kraks vejviser 1940 handelskalender

Plisséforretninger

VII — 3747

Fag-Register for Danmark

Hulsøm Atelieret ved Mary Wiese Vingaard- str. 19 E $ By 4415 & C. 6415 PLISSÉ BRODERI 1 KNAPPER TLF.BY 4-4-15 a CENT. 64-15 Jensen Ida & Ella Sallingv. 31 [El $ Gh. 8396 Jensen Kirstine Næstvedg. 15 [øj $ Tr. 235v Jerø A E N-Voldg. 70 E $ By 6074 Johnsen M Rolfsv. 35 E $ Gh. 1727x Kbhvns Plisséforr. v. M Toftbo Nikolaj PI. 9 E $ By 4514 Lind M Heger Guldbergsg. 113 (S) $ N 8155 Lyngbyvejens Plisséforr. v. P H Starck Lyngbyv. 4 [0] $ Ry. 96 Midtgaard Ejnar Norrebrog.l76[N| $ Tg. 882 Møller Alfr., St. Jakobs G. 11 [ø] $ 0 926 Nielsen L & D FalkonerAllé 54 1FI $N6303 Pedersen Th. Eivindsv. 13 Charlottt. $ Ordr. 2455 Rasmussen M Jomsborgv. 21 Hell. $ He. 3911 y Rude Lissie Vimmelskaftet36 E $ Palæ 2722 & Palæ 2737 Skønvirke v. Karl Farsoe Vesterbrog. 36 SS $ V3575 Sørensen Ellen Kong. Nyt. 19 E $ Byl376y Thiede Emilie Grønneg. 38 E $ By 2599 Thomsen I M Prinsjørgens G.10IÉ$N3863y Vesterbros Plisséforr., Laurine Jensen Vesterbrog, 70 El $ V 4470 Aalborg: Aalborg Dampvaskeri $ 239 (3 Linier) Laursen Mary Christiansg.23 $ 1618 A ar hus: Jordhøj Olivia N-Allé 50 $ 8924 Ljunggren G & M Østerg. 3 B $ 5324 Nielsen Thilde Fiskerg. 39 $ 5682 Parisien, A Bondorph-Nielsen, Frederiks Allé 139 $2915 Helsingør: Larsen Lydia Set. Anna G. 28 $ 1405 Herning: Sørensen Petrea $ 635 Kerteminde : Jensen Oline Hagenau$207 ^ Ø g e: Kriiger Inger $ 453 Nykøbing F. : Andersen Petra Jernbaneg. 31 $ 696 Odense: Odense Plisséforr., A Jørgensen Hunderupv. 65 $ 5333 Plissé-Salonen, Anna Langvad Nederg. 1 $4949 Randers: Randers Plisséforretning, Marie Post Raadhustorvet 5 $ 2077 Roskild e: Holst Asta Herseg. 1 B $ 2043 Plisséforretningen France, E Garde-Jørgen- sen, Karen Olsdatter Str. 12 $ 615 R ønpe: SamuelsenM $ 465 Artikler for P 1 isséforretninger. København : Berlin Harder Hans Gothersg. 28 E $ Palæ 59 70 _______ , KNAPFORME PLISSÉFORME ▼ KNAPMASKINER ***""■ ’ * BRANDGAZE "H ans B erlin -] I ardér

S all: Sall Planteskole, Henrik Henriksen X 1 20 Salling pr. Løgstør: Christensen In ­ gemann X S 30 Seden: Damsted Johs.G jun.$ Odense 4839 Sjørring: Jensen Peter Christian $ 15 Skaadcpr.il øjbjærg: Skaade Planteskole, Th. Bentzen X S 56 Skaarup F«: Olsen Cornelius $ 11 Skaftved Mark pr. Frederikshavn: Pedersen Frede $ Ravnshøj 6 Skalborg : Thomsen M X 35 Sk a ls ; Skals Planteskole, E Nørgaard Nielsen X 1 29 Skanderborg: K orsvang Planteskole, Johs. Iversen $ 377 Skive: Braarup Planteskole, J Chr. Pedersen $ 26 Skovlunde: Skovlunde Planteskole, Orla Lund Ballerup 162v Skærbæk: Skærbæk Planteskole $ 51 Skærup pr. Børkop: Ladegaard H $ Vinding 55 Skørping : Gustavussen A $ 93 Slagelse: Knudsen ’ s Hans Planteskole Laur. Lauridsen, Landsgrav $ S 214 Sofienberg pr. Nyborg: Stenbæk Vagn $ N 851 Solskov pr. Hedensted: Husballe E $ Bredal 27 Store Lime pr. Limskov: Lind Georg $ Smaakær 11 Struer: Struer Planteskole, M Johansen 1'37 Støvring: Støvring Planteskole ved Carl Ulrich $ 50 Svendborg: Planteskolen Høje Bøge, Axel Gyldenbjerg Gyldenbjergsv. 1 $273 Øxenbjerg Planteskole, J G Jarlgaard Øksenbjergv. 1 $ 226 Svogerslev pr. Roskilde: Christensen Biødr. $ S 40 Søhus: Damsted ’ s K Planteskole $ Odense 2027 Damsted Karl N $ Odense 5643 Sønder Vissing: Kristensen John $ 16 S ørn P : Clausen ’ s Chr. A Planteskole $ Svendborg 604 Sørup Planteskole, Fr. Hovmann Hansen $ Svendborg 1348 Taastrup : Fogtmann C $ 66 Tagl-ær pr. Christiansfeld: Spejlliorg Vagn $ C 114 Tavlov: Tang Jens $ Skærbæk 40 Thisted : Hcide M B, Dragsbæk $ T 550 Jensen Poul $ 321 Tikob: Langesø Plantage $ 19 Toelt pr Kvistgaard: Nordsjællands Planteskole $ Langstrup 43 Ullerslev pr. Avnede: Nielsen V $ U 6x Ulstrup pr. Feldballe: DjurslandPlan- ta e 02 Planteskole $ F 44 Utterslev pr. Kastager: Christiansen Poul E $ K 23 u Varde: Nielsen H P $ 292 Planteskolen Højvang, Chr. Sørensen $ 415 PLANTESKOLE .BAKKELY" SØHUS TLF. ODENSE 5643 FRUGTTRÆER-FRUGTBUSK? “ ROSER BLOASTERBUSKE-HEGNS-oalÆPUNTER

Vejen: junker A $ 252 Nyegaard Anker H $ 288 Vejle:

Énevoldsen N F Sky ttehusg. 19 $ 1518 Vejle Planteskole ved Geisler Nielsen Skovvang 8 $ 1345 Vejle Søndermark pr. Vejle: Søndermarkens Planteskole ved A Schmidt $ V 1719 V ej stru p: Stenbæk ’ s Aksel Planteskole $ 51 Ve 1 d 10 f 1 e P r - Esbjerg: Nielsen Anker $ Novrup 50 V i borg: Brostrøm ’ s Planteskole,CNielsen Skivev. $ 42 Vig St.: Vig Planteskole, Frøslev Pedersen $ 1 Villestofte: VillestoftePlanteskole, Julius Christensen $ Bredbjærg 130 Vinding pr. Vejle: vinding Planteskole, A M Hansen Pærehøi $ Vi 57 Vipperød: VipperødPlanteskoler vedViggo Christensen $ 8 & 108 Viækingejpr. Sveb ølle: Hjortsø ’ s J Planteskole $ V 20 .. .. _ , Vistofte pr. Knebel: Trehøje Plantage & Planteskole $ V 30x Viuf Planteskole, C Laursen $ Al ­ minde 42 j Vodskov: Skipper Aage N $ 48 Vong e : Vonge Planteskole, [Kaj Jensen $ 10 V raa: Vraa Planteskole, S Larsen $ 27 Vridsløselille pr. Taastrup: Engel Ejnar Chr. $ Glostrup 538 Ølgod: KørvelFC Sørense n S^$ 110 Ørting : Planteskolen Skovdal, Arne R Jensen $ 20 Artikler for Plan t e s k o 1 e r. Kolding: Burcharth A D & Søn $ 11 m. Omst. Fabrik for Podevoks og Larvelim. Nykøbing F.: Nielsen R J, Kraghave $ N 254 Special/abrik for Træetiketter. Gulmalede, m. og u. Firmanavn. København: Aakandenv.il i riehFalkSlotsg.6(Nl$N6271 Absalon H ul m & x lisséetablissement St. Markus Allé 4, 6 ® $ C. 4569 & N 6666 A mager ’ s Hulsømsforr. v. V Berg Nielsen Isafjordsg. 12 [Si $ Am. 3024 Amager Plisséforr. v. Marie Krarup Øster- gaard Frankrigsg. 2 (SI $ Am. 5211x Amager ’ s Plissé- & Hulsi m Anstalt v. Fanny Johnsen Amagerbrpg. 37 [g] $ Am. 713v Billegaard ’ s XeniaEftf. v. A Paludan Studie- str. 30 Kl $ Palæ 4284 Bovién Olga, Akts., Kronprinsensg. 10 K $ By 2911 Buciiner-Ring Købmagerg. 25, 27 E $ By 4512 Christiansen Emilie Helgesensg.PEl $N909x Christianshavns Plissé-Anstalt, Mekanisk Værksted ved Rob. Gaertner Overg. o. V. 34 E $ Am. 2155 Fix Plisséforr. v. R Bjerregaard Nørrebrog. 185 EJ $ Tg. 583x" ! Hansen Helene Smyrnav.'28 [S] $ Am. 6776 Plisséforretninfler. Plaiting — Fabr. de plissés — Faltenpressereien Artikler for Plisséforretninger se i Slutningen af dette Fag.

TELEFON PALÆ 5970 . GOTHERSGADE 28 E Faget fortsættes næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker