kraks vejviser 1940 handelskalender

Stempler

VII — 3929

Fag-Register for Danmark

Wiberg ’ s Eftf., Thor Jensen, Sydhavnsg. 1 E $ Ev.5158v Vuggestemplet „Signol ” . Aa byhøj: Aabyhøj Stempelfabrik, Viggo Knudsen jf) 562 Aalborg: Aalborg Stempelfabrik, A Larsen Jfr. Ane G. 10 $ 1694 Marcussen Aage Urbansg. 26 $ 4080 Specialfabr. f. alle Arter Stempler. Aarhus: Aarhus Stempelfabrik ved P D Buch Ryesg. 12 f 647 & 2745 Green H P Graven 23. 25 $ 2935 Hammerschmidt A jun. Guldsmedg. 38^172 & 8635 Jydsk Stempelfabrik og Gravør Anstalt, W Michelsen Frederiksg. 3 $ 4744 Knudsen Carl Banegaardsg. 35 jl 1717 Schrøder RM Ryesg. 23 f) 2815 Faaborg: Alstrøm ’ s Stempelfabrik g) 138 Kun til Bog- og Papirhandlere. Horsens: Horsens Stempelfabrik ved Nis SchUtt & Co. Nørreg. 22 $ 484 Odense: Hansen F W W Ø-Stationsv. 2*$} 456 Nielsen Axel Jernbaneg. 4 $ 117 (2 Lin.) John R Hansons Stempelfabriks Afd. Ran ders: Nye Jydske Stempelfabrik, ‘ B Munk Jensen st. Voldg. 7 U 995 Se Annoncen u. Skilte. Randers Stempelfabrik ved K Sørensen Kirketorvet 17 jp 1511 Vej le : Frederiksen M, Mølholm g} V 1380. - Kaut- sjukstempler. Metalstempler. Signeter. Stenforretninger. Stone Merchants — Pierres, carriéreg & rentes — Steine Artikler og Maskiner for Stenforretninger ee i Slutningen af dette Fag. (se tillige: Flint; Granit; Skærver). Københajvn: Bagsværd Sten- & Grusforr.. ved Beck, Høj- gaard & Olsen Bagsværd Hovedg. 70-76 Bagsværd f Bagsværd'88 Dansk Flintexpori Amalieg. 26 E ® C. 1624 & 10624 Danske Granitbrud, De,Akts.,N-Voldg.54E gi Cent. 2620 Farum Teglværker, Sten- & Gruskomp. A/S Akts. Farum Teglværker Sten- & Gruskompagni, Grusgravenes Salgskontor, Akts., V-Farimagsg. 31 E g) -^Cent. 11449 for Provinssamtaler gi Provins 41 Aktieselskabet Grusgravenes Salgskontor V-Farimagsg. 31. Kobenhavn V. Salgskontor for Nymølle Skærvefabrik A/S Hedehusene Skærvefabrik Kontor: Vandkunsten 8 E Tlf. Central 9275 & 4975 Oplagsplads: Slangerupbanens Stationsplads Tlf. Tg. 2800 Artikler for Stempelfabrikker. København: Bie F L, Akts.,Valdemarsg.l4E £ *C.6518

Hanson John R OC ao a Ny Østerg. 3 Kl D ★ C. 354, * C. 8593 & ★ C. 8594

YALE i _ pla . se : nøgler .

Z/y' gRSTER.GÆDEl & /S kontor & (Fabrik. ØSTER.GS7DE 26 TLF.* C. 354 (5 Ledn.), ★ C.8593 & ★ C.8594 OAASTILL. til samtl . afd Datostempler, Numeratører. BiRetstempleT.Kontroltæniier. Dørplader, Emailleskilte, Brændejæm , Mærkeplader, Plombetæn^er. Plomber, Præ^estempler, Staalstempler, Signeter. Seglpresserjlaandtrykkerier. Maskindraverin^ Massefabrikation Mealitstempler Gummi-og Metal-Clichéer for alle Formaal. K bh vns Stempelfabrik Stempel Hansen (Vald. Hansen) Fabrik & Kontor Kob- magerg. 31 E $ C. 4151 & 4161 Batik & Udstilling Kobmagerg. 38 Kl f By 341 Gummi, St aal, Messing, Guldtryk og Reliefstempler, Sæbetorme, Gravering af Mas se ar tikler. Mattat ’ s CP Stempelfabrik ’ sEftf.Klosterstr. 10 Kl f C. 4286, By 3334 & By 3434 Postkonto Nr. 2449 C P MATTAT Stempelfabrik. Tlf. Cent 4286, By 3334 & By 3434 Alt til Stempel ­ taget henhørende. Numeratører repareres. Provinsordrer ekspe ­ deres omgaaenue. Bf I lige Priser., Neergaard H Th. Pilestr. 52A Kl £1 By 2080 Nitschke P Norrebrog. 5 [g] U N 364 Prægestemnler i St aal og Messing. Nordisk Graver- & Stempel-Tndustri veu Th. Johansen Amalie er. 11 S3 1' Palæ 2533 Nye Danske Stempelfabrik ved Johs.-Birk- > mose Kronprinsensg.lOE $Cent.9557&By 6883 Skandinavisk Gravøl- Industri, Erling Møl- ler-Nielsen St. Peders Str.41BE£)Pa.728O Stempelfabr. Expres v. Anton Rasmussen Ø-Farimagsg. 9 E $ By 6934 ETABLERET 1877 Perforérmaskiner, Jensen Ejler BIaagaards PI. 1 (N) fl No. 7115 & No. 8686

Gummi Stempler samme Dag Købmagergade 31 & 38 Fabrik Butik Gravering af Massearfikler Staal* Messing Guld+ryk- Reliefstempler Sæbeforme Numeratører repareres Yale Laase og Nøgler.

A/S Roskilde Skærvefabrik A/S Hedehus-Teglværket. Grusgravsmaterialer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker