kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3930

Stenforretninger

Forenede Granitbrud, Sandstensbrud&Sten- ’ huggener paa Bornholm, De, Akts.. Salga kontor Frdbg. Allé761Y) $ C. 12223 &15723 og Skovshoved Havn $ Ordr. 3504 Hansen H P & Søn Ravnsborgg. 20C El $ N 1956 (S.L.) Hansen Poul Bavnehøj Allé|V]$V4781(S.L.) Hansen Th Vesterfælledv. 97 É $ V 8879 Heising F L Tagensv. 150 El $ Tg. 6874 Jaatinen & Co. Tranev. 21 & 23 I nv I $ Tg. 65 (S.L.) Elektrisk Marmorsliberi. Jensen Andrea Frederiksborgv. 1NV1 $ Tg. 605x Jensen ’ s NMonumentindustri v.HenryCLar- sen V-Kirkegaards Allé M $ V 8032 (S.L.) Jeppesen C Jagtv. 47 El $ Tg. 3078 Johnsen J & Søn Spurveskjul 11 E $ C. 13629 & Gli. 9610 (S.L.) Krog E, Peter Bangs V.149 00 $ Damsø4337 Kronstrøm Kristian Strandlodsv. 36 (Si $ Cent. 1431 & Am. 1431 LARSEN HANS & JØRGEN Jyllingev. 52 Vanl. $ Da. 4830 (S.L.) Larsen Henry C, V-Kirkegaards Allé M $ I V 8032 (S.L.) Laursen ’ s Brødr. Eftf., H C Ørsteds V. 22A [3 $ ★ C. 10442 (S. L.) Lyngby Sten-& BilledhuggerivedKarl Han- i sen Lyngby Hovedg .22 Lyngby $ Lyngbv 25 (S.L.) Madsen Ewald Frederiksborgv. 21 I nv I $ Tg- 5462 Mohr P H Kastrupv.48 [S] $ Cent.l205(S.L.) Mortensen Carl Fredcriksv.l 00 $ Gh.2099 Møller & Handberg ’ s Stenhuggerier og Sten ­ brud, Akts., Dantes PI. 33 QH $ Cent.3059 & 3051 (S.L.) ________________________ MØLLER & HANDBERG ’ S Stenhuggerier og Stenbrud,Akts. Granit, Marmor, Sandsten, Kalksten, Skifer etc. Indehavere af Hammers Granitværk, Bornholm. Nielsen Bernh. V-Kirkegaards Allé EJ $ Eva 2047 Nielsen ’ s E mekaniske Stenhuggeri, Akts., Aldersrog. 10 [ø] $ Cent.3006, 8506 & 5842 (S.L.) GRUNDLAGT 1797 Indehaver af Faxe Stenhuggeri. Stenhuggerier: Vestre KirkegaardsAllé Søndre Fasanvej 34 Kastrupvej 51 Roskildevej 52 Nielsen ’ s SP Stenhuggeri Kastrupv.40 (SJ $ Am.7984 (S. L.) Nielsen Vald. & Søn Husumg. 20 El $ Tg. 155 (S.L.) Filial: Kapelv. 5 El $ N 3251. Pedersen P J Frederiksborgv. ! nv 1 $ Tg. 6742 (S.L.) Petersen Brodr. G & R Frederikssundsv. 144 Brh. $ Bella 65 Petersen Ejnar Godthaabsv. 152 (El$ Gh. 6488 (S.L.) Petersen Thorvald Glasv. 30 Evl $Tg. 2001 Priskorn ’ s B Marmorindustri & Stenhuggeri Fabr. & Udst.Brønshø j v.18 Brh. $Bella246 (S.L.) Rasmussen Stefan Ellensv. 4 Charlottl. (S.L.) Schannong ’ s Atelier for Gravmonumenter Ø-Farimagsg. 42 [Hl $ Cent. 7248 llensning a f Monum. og Facader. Schannong'B Gravmonumenttorr. Bavnehej Allé m $Ev. 1510 (S.L.)

Smedeby pr. Padborg: Smedeby Sten ­ brud- & bkærvefabrik $ Krusaa 555 TELEFONER t SAKSKØBING 4004 NAKSKOV 213 8 518 BIRKET 63. BUNDSTEN, STØBESINGELS NØDDESINGELS ÆRTESTEN, PERLESTEN.. SAKSKØBING STENVÆRK AKTS Nyborg Skærvefabrik ved N P Nielsen$457 Nysted : Stenlejernc pr. Vraagaard $1199 Nørre A lslev: Falsters Sten- & Grusfor ­ retning, Frede Grønnemose $'44 Odense: Fynske Sten- & Betonværker,De, Akts. Albanitorv 2 $ 8317 Roskilde: Nielsen Carl Kobenhavnsv. $ 1463 Rønne: Bornholmsk Stenindustri, Akts. $ 904 Sakskøbing: Hansen 1* $ 4042 & 4227 Sakskøbing Stenværk, Akts. $ 4004, Nak ­ skov 213 & 5 8 og Birket 63 Karlstrup pr. Taastrup: Karlstrup Stenmine, Akts. $ Karlslunde 67 Karrebæk s minde : Karrebæksminde Stenleje, Frede Grønnemose $ 80 & 16 Kolding: Kolding Sten- & Gruskompagni ved Brødr. Clausen Dalbyg. 11 $ 1869 Korsør: Korsør Stenforretning ved H J Henriksen & G Kåhler $ 98 & 100 Nyborg:

København ^Fortsættelse): Holm & Strøyberg N-Voldg.54K]$ Cent.2620 Larsen Anders P Trørødvej 50 Vedbæk] $ Trørød 67 Møller & Handberg ’ s Stenhuggerier og Sten ­ brud, Akts., Dantes PI. 33E$Cent.3059 & 3051 Nielsen Carl, Sand-, Grus- & Singelsforr., Akts., Islands Brygge 4 [S] $ * C. 4460 Poulsen H & Co., Akts., Kalvebod Brygge Gasværkshavnen O $ 0.4729,86.36<^l 4729

5

Artikler og Maskiner for Stenforretninger.

TLF-CENT.

Skærbæk C A & Co. $ 4454

Skærbæk & Co.-Stege Maskinfabrik Tlf. 4454. Rysteharper, Transportbaand, Elevatorer

Ramberg & Co. V-Teglg. IYI $ Cent. 14500 & Ev. 36 - Sand-Grus-og Stenforretning. RI N DOM A Kampmannsg. 2 EJ $*0.3785 Suhrke Herman Aug. Gasværksv. 14 [S $* Cent.5225 - Opdalsten,Brosten,Chaus- sébrosten, Kantsten. Ulfshale Stenminer ved Scheitel & Chri ­ stiansen Ama lieg. 26 Kl $ Cent. 1624 & 10624 Aabenr aa: Kristensen 11 J $ 675 Aarhus: Aarhus Omegns Grusgrave, Akts. Møensg. 18 $ 2004,6502 & 7071 Støbe- og Vejmaterialer. AarhusSten- og Gruskompagni$18, 2184 & 7560 Grus, Singels, Skærver og Brosten. Jydske Skærvefabriker, De, Akts. $ 10699 Lev. til D.S.B. af Skærver, Sten og Grus. Aggersund Syd pr. Løgstør: Agger ­ sund Stenbrud v. MlMikkelsen $ A25 Gram: Simon Friederich $ 117 Sand, Grus og Stenforretning. G rænge : Østlollands Transportforretning, H Møller Andersen $ 51, Sakskøbing 8191 Sten ­ lejerne paa Vraagaard $ Nysted 1199 Alle renvaskede Støbe- og Vejmaterialer.

saavel som komplette Anlæg Specialitet: Rysteharper.

Stenhuggerier. Stone Masons — Tailleurs de pierres — Steinmetz- gesch&fte Stenhuggerværktoj og Artikler for Stenhuggere se i Slutningen af dette Fag. De med (S.L.) betegnede er Medlemmer af Stenhuggerlauget København Kontor Ka- strupv. 48 O $ Cent. 1205 Oldermand P II Mohr trf. i Reglen 2-4 Eftm. København: Ankerske .Marmorforretning,Den, Akts., Frihavnen Marmorv.BS $Cent.8331 (S.L.) Bispebjærg inek. Stenhuggeri ved V Franz Grebe Frederiksborgv. I nv ] $ Tg.3 (S. L.) Bjørnbak Andersen Rix Lyngbyv. 107 82 $ Ryv. 384 (S. L.) Danske Granitbrud, De, Akts., N-Voldg. 54 E $ Cent. 2620 (S.L.) '

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker