stenstrup £119 & Odense Albanitorv8 £687 Se Ann. u. Teglværker og Teglværkskont. Silkeborg: Lysbro Teel værk £ 430 __________ __ Lysbro Teglværk Silkeborg - Tif. 430 Specialitet: Fals- og Vingetagsten. Skallebjærg pr. Trunderup: Rasmussen il I £ Haarby 98 Vi s torp pr. Assen s : Pedersen Chr. £ Turup 30

Tandhjul. Gears — Roues d ’ engrcnage — Zahnråckr

København:

København: Argus MaskinfabrikVesterbrog.27E £C9490 &V9780 - Fræsn. af alleArterTandhj ul Klee Henning Godthaabsv.34 El£-*-C. 11055 Fræsning af alle Arter Tandhjul. Rekord Tandhjulsfabrik ved Arthur Hansen Tagensv. 97 El £ Ta. 3940 & Ta. 4039

Bast s C E Efterfølgeres Talgsmelteri, Akts. Kødby( i nIngerslevsg.44E£C. 5609 &8921 Telegramadr. „Talgbast" Postadr. Bast's Talgsmelteri. Dansk Oleomargarinfabrik. Poul Jespersen K odbyen Ingerslevsg. 44 E ff C. 5609 & 8921 Køber af raa og smeltet Talg. Danske Provipsslagtermestres Hudeauk- tionssalg ved Søren Jensen & Holger Meyer Matthæusg. 5 E £ C. 7386 & 1586 Kbhvns Talgsmelteri, Poul Jespersen Kød ­ byen Ingerslevsg. 44 E £ C. 8921 Køber af raa og smeltet Talg. Sørensen ’ s Otto P Talgsmelteri Kødbyen Ingerslevsg. 46 E £ Eva 3352 Aalborg: Aalborg Exportkompagni, Akts. Østerbro 40 £ 2493, Stats £ 43 Klitgaard Th. Nyhavnsg. 46 £ 274 Fredericia: Loehr ’ s C Fabriker (Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts.)£455&596 S kanderborg • Skanderborg Talgsmelteri ved Robert Petersen £ 366, Stats £ 11 København : Cohn M B Toldbodv. 22 E £ ★ Cent. 1403 Skruetaljer. Tandhjulstaljer. Westons- taljer. fh. Engholm Carl Nyhavn 47 E £Cent.l672 Petersson G Ny Østerg. 32 E £ Cent. 15033 & 15063 - Lager af Taljer og Dunkrafte. Schuchardt & Schiitte, Dansk Akts., Nørreg. 7 E £ ★ Cent.7531 (3 Lin.) Sonesson Wilh. & Co., Akts., Nørre Fari- magsg. 13 E £ ★ C. 8363 Lager af Taljer. Dunkrafte. Spil. „Maxim Skruetaljer*. Odense: Thrige Thomas B £ 273 (7 Lin.), Stats £2 (2 Lin.) Telegramadr. :,, Thrige' 1 . Elektriske Motortaljer. København: • Addis (dansk engelsk) Akts., N-Fasanv. 170 E £ Tg. 6916 Helomit, Akts., Bispev. 5I nv ] £C. 50012 Fabrikanter af de danske dtaW TANDBØRSTER Verdensmærkef blandt Tandbørster. København: Diagon, Akts., Ny Toldbodg. 37 KJ £ C. 1834 Fabriken Ilka, Akts., Bispev. 5 ® £ ★ C. 8081 Eneforhandling : „HALEX “ Tandborster. ___ 2. Import og en gros. Taljer. 1. Fabrikker. 2. Import og en gros. 1. Fabrikke r.

FREMSTILLING, FRÆSNING § HØVLING AF ALLE ARTER TANDHJUL,' ____ _____ Indhent Tilbud. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Tagvinduer. (se tillige Jernvinduer).

København: Lehnert Gustav & Sønner Vesterbrog. 60 E £ C. 2715 Horsens: Nissen P B & Søn Nørreg. 26 £ 263

Scania-Vabis, Akts., Lyovej 20 E £ ★ C. 11500 Postkonto 2244

% $ ca >< ia -V abi $ LYØVEJ 20 0 TLF. ♦ CENT. 11500 POSTKONTO 2244 TANDHJULSFRÆSNING INDUSTRIGEAR Tandhjulsfabrikken ved C A Stub Raad- mandsg. 68 Hl £ C. 15970 & 15974

Taksatorer og Taksatricer.

København:

a. Ved Københavns Byrets Skifteafdelinger. Buus Poul Kunsthdl. Bredg. 6 E £ C. 11842 Jacobsen Emilie Bruun Strandboulevarden 20 E) £ Øh. 1213 Jensen Carla, Prins JørgensG. 12 KJ £N3104 Parbæk Signe Mantziusv. 8 A Hell. ff Hell 3075 ' b. Ved Frederiksberg Birk. Christiansen Anna Adilsv.4 E £ Gh.422 Christiansen N Adilsv. 4 [£3 £ Gh. 422 c. Andre Taksatorer og Taksatricer. Hee ’ s Chr. Eftf. I & E Winsløw, Niels Juels G.6E 1 Cent. 3581,11308 & By 8408 Vurdering af liele Indboer, enkelte Effekter og Kunstsager udføres. Registreringskontoret for Løsøre, Akts., Holbergsg. 19 [Kl £ By 8647

□□□ □ □ o □ □ □ □ □ □□ □ ______ _ __ ^Sandfy'ukfræsning. □ __

□ □ □ □ □ □ o □ □ o □ □ □ □ □ □ o □ □ □

Taleundervisning.

København: Hegelund Ella Willemoesg. 23 (øj £ 06516 Hoffmann Marie Groth Skjoldsg. 4 [øl £ 0 3109y Høgstrøm P Maglckildev. 17 E £ V 7002 Norrie Edith 0 -Søgade 36 E £ Pa. 1503 Ordblindeundervisning . Riis Kristian, Julius Thomsens G. 7 E £ N 2518y Ussing Margarethe, Henrik Ibsens V. 1 E £ V1766x

Moldow Georg Sølvg. 10 E £Cent. 9190 & 13265 - Største Udvalg og Lager.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker