kraks vejviser 1940 handelskalender

(Jylland) Skræddere

VII — 3859

Fag-Register for Danmark

' Jensen Georg, Emil Bojsens G. 11 D $2136 Jensen Holger Jernbaneg. 4 $ 1477 Jensen Mar. Sønderbrog. 5 $ 786 Madsen Alfred Kildeg. 4 $ 2553 Mikkelsen Chr. Nørn brog. 16 $ 2158 Mortensen Jens Badstuestr. 2 $ 1547 Nielsen Chr. Hospitalsg. 19$ 699 Olesen Anton Nørrebrog.5 $ 1077 Pedersen Peder Sjøholm Smedeg. 6 $1993 Pressej ernet ved Harald Jensen Borgerg.22 $1977 Rasmussen JP & Chr. Hansen Kattesund 3. $930 Rasmussen & Rasmussen ved Axel & Anton Rasmussen Hestedamsg. 7 $2006 Rasmussen Th. Leth Jessensg. 4 $ 307 Schmidt Th. Hestedamsg. 20 Sørensen Axel Norrebrog. 60 $ 2473 Sørensen William Smedeg. 28 $ 314 TauberRaimund Smedeg. 88 $ 1774 ZebergNO Kippervig 9 $1296 Hostrup pr. Davgaard: Sorensen 1 Chr. $ Hostrup Central Hovborg pr. Holsted: Jepsen Chr. $ Hovborg 26 Hovedgaard: DueholmN C $ 63 * Mortensen J $ 68 Hundslund: Wase-Petersen J $ 12 Huru p: Madsen Niels $ 120 — SørensenP A $ 166 Hvidbjærg : Barslew Martin $ 96 Christensen A $ 68 Møller Chr. $ 93 Hvilsted pr. Odder: Pedersen SP$H15 Hvorslev pr. Ulstrup: Jørgensen Adolf M $ H 17 H y lkø : Petersen R $ 19 Hyrup pr. Stovby: Nielsen Jobs. E $ S 73 Højbjærg pr. Rødkærsbro: Christensen Heimann Fryd $ H 9 H øj e r : Menge Fiitz — Wind N Højrup pr. Ejstrup: Jensen Thomas $ Højrup-Ferup 40 Honsnap pr. Tørsbøl: Andresen Brødr. $ Hokkerup 3571 Hørdum: Møller Jens $ 29 Horning: Kaae Axel $ 95 Poulsen P K $ 3 Ingstrup: Mortensen A $ 7 Janderup Vestj.: Johansen J P $ 60 Jellinge : Hansen J M $ 81 Petersen & Co. $ 9 JerslevJyll.: Træholt Alfr. P $ 23 J eru P : Nielsen Em. $ 8 Jordrup: Nielsen Chr. $ 51 Juelsminde: Mørch Jens Peter $ 68 Karb y ; Madsen P Th. $ 6 K e 11 e r u p : Christensen Jens Platz ’ s S Enke Klarup: Søndergaard Chr. $ 26 Kliplev: Jørgensen J C $ 10 Klovborg: Nielsen NH Dahm $ 1 Knebel: Kjær M $ 65 Kolding: Damm Paul Set. Jørgens G. 16 $ 1607 Harden A Tonderv. 76$ 1245 Isaksen AG Jernbaneg. 40 $ 1427 Iversen Carl Laasbyg. 4 $ 781 Jensen Albert Rendebanen 12 $ 20 Jensen Carl 0 Helligkorsg. 11 $ 213 Jensen Hans Sønderg. 21 $ 722 Johannesen Søren Adelg. 12 $ 1307 Johannessen E Jernbaneg. 18 $ 1213 Johansen H Fynsv. 107 $ 296 Lykkehus Ej ner Østerg. 4 $ 203 Lynggaard H Laasbyg. 42 $ 1363 Michelsen S Rendebanen 7 $ 990 Nielsen H J Jernbaneg. 15 $ 1567 Schmidt C P Haderslevv. 30 $ 1586 Wolthers J Jernbaneg. 10 $ 1303

Jensen I A Kronprinsensg. 14 $ 1822 Jepsen Jørgen & Søn Kongensg. 26 $ 536 Krusborg M Nielsen Kongensg. 87 $ 617 Lorentzen N S, Peder Skrains G. 25 $ 722 Madsen H & Søn Nygaardsv. 12 Møller J A Kirkeg. 15 $ 915 Nielsen Axel Storeg. 73, Jerne $ E.1037 Nielsen P Skjoldsg. 28 $ 1287 Nilsson Bernhardt, Blichers Allé 19 $ 1029 Ottesen N P Boldesagerg. 20 $ 1678 Pedersen (Magnus Kirkeg. 7 $ 480 Pedersen Marcus Kongensg. 85 $ 1675 Pedersen N Th., Jerne $ 1017 Pedersen Olaf Kongensg. 78 $627 Petersen Hairing Kongensg. 52 $137 Tambour Chr. Strand byg. 20 $ 1021 Tingvad P Rolfsg. 50 $ 1641 Tønder IF Skoleg. 21 Veileborg Th. Skoleg. 28 $ 1408 Faarup. Pedersen H $ 44 Faarvang: EIholm 32 Kromann M C Falling; j en sen J $ 43 •F anø: Brodersen Brodr., Nordby Farre pr. Sporup: Holm N P & Børge Harrit $ F 15 F arsø: Lorentzen C L $ 51 Feldballe: Rasmussen MH | 7 Filsko v: Pedersen Kr. $ 38 Fjellerup pr. Tranehuse: DanielsenJ A $ F 23 F jelstrup : Kristensen K B | 3 f 1 j erritsle v: Jensen Fr. $8 — Pedersen N C $ 80 — Varehuset ved C Jepsen F lavenskjold; Christoffersen Jens $ 5 Sophussen C $ 65 Flemmi ng: Madsen I Chr. $ 5 Fly pr. Skive: Jonsson G $ Vridsted 48 Fovsl et: Thielsen H $ 22 Fredericia: Brink & Hansen ’ s Skrædderforretning Danmarksg. 58 $ 655 Hansen M Danmarksg. 8 $ 310 Holm PKirkestr. 16 $ 520 Jacobsen J Fyensg. 21 $ 821 Jørgensen H V Jyllandsg. 53 Lund N L Gothersg. 26 $ 844 Pedersen H P Jyllandsg. 12 Schmidt C Prinsesseg. 4 $ 864 Frederikshavn: Christiansen Asbjørn $ 739 Clemmensen Otto $ 758 — Larsen Chr. Alf. $ 385 — Nielsen Victor $ 378 - Bisager J $ 302 Frær'pr. Skørping; Brøndum Niels$F13 Funde r: Fisker n $ 45 F ølle pr. Rønde: Vendelboe P $ R 45 G ad bjærg ; Jakobsgaard A $ 48 Galten; Mortensen Aage $ 81 Sørensen Anton $ 12 G a n d r u p ; Mortensen Marinus $ 39 Gedved pr . Horsens: Jørgensen J $ G 22 Gerlev J.: Christensen P $ 47 Gerning pr. Bjerringbro: Pedersen P $ G 2 Gerrild: j enS en M $10 Kruse J $ 17 Gistrup: Nielsen J M $ Sønder Tranders 1 Give: Jensen S K $ 80 — Kousgaard M — Petersen L$ 122 Givskud pr. Jell inge: Petersen Aksel $ G 24

Gravens: Sørensen Hans $ Aagaard 53 Gren a . a: Christensen J P $348 — Granath Wm. $ 242 Grinsted : Jørgensen A $ 134 Grumstrup pr. Hovedgaard: Christensen N $ G 17 Gylling: Petersen Axel $ 22 Haderslev: Gormsen Mathias Slotsg. 14 $ 874 Hansen Iver, Laurids Skaus G. 20 $ 871 Juhl JNørreg. 26 $699 Klutke E Storeg. 36 $ 489 Knudsen MagnusJomfrustien 3 $ 728 Nygaard Hans Storeg. 57 $ 89 Hadsten: Hansen S $ 183 — Jensen C Haislund — Sørensen A Dengsø $ 98 Hadsund: Henrichsen Alf. $ 163 — Laur- sen ’ s 1 C Eftf., L Lange $ 152 — Søren ­ sen Karl & Co. $ 73 Hald pr. H øj slev: Stengaard A $ Lund 53 Haldrup: NielsenNiels $ 13 Hammel: Kimose E $ 91 Ham mers høj : Nielsen Marinus $ 43 Hammerum: Andersen A $ 31 Harlev: Blach Arne $ 40 Harre pr. Roslev: Jørgensen PA$R85y

Hasselager: j enS en I $ 128 Hatting: Christensen C $ 26 ^ e: Pedersen P $ 25 Hedensted: j enS en N P $ 48 Petersen N P $ 85 Hejls: Nielsen P $8 Helium; Christensen Chr. $ 21

Herning: Andersen A $ 437 — Askholt I U$ 726 — Christensen Oscar $ 704 — Hald Jensen J $ 481 — JensenJ T $» 458 — Jo ­ hansson E A $ 387 — Kongshaug Carl $ 199 — Nielsen N $ 211 — Søndergaard J $ 533 Herslev pr. Fredericia: Hansen Bjerre $ H 29 H illerslev : Overgaard I $ 11

Hinnerup : Hulgaard N Juhl $ 47 Hjallerup : Schultz Fritz $ 19 H jarup pr. Kolding: Christensen J $ H 25 H jerm ; Kjeldsen Aksel $ 51 Nielsen N K $ 44 Hjermitslev:

Engelund Adolf $ Vester Hjermitslev 6 Hjei ting. Hjerting Skrædderforretning ved A P Lassen $ 35 Hjertin g pr. Røddin g: Poulsen Johan $ R 141 u Hj ortshøj ; Holm Anton $ 1 Hjørring : AndersenHedemann $ 108 — Boston ved V Andreasen $ 787 — Chri ­ stensen Alfred — Elken Jørg. P $ 151 — Hansen Jens $ 379 — Koch Peter $ 677 — Munch Michael $ 393 — Poulsen Mar- tin$ 448 — Thomassen Peter $ 187 H° bro: Boe I Jensen $ 306 — Kruse P N $ 189 - Madsen J C $ 289 - Wegger NC $317 Hokkerup pr. Tørsbøl: Grube Max $ H 3524 I Holstebro: Jensen & Madsen $422 — Nielsen F Jul. $ 331 — Skaaning Orla $ 809 — Skaaning R $ 433 Ho lsted: Christiansen C, Holsted By — Johansen Johs. $ Holsted By 130 — Peder ­ sen A M $ Holsted By 94 Horns 1 ét: Jensen J S $ 110 — Petersen K Gj er mann $123 H orsens: Andersen H Grønneg. 19$ 1505 Eriksen AntonNørreg. 16 $ 1494 Hjortli S Fugholm 14 $ 2590 Jensen Andreas Tungelund Slotsg. 6 $ 948

Glæsborg ; Hansen M $ 10 Graasten: Link Johann $ 76 Gram : Christensen Fr. $ 64 Madsen Jørgen J $ 62

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker