kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3960

Tagpap 1 København (Fortsættelse): Vesterbroes Stentagpapfabrik GI. Køge Lan- dev. 78 Valby $ ★ Cent. 915 (D.T ) VESTERBROES STENTAGPAP ­ FABRIK GI. KØGE LANDEVEJ 78 ‘ VALBY. TLF. * CENT. 94 5 BØFFELPAP dyrest- mm bedst:. TJÆREFRI OG LUGTFRI. 1OAARS GARANTI. / % BJØRNEPAP, SANDPAP, PAPOLIN,KARBOLINEUM. Villadsen ’ s Jens Fabrikker, Akts., Kalvebod Brygge2[S$^Cent. 9706 (5 Ledn.) (D.T.) Aarhus: Frisen borg Fabrikker A/S Immervad 9 $ 7576 & 9376 (D. T.) Dorteasminde pr. Uldum: L'agpap fabrikken $ U 25 (D. T.) Dronninglund: Dronninglund Tagpap- Tjærefabrik, Chr. R. Andersen $ 36 Holbæk: Hotaco, Holbæk Tagpapfabrikker, Akts. TACOFALT Moderne Asfalt-Tagbeklædning 10 Aar s Garanti Tagtækninger udføres. Ikast: FK1SENBORG FABRIKKER A/S $4 & 98 (D.T.) Skive: Skivehus Asfalt- og Tagpapfabrik $ 944 (2 Lin.) (D.T.) Svendborg: Svendborg Tagpap- &. Cementvarefabrik ved Martin Jensen $ 66 & 65 (D. T.) $ 1213 (4 Lin.) (D.T.) Københavns Kontoret I* C. 6913

Odense: HeinN H Øsferg. 58, 60 $ 5180 & 5199 Petersen ’ s N Trælastforretning, Akts. Vesterg. 96 $ 1050 (2 Lin.) Slagelse : Trælasthandelen Silvan, Akts. $ 1757 Vej 1 e: Andersen ’ s Johan Trælastforr., Akts, $ 72 & 872 Vejle Trælast- og Kulkompagni, Akts. Havneg. 22 $ 68 & 69, Stats $ 13 København: AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI Amalieg. 15E$*C. 12912 & *C. 16960 Telegramadr. „Kemindu u . (D. T.) Andersen Alfred & SønStrandv. 32A[

Tagsten. Tile — Tuiles — Dachziegel 1. Tagstensforhandlere. 2. Tagstensfabrikker. 1. Tagstens forhandlere.

København: Bolvig P (Borup Teglværk), Akts., Nørre Voldgade 23 E $ ★ C. 11700 Evers & Co Fredh. Kan.HGS $ ★ Cent.10470 FaxeKalkbrud,Akts.,Fredh. Kan. 16 Kl $ ★ Cent.9123 Prior Axel, Akts.,Bredg.33Kl$^C23 & 5877 Sønderjydsk Teglindustri N-Fasanv.217 Ej $ Cent. 4520, Tg. 1700 & Tg. 1717 København: Faxe Kalkbrud, Akts., Fredh. Kan. 16 E $ ★ Cent. 9123 Frederiksholm8 Tegl- og Kalkværker, Akts., Vesterbrog. 12 3 $ ★ Cent. 282 Aktieselskabet frefterikshlms tegl- og Kalkværker Hovedkontor Visterbrogadt 12 Tlf. ★ Cent. 282. A al b org_: Aalborg Teglværker,Interessentskab Vester ­ bro 58 $ 24 & 305 Brunshuse pr.Ebberup: Holst MA $ Suave 80 Esbj er g; Tagstensfabriken Esbjerg Fin- landsg. 60 $ 568 Faaborg: Faaborg Cement-Tagstensfabrik, Akts. $21 ________________________________ A /s Fa a b o rg Cement-T ag ste n sf ab r i k -Tlf. 21 Fabrikation af Cement-Tagsten samt alle Betonvarer efter Dansk Ingeniorforeningo Normer. Glamsbjærg: Glamsbjerg Cement-, Rør- & Tagstensfabrik ved É Christensen $ 209 H erning : Cementvarefabrikken„Vestjyl ­ land" ved LM Ottosen & P Arnoldsen $75 Hjørring: Torenede Teglværker,De,Akts. $ 1023&1024 Røde liaandstrøgne Tagsten. Humlebæk: Humlebæk Teglværk, Akts. $211 Kerteminde: Kerteminde Cement-Ror og Tagstensfabrik $ 62 Knabstrup: Knabstrup Teglværk, Akts. $ 61 & 62 KNABSTRUP TEGLVÆRK ; AKTS. ALLE SORTER TAGSTEN, OGSAA GLASEREDE. Kolding: Hansen 1 A, Akts. $ 118 & 408 Korsør: Kahler ’ s Teglværk $ 380 M øtreltøn der : Nicolaisen ’ s Rasmus Cementtagstensfabrik 2. Tagstensfabrikker.

Tagplader.

København : Lemvigh-Miiller & Munck, Akts., Vesterg. 16 K $ ★ Cent. 525 Stats $ 125 Rahr Chr. C & Co. Kampmannsg. 4 O $ ★ Cent. 7181 - Telegramadr. „Cralir*. Rønberg Oluf, Akts., N-Voldg. 80 K] $ ★ C. 7276

V ej en : Taepapfabriken Phønix, Akts, $ 1 & 222 (D. T.)

Tagreparations materiale.

2. Tagpapforhandlere.

Købe nhavn : Boye G & Co. V-Voldg. 21 S $ C. 9155 ER DER UTÆTHEDER PAA TAGET da er »Evcrtigbt« BEDST OG BILLIGST Tilbud gratis — 10 Aars Garanti. Tlf. C. 9155. G. BOYE & CO. Etabl. 1920. Ronning P. & G ; er lo tf, Akts., Øresundsg. 26,28 [g] $ ★ C. 7717 Patent Linoleums tjære Asbeton A og 11.

København: Jørgensen N A Adelg.90$C.11548&Palæl61 Kobenhavns Mur-Materialmforretning, P Bolvig Akts. Hauser P1.26BI^ Cent.1944 Prior Axel, Akts., Bredg.33IS$*C.2B&5877 Aabenraa: Cimbria Tømmerhandel,Akts. £1 2006&2007 Middelfart: Gimbel Th. & Co., Akts. $ 27 & 527

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker