kraks vejviser 1940 handelskalender

Skræddere (Jylland)

Fag-Register for Danmark

VII — 3860

Kragelund pr. Løsning: Hansen N I ff K 33 Krik pr. Vestervig: Nielsen N f K8 Kvorning pr. Hammershøj: Christ, nsen H L ff K 6 Langaa: Jensen J — Johansen J ff 85 Langvad pr. Langaa: Lundorff Fr. ff Væt 5 Laven : Knudsen Hans ff 45 Lem St.: Bange Hans ff 28 Lemming: Lemming Skrædderforretning, A M Eriksen ff 24 Lemvi g: j ensPn Bjerg Pff 282 — Jensen Jens ff 2(56 — Larsen Chr. — Vendelbjerg Fr. P 1 158 Lendum pr. Sindal: Christiansen Juul ff L 54 Lille Binderup pr. Aars: Kristensen Kr. ff B 20 Lime pr. Mørke ; LarsenPC Buus ff L65 Linaa pr. Laven: Bach Chr.ff Mollerup 14 Lindved pr. Vejle: Christensen Møller ff L 13 Lintrup: Hansen Aage ff 13 Lisbjærg pr. Aarhus: Larsen H ff L 44 Lund ØstjyH.:

Oddense pr. Balling: Mikkelsen Peter $ O 8

Skanderborg: KnudsenP ff 61 Rønø P ff 345 Sørensen Peter ff 485 Skanderup pr. Lunderskov: Nielsen Johannes ff S 40 Skelhøje: Olesen Ole ff 6 Skern: Lange Karl ff 109

Odder: Jensen Marius ff 376 — Jensen ’ s P Eft.f., M C Lindskov $43 — Nielsen Jens Jørg. $ 89 Oksbøl: MadsenS K $ 10 Onsild: Onsild Skrædder- & Ekviperings ­

forretning, P Chr. Jensen $ 35 Ormslev : Jørgensen Chr. $ 47 Ormstoft pr. Sønderborg: Kock Jacob $ S969u

Skive: Andersson Arthur — Gyldenøhr So ­ fus — Jansson Valter ff 690 — jensen Peter Frøslev ff 609 — Jespersen I N ff 449 — Madsen Hilmarff 392 — Møller V — Nielsen L C ff 589 Skrydstrup pr. Vojens: Andersen A ff V 81v Skægkær: Nielsen Alfred ff Balle Kirkeby 31 Skærbæk: stengerP Skød pr. Hadsten : Poulsen Kristen ff S 5 Skørping: Gammeljord Hugo — Jensen Kff 73

Ovtrup: Hansen Elias $ 54 Pandrup: Nielsen A C ff 23 Pj edsted : Dyrvig J A $ 50 Povlstrup pr. Vraa: j enS en Niels $ P 48 Raarup : Johansen R P $ 71 Randers: Christensen A Vesterg. 43 ff 1971 Christensen A P Storeg. 10 ff 766 Christensen T Raadmandsg. 16 ff 2415 Engen Martin Nordostv. 15C $ 1726 Hedegaard Edmund Snareg. 1 ff 3332 Henneberg M st. Voldg. 6 ff 1990 Ibsen I Chr. Vesterg. 11 $ 1236 Jensen Reinhard Borgerg. 2 ff 2069 Larsen A C Torveg. 6 $ 595 Lud vigsen & Sørensen Brødreg. 38 $1329 Lundberg Ejlert VBurchesg. 4 ffl 1707 Madsen JP,Frederiks PI. 9 ff 1084 Madsen M P Raadhusstr. 11 $ 949 Michelsen L S Slotsg. 10 ff 2837 Mikkelsen Karl Viggo Strømmen 45 ff 2672 Nielsen Jens 1. Voldg 8 ff 2477 Nordisk Skræderi ved S Feldstein Brodreg. 5 $ 2010 Petersen Laurs Burchesg. 3 ffl 1802 Rasmussen A, Steen Blichers G. 1 A $ 896 Rasmussen Christian M Vesterg. 27 ff 2853 Rasmussen Hjalmar Slotsg. 2$ 1880 Rasmussen Niels Kirketorvet 15 ff 2606 Rigenstrup A Vesterg. 20 ff 1979 Rix Alfred Houmeden 5 ff 1442 Storgaard A Kirkeg. 17 ff 503 Rask Mølle : jorgensen Kr. ff 54 Ribe: Q reve Svend ff 437 — Henriksen H A ff 237

Skørring pr. Mørke: Jensen P P ff Karl by 49 Smedasrer pr. Bolderslev : Carstensen Fedder ff B 4582 Smidstrup pr. Fredericia: BøghClir. ff S39 Snedsted: Pedersen M ff 63 Snejbjærg pr. Herning: Pedersen M H ff S 20

Christiansen H Sindberg ff 13 Lunde J.: JørgensenR ff 12 Lunderskov: Hansen Karlev Lystrup S t.: Nielsen N P ff 31 Løgstrup: Christensen S ff 4 Løgten: Hjuler M ff 24 Lundberg Ernst $ 11

Snoghøj pr. Fredericia: Pederstn H C ff Eriitso 67 Sorring pr. Tovstrup: Caspersen E Th. ff S 49 Spentrup : Spentrup Skrædderforretning, RMadsen ff3® Stenderup : Nielsen N Reimar ff 2 Stenum pr Brønderslev: Christensen N CTff S 29 Stev ning pr. Svenstrup Als: Christensen Christian ff S 68v Stilling: Thogersen A ff 56 Stjær pr. Harlev: Blach K ff S 1 Store Anst pr. Anst: Thomsen Knud ff S A 14 Strellev pr. Ølgod : Gravesen Johs. ff Lyne 30u Struer: Dragsbæk Carl A ff 173 — Nielsen K C ff 21

Løkken: Madsen C ff 74 L øsning: Jensen J <192 Nielsen M ff 42 Maarslet: oi ese nErlingBjørnstjemeffl2 Malling : Nielsen Erh. ff 30 Malt pr. Vejen:

A ailing Ludvig ff Maltbæk 8 Mammen pr. Bjerringbro: Sørensen P C ff M 2 M ariager: Jensen August ff 97

Mejlby pr. Arden: Johansen J P ff M 6 Mejlby pr. Hjortshøj: Sørensen Anton M 14 Møldrup: Nielsen C M ff 43 Mørke . Le th R Neder Randlev : Christensen Hans ff 36 Steffensen Jens ff 44 Nibe: Andersen Einar ff 112 Sorensen Sv. ff 49 Nielstrup pr. Randers: Pedersen N K ff Ruds Kirke 28 Nordborg: Nielsen P K or s : Didriksen Ferd. ff 7 Nykøbing M.: Jensen Bernhard ff 195 — Madsen A Næsbj ær g: Madsen M ff 13 Nørre Koilemorten pr. Kollemorten Brunbjerg Alfred ff K 18 N ørre Nebel: Jørgensen J ff 52 Larsen P ff 37 Madsen M ff 49 Mørre Saltum: Jacobsen Frode ff S 56 Nielsen Chr. ff S 44 Nørre Snede: Hansen Laurits ff 42 Nørresundby: Bredesen Jensff 4345 - Godsk C Christensen ff 4098 — Hoyer J ff 5169 — Larsen ’ s N P Skrædderforretning ved Chr. William Larsen <1 2889 — Magnus- f-en Hubert ff 6368 — Petersen J ff 3388 — Søholm J Aa.., Lindholm ff N 5343 Nørre Uttrup pr. Nørresundhy: Christensen O O ff NS 2566 Nørre Vilstrup pr. Vejle: Terp J H jun. ff NV 28

Roslev: Sørensen M Rostrup pr. Arden : Johansen M P ff R 30 Rubjærg pr. Gølstrup: Andersen Aient ff G 15 Ky : Rasmussen R P & Søn ff 35 Rækker Mølle pr. Sæding: Larsen N H ffR M 34 Rødding: Petersen Knud ff 59 R øn de : Rasmussen F & Son ff 12 Sejet pr. Horsens: Østergaard Mads ff S 30 Sejstrup pr. Gredstedbro : Mikkelsen Peder Th. ff S 10 Sennels pr. Thisted: Andersen Ingeborg ff S 29 Serridslev pr. Brønderslev: Nielsen Marinus ff S 50

Støvring: Andersen N ff 48 Christensen Jens Peter ff 94 Johansen J ff 64 Su 1 drup pr. Støvring : Smed Niels ff Su44 Sulsted : Svendsen J Gaarn ff 23 Sund s : Frandsen J Chr. ff 12 Svej bæk : Herholdt Jakob ff 1 Svenstrup J. : Gustafsson J Gustaf ff 74 Nielsen P ff 28 Sæby: Olsen Johannes ff 70 Sædding p r. Esbjerg: Sørensen Aage ff E 282 Soften pr. Hinnerup: Kristensen B ff S 37

Silkeborg: Culmsee Aage ff 986 — Erik ­ sen EE ff 640 — Jensen R, Alderslyst ff S731 — Knudsen P ff 186 — Lauritsen I C ff 1109 — Laursen M ff 962 — Plett Regnar ff 215 — Rasmussen Kongstad ff 1105 — Rasmussen S C ff 974 Simested : Christensen Chr. ff 7 Sindal: Christensen Axel ff 22 Sjelle pr. Skovby Østj.: Laursen L A ff Herskind 35 Sjørring: Thomsen Th. ff 6 Sjørup pr. Viborg: Jensen H ff S 29 Skads pr. Esbjerg : Lauridsen N P ff Andrup 13 Skagen: Malmgaard E, Stats ff li)6

Sønder Bjært pr. Bj æ rt : Bi ært Skræ- der og Lingeriforretning ved Chr. Søren ­ sen ff S B 75 — Ellegaard J ff S B 92 Sønderborg: Carstensen V ff 151 — Hess Karl ff 948 — John Oswald — Jørgensen Chr. ff 232 — Jørgensen Jøigen ff 445 — Nicolaisen H C ff 803 Sønder Draaby pr. Nykøbing M.: DallAff SD 12 Sønder Hygum : Jensen S M ff 39 Sonder Kongerslev pr. Kongerslev: Sørensen A C ff SK 1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker