kraks vejviser 1940 handelskalender

Møbler 1

VII — 3699 Christensen ’ s Holger Møbelmagasiner Jagtv. 111 El g ★ C. 13882 (3 Ledn.) HOLGER CHRISTENSEN^ Møbelmagasiner Jagtvej 111 El Tlf. ★ Cent. 13882 (3Ledn.) Privat: Eggersv. 40 Hell, g Gjent. 2777 Christensen's Lauritz Møbelmagasiner Vesterbrog. 188 El g ★ C. 5512 Christensen N C Korsg. 29 El g N 3422y Christensen O C Engbavev.16 El g Eva3176 ChristiansenH Sortedamsg. 1 E 1 g No. 297y Christiansen Hans st. Kongensg. 122 Kl g Pa. 3618 ChristiansenL N-Farimagsg.50Kl gBy3971 Christiansen V FalkonerAllé 36 El g N 1036 Christoffersen N Chr. GI. Kongev. 100 El g V 7028 Clausen S E Griffenfeldtsg. 52 El g N 5412 DahlH Valby Langg. 82 Valby g Va. 2321 Dalberg J S Butik Gyldenløvesg. 13 El g By 6233 Værksted Ad elg. 82 KJ g By 8856 Dam Anton Gl.Kongev.90E) 1 C.8462&V52x Danielsen A Elmeg. 22 El g N 1816y Dansk Boligmontering ved Henry Høiler Sværteg. 5 Kl g By 2425y Dansk Møbelfabrik v.A SperlingGuldbergsg. 10 El g C. 1499 Danske Fabrikers Møbeludsalg v. A Ovesen Studiestr. 36 Kl g Palæ 4359y Dinesen P H Dannebrogs". 8 El g V 1197y Elhegn A Griffenfeldtsg. 50 & 50A El g N 6129 Erikson A Nørrebro". 51 EJ g No. 5153 Erskov EvaldGl Jernbanev.16ValbygVb.821 Eshington CE Frederiksborgg.19 Kl g Palæ 4222 Eskildsen R GI. Kongev. 37 A El g Eva 2685 Fabrikkernes Prøvelager v. Svend AageNolfi Jensen Adelg. 23 Kl g Pa. 3023 Fischer Bernhard & Ejner Jensen Fyensg. 1 El g N 9115 Flyckt&Co.,Akts., St.HansT.32 El gN 701y Folkemøbler, Damgaard ’ s Eftf. ved Th.Han- sen, H C Ørsteds V. G8 El g No. 3377 Forenede Møbelværksteder v. O Lemvigh Baggesensg. 1 El g No. 7511 Fort Georg Løngangstr. 18 IH g By 2111 Frandsen Max GI. Mønt 10 Kl g Cent. 5657 Frdb£r. Bovirke, Akts., Falkoner Allé 4G Elg N8777 Frdbg. Møbelhus ved A Jespersen, H C Ør ­ steds V. 47 El g C. 5274 Frdbg. Møbelmagasin ved K Knudsen Vo- droffsv.22El g C.7265 Frederiksen Peter, Akts., Vesterbrog. 52 El ¥ g C. 12442 & Ve. 8955 Se næste Spalte, øverst. Frisenberg J Dannebrogsg. 16 El g V 5016 Gade ’ s Møbel-Udstyr Rantzausg. 22 El g ★ C 2936

Fag-Regisler for Danmark

Peter Frederiksen Akts. Vesterbrogade 52 Tlf. Cent. 12442

Møbler. Furniture — Meublea — Mobel (se tillige Snedkere). 1. Mebeludsalg.

2. Møbelfabrikker. 3. Møbler en gros.

Vester 8955 Vester 4524 Vester 3358

Ekspedition: Vesterbrogade 52 Udstilling: Vesterbrogade 48 Lager: Gasværksvej 9 Peter Frederiksen Bolig: GI. Kongevej 148 Salgschef Frode Laustsen Bolig: Kochsvej 7

(Artikler for Møbelhandlere og Møbelfabrikker).

1. Møbeludsalg.

K obenhavn : Aabo Møbelforr. v. E Fischer Sallingv. 41 El g Damsø 2034 x Aaboulevardens Møhellagerv. J Madsen Aaboulevard 4 (N) g N 5458 Aaens Møbelfabrik ved Lars Hansen Svendsg. 1 El g Ev. 779 Aarfelt AL W, HC Ørsteds V. 32 El g Ve 3058 Agerbundsen ’ s O Eftf. v. A Wanell, Peder Hvitfeldts Str. 16 Kl g By 4475 - Grundl. 1862. Møbler fra eget Værksted. Aistrup L P Torveg. 20 Kl g) Am. 1069 Albeck Brødr. E & V Bredg. 38 K] g Palæ 1686 Amager Bohave ved T Nonnens de Lichten ­ berg Amagerbrog. 121 [S] g Am. 7468x Amager Møbellager v. S R Mulvad Amager ­ brog. 79 [S] g Am. 9394 Amager ’ s Møbelmagasin v. Frk. E Rønholm Amagerbrog. 53 [S] g Am. 765 AN DELS-MØBEL-MAGASINET (BRØDR. C & W ANDERSEN), Akts., GI. Kongev. 114 E) g Cent. 7187 &6103 Andersen A & Bohm Snedkerm. Rosenørns Allé 42 - HCØrsteds V.51A El gN7031 A An dersenBp.Rosenørns Allé42$N7647 Andersen H Dannebrogsg. 28B El g V 5009x Andersen Hans Chr. S-Boulevard 67 EJ g Ev. 3942 S Andersen L Krystalg, 5 Kl g By 2037 v Andreasen Henry O Dannebrogsg. 41 El g Ve. 6162x Bagsværd Møbel- & Ligkistemagasin v. Ewald Andersen Krogshøjv. 2.4 Bagsværd g Ba. 243 Bahnsen L Korsg. 56 El g N 7920 Bastrup E Vesselsg. 2 El g N 3975 Bastrup & Friis Blaagaardsg. 41 El g N7151 Bay Hans Østerbro". 1A [ø] g 0 6225y BergløvL Lyngby T. 11 Lyngby g Ly. 2745 Berthold H Vendersg. 21 Kl g By 8508 Birch OctaviusDannebrogsg. 12 ElgE'val535 Blyme Ferd., Akts., Kronprinsesteg. 46 D Kl g By 6424 B O, Akts., Amagert. 10 Kl g ★ C. 2204 Bohave-Jyden v. K Linde Dronn.Tværg.8 Kl g By 4304 Boligmonteringen v. C Raagaard-Andersen Amaeerbrog. 17 [S] g Su. 201 Boma Møbler v. J A Borchsenius Gothersg. 113 Kl g By 3750 Brodersen E Dannebrogsg. 15 El g Ev. 1752 Brusen P Smalleg. 27 EJ g Gh. 8305 Buldogs Møbellager, Akts. Norrebrog. 3 Elg N 9110 Byens Møbellager ved Holger Olsen Rosen- borgg. 7 Kl g Palæ 4799 Billow Ulf v. V-Voldg. 6 El g Palæ 1038 Bæhr II Absalonsg. 39 EJ g Ev. 4313 Carsten ’ s Georg Eftf. v. A Dorner Bredg. 36 Kig Pa. 1089 Møbelsnedkeri og Møbellager. Centra v. A Andersen KødbyenHalmt.27El g V 3871 Central Møbelmagasinet v. Marie Kofoed Vesterbrog. 89 El g V 4808 Christensen Bruno Tullinsg. 2 El g C. 8106 Christensen C Baggesensg. 5 El g N 5808 Christensen C K Gl.K.ongev.41 EJ g V 5041x Christensen CL Gothersg.12Kl gPalæ5398y

Vester 7245

Vester 4271

Behagelig Betalingsmaade ordnes diskret, reelt og hensynsfuldt.* Mægtigt Udvalg: Dagligstuer, Soveværelser Spisestuer, komb. Herreværelser Ottomanstuer, Kvalitetsmøbler. Brugte Møbler tages i Bytte. Smaa Afdrag Vejledende Ekspedition. De kan trygt lienvende Dem til Peter Frederiksen for Køb af Møbler Golzmann A, Søborg Hovedg. 23 Søborg g Søb. 132 Graff Brødr. Kai & Knud Dosseringen 6 El gCent. 9282 Greve Jens Gaunøv. 5 Brh. g Bella 423 Grundahl J Hansen Westend 15 El Grøndahl U Landemærket 43K)gPalæ7516x Hansen Adolf Kultorvet 7 K) g By 3673 & By 3173 Hansen Andrea Søborg Hovedg. 11 Søborg g Sob. 2392 Hansen Asta Hjørnagerv. 12 Hvidovre Val ­ by g Hv. 815 Hansen Axel E Absalonsg. 18 El g V 8402 Hansen C Nansensg.41 Kl Hansen ’ s C B Etabi. st. Kongensg. 29 Kl g C. 386,11386 & 11585' Hansen ’ s Einar Boligmonteringr, Kbhvn., Akts. Gothersg. 105 IH g C. 7678 Hansen Ejner Dannebrogsg.23E) gVe.9374v Hansen Emil, Soborg Hovedg. 7 Soborg g Sø. 2214 Hansen G Haastrup Vesterbrog. 89C El g V 8384& Fa. 118y - Møbler og Inventar. Hansen Hans LaugeOehIenschlægersg.49 EJ g V 4980 Hansen Ida, H C Ørsteds V. 55 El g N1355x Hansen Johannes Bredg. 65 Kl g Cent. 13940 Værksted P. Skrams G. 8 g By 2803x. Hansen Julius Chr. Admiralg.21KI gBy7371 Hansen ’ s Peter Møbelforr., Akts., Sorte- damsdoss.4712] g Cent. 8049 Hansen Sv. V Vesterbrog. 31 El g Eva 587 & Eva 4987 Hansen Torben Mønterg. 24 Kl g Pa. 5088 Haslund ’ s Ole Hus ved Haslund & Heyman Østerg. 15 Kl g Cent. 5255 & 8888 Hegeler Axel Slotsg. 8 E) g N G28 Hein A Norrebrog. 7 El g No. 4943x Henningsen Frits NikolajPl. 3 Kl g ★ Cent.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker