kraks vejviser 1940 handelskalender

Planteskoler

Fag-Register for Danmark

VII — 3746

Korsør: Mathiesen ’ s Planteskole g 105 I ?

Brøderup pr. Tappernøje: Svensson Carl g T 76x Brønderslev : Brønderslev Planteskole, Helge Spejlborg g 382 B ylb rup M ark pr. Nørre Aaby: Olsen O A g N Aa 51 Børkop: Johansen Emanuel g 129 Vejle Amts Planteskole og Prost ’ s Skov ­ frøhandel v. A J Frost g 48 Dybvad : Rasmussen Svend g 112 Esbjer g: Frederiksberg Planteskole, Charles Jensen Storeg. 9, Jerne g E 813 Faaborg: Forsiplanteskolen Faaborg, J H van Tol g 195 Fajstrup pr. Mundelstrup: Sørensen K M g ’ Lading 8 Fange l: Fangel Planteskole, A H Ander ­ sen g Belling e 34 Forsinge: Andersen A g Aldersro 50 Fredericia: Fredericia Planteskole, P Hvid Egumv. g 417 Føl le p r. Rønde: Dueholms Helge Plan ­ teskole g R 122 Gerlev J .: Qerlev Planteskole & Anlægs ­ gartneri, Th. Winther g 35 Gimming pr. Randers: GimmingPlanteskole,J Sørenseng Vestrup7 Glumsø: Midtsjællands Planteskole & Handelsgartneri, S Gents g 20 Qrejsdal: Alsted P, M Jorgensen's Planteskole Grejs- dal St. g Vejle 887 Pøstkonto 12017 P. ALSTED M. Jørgensen*« Planteskole Grejsdal St. - Tlf. Vejle 887 Planteskoleartikler i stort Udvalg Illustreret Prisliste franco. Gribsvad pr. A arup: Hansen Helge ® Aa 210 Guldborg Lol l.: Guldborghave s Plante ­ skoler og Frugtplantager g 7 Haastr up pr. Alminde: DamgaardSM gH28 Haderslev: iy erse nCarl A Aarosundv.80 g 739 Ha d sten : Hadsten Planteskole ved MP Sørensen g 82 Hammel: Hammel Planteskole ved Th. Nielsen g 68 Hasle pr. Aarhus: Birkebo Planteskole ved P R Loft $ H 27 Planteskolen Hasle Nygaard ved Chr. Sørensen Havnelev pr. Rødvig Stevns: Syd-Stevns Planteskole ved KorsholmHan- sen g H 10 Hedensted: Zachariassen Folmer g 36 Helsinge: Helsinge Planteskole ved A Nielsr -> * 15 / " 1 ■ ' ■x A ■ NIELSEN HELSINGE PLANTESKOLE TELF. HELSINGE Storkultur af Roser - Frugttræer-Alléfrceer Skovplanter- Sirbuske - Stauder. Beskrivende Katalog franco. Helsingør: Zeiner-Lassen ’ s A Plantesko ­ ler Kongev. g 319 Hjadstrup pr. Kapppendrup. Schebye Jobs. gUggerslev 165 Hjerm: Hjerm Planteskole, Carl Jacobsen | 42 Hjortsballe pr. Give: Lind Niels'® Dør- ken 17 Hj ørring: Andersen N g 106 Christensen J Vittrup g 203

Hobro: Hobro Planteskole,R Jacobsen g 185 Poulsen Emil gi 247 Holbæk: Holbæk Planteskole, V F Pe ­ tersen Ny Taastrupv. gi 945 Holmdrup pr. Skaarup F.: Holmdrup Planteskole, J Rasmussen gi Svendborg 1001 Hol m strup : Jensen Asger M g Bellinge 94 Holstebro : Stetfensen ’ sJohs.Frohandel & Planteskole g 54 Wester gaard E J gi 68 Horsens : Horsens Planteskole, Karl Sø ­ rensen, Spedalsø 52 g! 956 Mølholm Aage Falstersg. 5 g 2194 Planteskolen Rosenvænget, Z Sørensen Vejle Landev. gi 1087 Rasmussen ’ s K Planteskole Sundv. 45 g)946 Hov pr. Thisted: Povlsen Kristian g) Sennels 8 Hovlbjærg pr. Lavrbjærg: Hovlbjærg Planteskole. J K Jensen g H8 Hulbæk pr. Ørum Sønderlyng:Rj r k e - bæk ’ s Planteskole gi 0 7 Hulk ærshus pr. Rødkærsbro: Hulkærlius Planteskole, A B Andersen g Ans 25 Hurup: Planteskolen Lundholm J Lade ­ foged g 103y H y am: Justesen AK g 35 Hvorslev pr. Ulstrup: Hvorslev Plante ­ skole, L Laursen jl Hl Hvorupgaard: Aakandeplanteskolen, Henry Larsen g 20 H øn g : Tersgov ’ s J Planteskole g 49 Hørsholm : Hørsholm Planteskole ved H Giæsel g 118

Mathiesen ’ s Planteskole. KORSØR TELEFON: 105. Alle Planteskoleartikler. Prisfortegnelse franko.

Køge: Elvinge ’ s A H Planteskole g 355 Køge Planteskole, Jensen Hagen g 120 Laasby : Jensen Hans g 28 Langaa: Langaa Planteskole, EgonKjærs- gaard N ielsen Langeskov: Langeskov Planteskole,Svend Andersen g 100 Haven: Andersen C g 20 Lillebjærg pr. Bøvlingbjærg: Lillebjærg Planteskole, Lauge Bæk g Bøv- ling 50 Lund Østjyll.: Lund Planteskole, J Chr. Jensen g 3 Lunderskov: BjerregaardRiis g 12 Maaløv pr. Ballerup: Johansen A Hvass g M 274 Mades kov pr. Vollerup . p>a ms ted N g Sønderborg 678x Mejlby pr. Hjortshøj: Mejlby Planteskole. Arne Andersen g M 8 Møgelvang pr. Vildsund Vest: Møgelvang Planteskole, Laurits Ej lersen g Sundby 19 Nibe: Nibe Planteskole, Aage Bruus g 138 Nykøbing F.: Nykøbing F. Planteskole^ Eggert Pedersen Grønsundsv. g 590 Nykøbing M. : Bang ’ s Oscar Planteskole g 47 Mortensen Carl g 522 Refshammer Planteskole, Johan Riis g 198 Nørre Alslev: Ibsen ’ s CA Planteskole, Akts, g 19 Nørre Søb y : Kortegård Anders Kr. g 8 Ode nse : Jensen H. Nyborgv. 1 g 551 Knudsen S Rugaardsv. 64 g 4479 Raaby pr. Dalby o ver: Greve j K jj - g D 25 . * R anders: Grangaardens Planteskole, Jør ­ gen Lind Aarhusv. g 319 Petersen J Petri Mariagerv. 129 B g 423 Rasmussen Kri> tian Viborgv. 21 B g 531 Rindom pr.JRjngkøbing: Rindom Planteskole, J N Jensen g Ring- købing287 Ringkøbing: Ringkøbing Planteskole, N Poulsen g 361 Ringsted: Holmehave Planteskole, Man- drup-Poulsen g 121 Risskov ; Risskov Planteskole, Alfred Loft g 0875 Roskilde: Lyngbæk F Trekronerv. g 763 Poulsen ’ s L Planteskole Sønderlundsv. 60 g8.3 Rønø's Planteskole, Nielsen & Simonsen Rønøs Allé 30 g 364 Ryomgaard: Hind berg E g 32 Rødding pr. Spøt trup: Rødding Plante ­ skole, M R Hermann g R 31 Røde Kr o: Rj se planteskole, C P Jacob ­ sen, Rise g R K 30 Rørby pr. Kalundborg: Rørby Planteskole, Johs. Jensen g Aarby t

HØRSHOLM TLF. 118

STEDSEGRØNNE TRÆER, ROSER,FRUGTTRÆER, FRUGTBUSKE, SIRBUSKE, STAUDER , OG IØVRIGT ALLE PLANTESKOLEARTIKLER TIL HAVE-OG PARKANLÆG. JENS EJ ORNØ ’ S EFTF. H. GLÆSEL.

Mørck ’ s A K Planteskole g 134 J ehjærg: Salling Planteskole, L Laursen g 13 Jellinge: Bonde ’ s J Planteskole g 107 Karlslunde pr. Gre ve Strand: Planteskolen Agergaard g K 55x Kastelev pr. Klarskov: Høj vang Planteskole & Handelsgartneri, H Joh. Andersen g Kl 28 Kelstrup pr. Thisted: BertelsepTj ctn . g Brund 27 Klarskov : Paludan ’ s O Planteskole g 9 Kl ovbor g: Klovborg Planteskole, J P Nielsen g 50 K olding: Christensen ’ s M Planteskole Gøhlmannsv. 19 g 692 Hansen Karl G Vejlev. g 760 Kolding Planteskole, Frede Olsen Vejlev. g 342 Frugttræer, Roser og Prydbuske. Nyegaard ’ s Planteskole Vejlev. g 788 Olsen Aksel Agtrupv. g 221 . Pallesen J Vej lev. g 390 Korinth : Korinth Planteskole, V Clausen g 42 & 19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker