kraks vejviser 1940 handelskalender

Skrædderiartikler

Vil — 3861

Fag-Register for Danmark

A alborg: Staun Wilhelm, Akts. $ 72 & 5872 Vidmar& Berntsen Vesterbro 42 $ 621 Se Fag-Registret under Klæde 3. Haderslev: Sønderjyllands Specialforret ­ ning i Skrædderartikler vedNJ Wind Sto ­ reg. 35 $ 908 Odense: Hansen! Firma Vindeg. 26,28 $ 616(2 Lin.)

Vest er NjbeJj Schmidt K $ 26 Vester« ot tru p : Clausen P H $ 55 Vestervig: Gjelstrup P $ 71 Vesterø Havn pr. Frederikshavn: Christensen Chr.AI, Stats $ VesterøHavn 40 Viborg: Bech Rudolf Vesterg. 1 $ 33 Hansen H st. Set. Hans G. 6 $624 Jacobsen Kaj Set. Alathias G. 76 $ 1387 Jensen Chr. Gravene 7 $ 551 Jensen Vald. Nytorv 6 $ 540 Lindquist John G Set. Mathias G. 62 $ 578 Pedersen Carl C Jernbaneg. 19 $ 317 Petersen Anders Jernbanpg. 7 $ 662 Sørensen C Lundsgaard Vesterg. 7,9 $1145 Viby J.: SvanhedeR $ 76 Videbæk: Nielsen Hans $ 18 Pedersen Chr. $ 65 Vi 18: Alortensen N Chr. $ 5 V i n d e r u p : Christensen N $111 Rasmussen Rudolf $ 175 Vinding pr. Vejle ; Davidsen D Vitten pr. Hinnerup: Nielsen A $ Vi 4 V ittrup ; j ensen Knud $ 1 V iuf: HørtingN C $ Alminde 120b AFi vi 1 d : p e jersen P $ 47 Vodskov: MadsenN C $ 27 Voldum pr. Randers: Pedersen S $ V31 Vollerup; Kok j j $ Sønderborg 687 v Vonsild : Ellegaard L $ 26 Vraa: Egebæk Jens $143 — Engelund ’ s Skrædderforr. $ 55 Vrinders : Mikkelsen A $ 48 Ødsted pr. Vejle : Sorensen F Holmand $ 0 39 ØJj^iLHansen A AI $ 107 — HansenP Ølholm : Johansen Johan $ 30 Ølst pr. Randers: Andersen A P $ 0 45 Ørting : Langberg R $ 60 Ørum Djurs: Jensen M g 14 Øster Assets: Johansen P Chr. $ 40 Øster Brønderslev pr. Brønderslev: Vojens: Petersen Otto Vol(| hy : Bech A J $ 15

Sønder Omme: Hansen Edgar Søndergaard $56 ” Tarm: Jensen I AI — Alikkelsen H C $ 70 — Pedersen J P $ 52 Thisted: Boyei C $ 136 - Jensen IC $ 512 — Jensen & Selmer $ 176 — Johan- nessen N $ 245 — Nielsen P Dybdahl $ 349 Tiist pr. AI undelstrup : Sorensen L $ T 27 Tim: Christensen I C $ 33 Tinglev: Nissen II C 1 o it 1 u nd: Frej Otto $ 58 — Lautrup P $ 116 Tolstrup pr. Fredericia: jeepersen F $ Herslev 45 • Torrild pr. Odder: j ensen J $ T 33 Torsager: Torsager Herreskrædderi, A AI Eriksen orsø: Kristiansen S & Son $ 20 Torsø pr. Grenaa; Tarp pr. Guldager : Hansen Hans N $ G 41 Larsen A S $ Voldby 32 Torum pr. Roslev: Jensen Sophus $ T 47 Trustrup : Christensen Edvin $ 14 Tyls trup: Nielsen Alfred $ 54 Tyregod: Nielsen P $ 1 Tønder: Eichorn I P — Frandsen Fr.N $209 — Hansen Chr. $304 — Jensen Nicolai $322 — Skov Christian ved Skov-Petersen $383 Tørring: Nielsen N $ 84 Ugelbølle pr. ATørke: Bach J Barslev AI P $ 47 Uldum: HøjbergAP$49 (J li borg : Laurberg Vilmer Ulkebøl Kirke pr. Sønderborg: Danielsen Hinr. $ S 489 V e jen - Hansen H C - Nielsen N P $ 159 V ejlby pr. Risskov: j ense nS $ R 9419 Vejle: Andersen Carl Buchsv. 4 $ 2242 Engelsk Beklædningmagasin ved Jul. Holst Jensen Torveir. 9 $ 1142 Frankfurth AI Nielsen Nørreg. 12 $ 741 Hansen Jac. Havneg. 15 $ 591 Hansen L G Vissingsg. 5 $ 1010 Holst Jørgen Nørreg. 23 $ 1843 Hougaard N I Vedelsg. 38 $ 1673 Jess II A Sønderg. 25 $ 1551 Jørgensen J C Vesterg.34 $ 1219 Alathiesen AI B Norrebrog. 8 $ 640 AIoss Bernhard Norrebrog. 12 $ 1969 Nielsen Chr. Dæmningen 41 Nielsen N S Fredericiag. 5 $ 191 Nielsen Poul Koldingv. 3 $ 2289 Pedersen P R Flegborg 10 $ 1150 Petersen Jens Torveg. 7 $ 98 Rasmussen G GI. Havn 19 $ 1901 Res, Egund Christensen Vedelsg. 14 $ 203 Schnegelsberg N Vesterg. 23 $ 1047 Simonsen Jacob Vesterbrog. 20 $1339 Terp O J Sønderg. 19 $ 903 Thomsen N C Sønderbrog. 8 $ 569 Vesløs: Pedersen S $ 31 Vester Hassing: Christensen AI $ 38 Ravn Jens ^>37 A r a a r s t : Christensen P C $ 21 Vadum : Christensen Hans $ 38 Vamdru p: GreisingTh. — JessenOskar$61 Varde: Andersen J AI — Hansen Chr. $ 403 — Nielsen II J $ 350 — Schmidt A S $314 Ved dum: Luther Harry C$8 Veggerslev pr. Tornled: Rasmussen Anton $ V 7

'ridegode 26,28 ODENSE

TELEFON 616 Klsdevarer og 'Joersioffer EN GROS. Odense Klædefabriksudsalg, Akts. Munke- møllestr. 20 $ 106 & 1776 Rasmussen & Bjerregaard ’ s Eftf.MageløslO $2225 * Svendborg: Wiggers Brødr. Torvet 7 $ 119 & 1719

Skurepulver. Cleaning Powder — Poudre i nettoyer — Seheuorpulver

København: J ettadam Amagerbrog.294-296 O $ ★ C 7318 & 2805 — Pakker og løs Vægt. Kolding: Kaalund ’ s Sæbefabriker, Akts. $ 25 & 26 Hovedoplag i Kbhvn. : Tordenskjolds g. 11 $ C. 5879 & 11879. Vi To Kraftskurepulver.

Skydedøre. (se Filtdøre).

Christiansen K $ 0 B 47 0 sterb y pr. Kegnæs: Petersen Peter $ K 4

Skæmteartikler.

Øst er H ornum pr. Støvring: Villadsen Niels'Kristiån ’ f^H - 9 Øster Jølby pr. Erslev: Vestergaard Ejnar$0~J 56 Øster Vraa: Larsen Af $ 39

Ode nse: Dansk Pyroteknisk Fabrik, Holger Biering & Co., Nederg. 9,11 $ 2575 Største skandinaviske Fabrikation af Skæmte-Artikler i Celluloid, som Øjne, Briller, Monokier, Gebis m.m. Desuden Snetabletter, Kolerapiller, Fixertænd- stikker, m. m. m. Skærver. Broken Stones — Pierres cassées — Schotters (se tillige Stenforretninger). København: Danske Granitbrud, De, Akts., N-Voldg. 54 Kl $ Cent. 2620 Farum Teglværker, Sten- & Gruskomp. A/S Akts. Farum Teglværker Sten- & Gruskompagni,

I

Skrædd er i årti kl er.

København: Bach Hans Gi. Kongev. 86 A 13 $ C. 2919 Dannlarks største Specialforretning for Presse- og Tilskarerartikler. HertzFrederikVognmagerg.7 Kl $-^C.13252 Holm AI C Amagert. 29 K)/$ By 8238 Hutters A AI Silkeg. 6 10 $ By 6332 Larsen Sylvest Frederiksborgg.39 Kl $ Palæ 6110 MiiJler J C Tullinsg. 23 E $ V 4150 Nordisk Etiketkunst Frederiksborgg. 22 Kl $ C. 11887 Kunstvævede Etiketter til Fabrikspr. Petersen & Haas Vandkunsten 5 Kl $ C.2003 Rasmussen LI jun., Akts., NyØsterg.10 E $ ★ C. 3570 Telegramadr. „Lirasklæde “ . Samulevitsch C Gasværksv. 9 S $ V 7623 Skræderens Indkøbscentral ved Kublitz Griffenfeldtsg. 29 Kl $ ★ No. 6118

Kontor: Vandkunsten 8 E Tlf. Central 9275 & 4975 Oplagsplads: Slangerupbanens Stationsplads Tlf. Tg. 2800

Vester Hornum pr. Aars: Westher S Nielsen $ V H 13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker