kraks vejviser 1940 handelskalender

Plante-Pudder

I*ag-Regisler for Danmark

VII — 3745

Aarhus: Sommer Hugo Kannikeg. 18 £ 4151 Piber en gros. Masta Piber. Kolding: Jensen ’ s Martin Eftf., Akts. Ejlersv. 7 £ 634 Løgumkloster: Book C H Sønner £ 1 Shagpiber - lange Piber - Ry g ear tikler. Odense: Johansen Johs. L Kronprinsensg. 46 £ 135 Tommerup ’ s Eftf. ved Jens P Rasmussen & M Proctus Rasmussen Klosterv. 12 £ 315 & 7315 Roskilde: Dansk Pibefabrik ved Fred. Brandt Skomagerg. 6 £ 300

Plante-Pudder.

Plakater. Posters — Afflches — ■ Plakate

København : Matinka, J M Husted Septemberv. 28 Herlev

København:

Hansen ’ s Ferd. Trykkerier Emilieg. 4A [V] £ ★ Cent. 4500 Jensen ’ s I P Trykkerier Niels EbbesensV. 29 13 f Cent. 9862 & 12095 ENSEN? I TRYKKERIER | SKILTE-PLAKATER*ETIKETTER < FINESTE UDFØRELSE. ( i SPECIALITET: GUMM. i PERFORREREDE i • KVITTERINGSMÆRKER ] nornotryk, akts., (nordisk nodestik- og tryk ­ keri Bamt litografisk etablissement) st.Kon- gensg. 63 K £ Cent. 3304 & 13057

Planteskoler. Nursery & Seedsmen — Pépiniéres — Planzschulea Artikler for Planteskoler se i Slutningen af dotte Fag. (se tillige Gartnere). København: Charlottenlund Planteskole, V Voigt Bro ­ holms Allé 17 Charlottl. £ Ordr. 87 Ekelund J Rebildv. 1,3 (E £ Gh. 4238 Hastrup K J Hasselv. 18 Vanl. £ Damsø 10 Hellerup Planteskole ved Carl Ebbesen Lyngbyv. 240 Hell. £ ★ Hell. 6464 Holte Planteskole & Frøhdl. ved J P Peder ­ sen Søllerød v. 7 Holte £ Ho. 509 Hummeltofte Planteskole Hummeltoftev. pr. Lyngby £ Fr. (>059 Jørgensen Jørg. Lundtoftev. 133 Lyngby £ Bj. 127 Planteskolen Osborne, J Sandal-Pedersen Tinghejv. 77 Søborg £ Søb. 51 Poulsen ’ s D T Planteskole & Frøhandel Roskildcv.106 Valby £ Vb. 100 & Vb. 1128 D T Poulsen ’ s Planteskole & Frøhandel Roskildevej 106 København Valby llf. Valby 100 & Valby 1128 Roser, Frugttræer, Allétræer, Naaletræer, Stauder, Blomsterbuske, Hegnsplanter etc. etc. Forlang Prisliste. Sorgenfri Planteskole v. A E Sonnichsen Kongev. 4 Lyngby £ Ly. 112 & Ly. 1012 Thanner C Frederiksborgv. 238®£ Søb. 454 & Søb. 1754 Vilvorde ’ s Planteskole Vilvordev. Churlottl. ★ Ordr. 371 Aalborg: Romborg Theodor, Planteskolen Granhøj Vejgaard £ Aa 101 & 999 Aarby pr. Kalundborg: Christensen V J eansson £ Aa 3 ■^■ ars: Aars Planteskole, L P Larsen £ 84 Aarup: Aarup Planteskole, A Kristensen £195 Abildtorpe pr.Nakskov: Frederiksen M £ N 325 Aggersund No rd: Planteskolen Bakken, K Danielsen£ 9 Akker u p pr. Haarby: Akkerup Plante ­ skole, H J Holmeg aard £ H58 Balle pr. Silkeborg: Rasmussen Aage £8185 B aller up : Planteskolen Hibex, Hans Buch "7£ ‘ 290 B e d s t e d : Nielsen Theodor £ 42 Blangsted pr. O dense: Kortegaard ’ s P Planteskole £ O 1900 B oge n s e : Petersen Chr. P £ 97 B o n d e s k o v pr. Roskilde: Nielsen Boje £ Kirkebjærg 27 Brabrand: Fuglsang Planteskole, Vilh. Nielsen £ 8 Bredsten pr. Vejle: Jeilscn H , 1 B 85

nornoli'yU JAMT-LlTOGRAFliK-ETABLlHEMENT st. KONGENSGADE 63 .TLF. CENT. 330^+ U 13057

Piberensere.

Køben havn: Nevø Erik Knabrostr. 24 Kl $ Palæ 6246 Største Specialfabrik for Piberensere og lign. Kun Salg til Grossister. Stoustrup Sigurd, Akts., Fuglevangsv. 12 E £ C. 10096 - Kun en gros.

SchurF & Co.,A/S.,Vesterportl24® £lC.9O19 Thejll Johs. Frederiksbergg. 23 E £ C. 3547 Trier ’ s Bogtrykkeri (Chr.&GLind) Bredg.32 E £ Cent. 685 Trykn.afPlakater. Udlejn. af Gadetavler. Horsens: Schur F & Co.,A/SAaboulevarden33 £173& 1373

Pickles.

Kobenhavn : Hartz Carl st. Kongensg. 63 Kl $ C. 14255 Fabrikant fh. Vinhandler C. 14255

Plakattavleudlejning.

Aalborg: PJakattavlerne i Aalborg og Nørresundby P Hansen ’ s Eftf. ’ s Bogtrykkeri £ 322 Plakattavler over hele Aalborg. København: Trier ’ s Bogtrykkeri Bredg. 32 Kl £ Cent. 685

Piske. Whips — Fouets — Peitschen.

Plantageforsikring.

Viborg: Dansk Plantageforsikringsforening, Hjul ­ torvet, £ 1340 Dansk Plantageforsikringsforening tégnor Forsikring af Genplantningsværdien for Naaletræplantager overalt i Banmark. Indskud een Gang for alle 50 Øre pr. ha., dog ikke under 1 K-. Aarlig Præmie pr. ha. 15 Øre, dog ikke under 50 Øre. Vedtægter oglndmeldelsesblanketterfaas ved Henvendelse til Foreningens Kontor i Viborg,

København: Diamant U Ny Adelg. 10 Kl $ By 3914

Aarhu s; Aarhus Piskefabrik,C Prange Trøjborgv. 2 C £ 1082 G e lsted: Nordisk Piskefabrik, Tb. Valmod £ 122 L un g høj pr. Gelsted: Nielsen Gr & Co. £ G 137 Odense: Jørgensen & Simonsen Vesterg. 67 £1 992 Vejle: Piskefabriken Scandia v. C O Hansen Grejsdalsv. 62 $ 873 „S c a n d i a “ Piske-&Stokkefabrik Qrejsdalsvej 62 - Tlf. 873 VEJLE Fabrikation af Scandia Pisken samt Hast ­ pisken, Dansk Patent.

Plantefedt. Vegetable Lard — Graisses vegétalos — Pflanzenfett S 1 a g e 1 s»e : Vestsjællands Margarinefabrik, Akts. Sla ­ gelse Palmiulabrik £ 254

TI 85

II 85

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker