kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3700

Møbler 1

Fag-Register for Danmark

København (Fortsættelse) : Henriksen H Dronn. Tværg. 61 Kl ff Palæ 1091y Hjem og Bo v. Oluf Hansen, H C Ørsteds V. 70 Eff N5821y Hjemmenes Møbellager, Akts., GI. Kongev. 27,29® ff C. 2941 & 13941 A/S HJEMMENES MOBELLAGER

Sidt, æk jw , M £ fatte SOM UDELUKKENDE KØBER DERES MØBLER I DET ANERKENDTE MØBELFIRMA. SKANDINAVIENS STØRSTE MØBELMAGASIN

TELEFON CENTRAL 294U1 3941 FILIALER : GL. KONGEVEJ 168 0 TLF. EVA 374 HOVEDGADEN 66 LYNGBY TLF. LYNGBY 1164

AKTS FABRIKANT jtfERN HOLM-TLF GODTHAAB 791 <♦ DIR.. J.P. HOLM-TLF. GJENTOFTE 547 PROK.FRU E.HELANDER -TLF. VESTER 33P2 ST.NIKOLAJ VEJ 8 MODERNE ELEGANTE UDSTILLINGSLOKALER I 5 ETAGER TELEFON CENTRAL 7155 &. N 7129 MED OMSTILLING.

I

GARDINER LYSEKRONER Tfatebeéalå'iff utd'tétnfftes.

5

POSTGIROKONTO • Nr. 28 641 Hjemmets Montering v. K Grønqvist Oehlenschlægersg. 21 S ff Ev. 1393 Hjul Julius H st. Kongensg. 35 Kl ff Palælx HOLM & LARSEN, Akts., St. Nikolaj V.8E ff C. 7155 & N 7129 Se næste Spalte. Holmst eens Møbel pakhus, Akts , Absalonsg. 28® ff Eva 22 9 Holte Møbelmagasin v. H Christiansen Øve ­ rød v. 21 Holte ff Holte 702 Horsbol Cathrin« & Co. Ii deh. Hans Otto Madsen Hasleg. 1 El ff Cent. 6030 h< s Wulff. ' kts., Købmagerg. 9 Kl ff C. 3475 Hugo ’ s Møbel magasiner, Peter Hansen jun. Falkoner AUé 5 |F) ff Gh. 311 y Hoybye Chr. Rosenørns Allé 18 ® ff N 1475 Interieurved Ejnar Jørgensen & Max Peder sen Bredg. 2 U | Palæ 1556 & Palæ 1586 Israelsen Poul Oehlenschlægersg. 50 El & V 1548x Istedhus Møbelmagasin ved Vald. A Nielsen Enghave Pl. 1 El ff V 209 Stort Lager af færdige Møbler. Iversen A J st. Kongensg. 124 Kl ff C. 9799 Jacobsen Alir Koldingg. 3 El ff O 7802 Jarvig K Flinterenden 1 [S] ff Su. 147 Jensen A G Roskildev. 301 B Kødovre Valby ff Rødovre 587 Jensen Alfr., 1. Istedg. 1 ® ff Eva 2892 Jensen Arthur Sagasv. 12 ® ff Ve. 2270 Jensen Carlo Jagtv. 87 El ff Tg. 3709 Jensen Chr. Frederikssundsv. 681 I nv I ff Tg. 20'. 0 Jensen Georg Tingv. 11 A (S) ff Am. 5089 Jensen H Frdbg. Allé 56 (S ff V 970y Jensen Inge Frederikssundsv. 184 A Brh. ff Bella 3334 a

5

W6 l H7 LÅhsÉM

GRUNDLAGT 1895

(Xl RATEBETALING fra 20fXr.pr. QWaaned. 10 AARS GARANTI - 10% RABAT PR.KONTANT. X s FORSENDES ouer hele Q)ctnmczi^/z> mod

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker