kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3698

Møbelarkitekter Aabenraa: Rasmussen M Castenskjold $ 227 Aarhus: Andersen Johs. Marselis Boule ­ vard 16 $ 8979 Bengtson Alb., Chr. Købkes G. 9 Fakkenberg Michael Strandparken 5 $ 5093 Rostgaard A C Aalborgg. 19 $ 10847 Haslev: Clausen H $ 388 Odense: j e pp egen n c Fengersv. 31 $ 8661 K nudsen E Smedevænget2 $ 3932 Silkeborg: BachE W $846 Viborg: Nielsen Ejler Gravene 38 $ 1299

Fag-Register for Danmark!

Aarhus: Aarhus Møbelstel- og Stolefabrik ved Jens Jensen & Son Mejlg. 47 $ 85 Carlsen & Andersen ’ s Møbelstelfabrik Sjællandsg.62 $4739 Hansen & Jensen Vesterg. 21 $ 8757 Knudsen & Larsen Vesterbrog. 13,15 $6225 Faldsled pr. Stensgaard ; FalsledMøbel ­ stelfabrik. Fr. Andersen $ Haastrup 37 Gelsted: Larsen ’ s Stelfabrik, Akts. $ 104 Gramrode : Jørgensen Oscar $ Raarup 50 Haarslev pr. Gamby: Brødr. Kristian ­ sen, Peter Kristiansen $ Hindevad 171 Haderslev: Andet sen Ernst Storeg. 51 $ 1259 Horsens: Scharff ’ s Johan Eftf., Sven Olesen Torvet 2 $800 Hov:Sørensen J P $ 8 Kirkeby pr. Roslev: vistisen R $ K 21 Skanderborg^ Skanderborg Møbelstel- & Stolefabrik, Akts. $ 487 Stenstrup: Sørensen Carl $ 26 V eflinge:

Foght L F Raadhuspl. 77 El $ ★ C. 12108

*

I moderne møbel-L. dekorations - stoffer alti d nyheder. telegramadresse stoffoght

Møbelopbevaring. Furniture Depositories — Garde-meubles — Mobelaufbewahrung København: ADAM Danasv. 30 El $ ★ Cent. 7400 Brdr. Rosendahl Vodroffsv. 59 El$ ★ Cent. 14535, 8246 & 8346

Hansen ’ s Laurids Stelfabrik $ 68 Viby J.: Hvolby & Hall $ 224 Viby Møbelstelfabrik $ 215

77. raadliusplads København V

Møbelstoffer og Portierer. 1. Udsalg. 2. Møbelstoffer og Portiérer en gros. 1. Udsalg.

telf. 12108

de Iongh J st. Kongensg. 55 A E $ C. 2905 Jensen Sv. Repp Vesterbrog. 41 El $ C. 5727 Kroil Aage Hjortenberg, Niels Ebbesens V. 26 El $ V 7884 Malten Otto Kobmagerg. 22 E $ Palæ 4369 Manua, Akts., Nørreg. 7 E $ Palæ 5008 Millech August Kebmagerg. 13 E$*C.4601 &4603 Nielsen & Rievers Pilestr. 52 E $ Cent. 6540 & 6541 NordiskM øbelstof, Akts., Frederiksborgg. 1 8 C E $ Cent. 14561 Olesen C, Akts., HøjbroP1.4 E $ ★ Cent. 5885 aktieselskabet

Købe.nh avn : Hansen ’ s C B Établ. st.Kongensg. 29 E $ C. 386,11386 & 11585 Johansen F F st. Kongensg. 49 E $ By 3848 Kbhvns Tæppelager, Kurt Nielsen Frederiksborgg. 34 E $ ★ C. 6811 Kjøbenhavns Tæppelager Frederiksborggade 34 — Tlf. * Cent. 6811 Moderne Møbelstoffer. Lysberg, Hansen & Therp, Akts., Bredg. 3 E $ ★ Cent. 4787 (5 Ledn.) Møbelfabrik Tapetserer Dekoratører Møbelstoffer Lysberg & Hansen kgl. danske & svenske Hofleverandører Bredgade 3 Cent. 4787 Nordisk Møbelstof, Akts., N-Voldg. 23 E $ C. 14561 Odense: Dansk Sadelmager Magasin $ 1941 (2 Lin.)

Kobberrød Hans, Holger DanskesV.9 $C.427 Københavns Flytteforretning Danasv. 30 El $ C. 50302 Madsen Maj J Ny Carlsberg V. 80 El $ ★ 0. 9135 & 6306 Salicath ’ s Express Co., Akts., Tagensv. 66 El $ Cent. 446 & 16546 % Salicath ’ s Express Co. Tagensvej 66 Telf. Cent. 446 & 16546 Bedste Magasiner. Forlang Tilbud. Aarhus : Adams Transport Co., A/S Dynkarken 43 $i 529 & 829

Møbelstel.

København: Andersson Kai & Osvald Bjelkes Allé 4 Kl $ Tg. 4530 Emme Viggo Nørrebrog. 50 Kl $ N 7154 Frdbg.Divan&Møbelstelfahr. ved Viggo Chri ­ stensen Godthaabsv. 26 B E] $ Gh. 4477 Jensen H P & Søns Møbelstelfahr., Akts., Australiensv. 6 [ø] $ Ryv. 5304 Kronjyden v. J M Dahl Jagtv.91 KJ$Tg.912 Olsen ’ s dement Eftf. Vesterbrog. 140 E] $ V 5260 & V 1960v

2. Møbelstoffer og Portierer en gros. København : BONNE C RIIS Tæppe-Afdeling Kron- prinsensg. 8 E $ C. 3132 Fiedler Frederik. Akts., st. Kongensg. 31 E $ Cent. 1581 & 10581

Prema ved Michelscn&PhilipsonLandemær- / ket3E $Pa.51O6 Sørensen &Køhn Løngangstr. 21 $ 0 116 g 8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker