kraks vejviser 1940 handelskalender

I

Maskiner, Artikler for Maskinfabr.

VII — 3633

Fag-Register for Danmark

Frederikshavn: Conradsen P <1 900 (2 Lin.) Kol ding : Petersen Hugo Tønderv. 85 <1751 Artikler for elektr. og autogén Svejsning. Næstved: Sydsjællands Jernforr., Akts.<1490(4Lin.) Skanderborg: SkanderborgJern-ogZinksoldefabr.,Akts.

Hardrup Gunnar Rentemesterv. 59 I nv I < C. 11775 I AUTOMATISK DREJNING AF SKRUER OG FACONDELE I JERN OG METALLER. , ____ ] Henze Brødr. Bragesg. 8 iNl < ★ C. 3045, 3002 & 6264 Skruebolte og Møttrikker, Kedelnagler. Jensen H F Agersøg. 24 [0] < ★ C. 3885 Clou Gevindskæreværktøj. Jensen Johan & Søn Vesterbrog. 134 E <1 Cent. 5709 & 5739 Se Ann. u. Metalstøberier. Jen sen J P Vesterbrog. 139 E f ★ Cent. 12052 J.R JENSEN VESTERBROGADE I39KBHVN.V TLF.* CENT. 120 52 (2 LEDN.) fårejede-fræsede jog rundslebne ' oMasseastvkler: k _________ _ ___ ___ ______ _ / Jernkontoret N-Voldg. 30-32 E < ★ C. 8606 Bolte, Møttrikker, Skruer, Søm, Hvide Lejemetaller, Loddetin. Bo for s Værktøj sstaal, Svejsetraad, Slibelærred og Papirer. Engelske File, Bor, Savblade. Norton Slibeskiver. Johansen Brødr. A & O Vesterg. 16 E

Vojens: Gram Brødr., Akts. < 18,21,22 & 111 Vollerup: Miiller Brødr. < Sønderborg 694 v Vordingborg: Skovlund ’ s Maskinfabrik <615 Vordingborg Jernstøberi & Maskinfabrik, H Fischer $ 16 & 516 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i' dette Bind. V raa: Vraa Maskinfabrik, M Olsen < 72 Ørding pr. Øster Assels: Hansen J Chr. < ør 11 Ø rting : Houmøller Peter <1 5 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Osby: Øsby Maskinfabrik, Søren Damkjær 5 15 Øster Løgum pr. Hovslund: Friis Brødr.

Maskinistskoler. Statsanerkendte.

København: Kbhvns Maskinistskole Nørrebrog. 5 IH < Cent. 8078

Aalborg: Aalborg Maskinistskole Dan- marksg. < 961 Aarhus: Aarhus Maskinistskole Ingerslevs PI. <1 586 * Kursus til d. aim. Eksamen fra i/ 4 „ „ udv. „ „ ca. 6 / 8 . E s bj e r g : Esbjerg Maskinistskole Torveg. 1071 H elsingør: Helsingør Maskinistskole S-Strandv. <1 309 Horsens: Horsens MaskinistskoleStjern- holmsg. 12 <2383 Odense: Odense Maskinistskole Hunde- rupv. 15 < 827 Svendborg: Svendborg Maskinistskole Grubbemøllev. 11 < 832 Masklnolier. Machinery Oils — Huiles å. graisser — Maschinønolø (se tillige Oversigten Olier i Fag- & Varefortegnelsen paa blaa Blade foran dette Register). København: ' Iacobsen Ingolf Vermlandsg.46 [S]

ORIGINALE ENGELSKE PAKNINGER

Alle Raavarer og Halvfabrikata for Jern- og Maskinindustrien.

II 78

II 78

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker