kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Maskinel* 2

VII — 3632

Tornemark pr. Sandved: Larsen L P g! S 45 Torpe pr. Skrøbelev: Larsen Jørg. gi Rudkøbing 219 Torsø: • Torsø Maskinfabrik, N P Nielsen g 26 Tved pr. Kolding: Schmidt & Sønner g K 772 Tølløse: Tølløse Maskinfabrik, LHansen g 118 Tønder: Nielsen A g 292 U gerløse : Uggerløse Maskinfabrik ved A Marie Petersen g 26 U1 fborg: Ulfborg Smede- og Maskinværk ­ sted ved A J Brask g 19 Ullerslev. Plov-og Maskinfabriken Mullerup, Akts, g) 22 Se u. Landbrugsmaskiner. Ulstrup: Ulstrup Maskinfabrik, AndreasNielsen g30 "Varde: Lassen ’ s Th. Eftf., A Lorentzen g 56 Veggerslev pr. Tornled: Jensen Vald. g V 29 en: Petersen Theodor, Veien Maskin ­ fabrik, Akts, g) 65 Svenning ’ s Maskinfabrik og Jernstøberi gi 53 Vejle: Jessen ’ s Hans Maskinbyggeri g) 229 & 1259 Hansjessens for Tønder, Sække .Personer og Gods KAGEKNUSNINQSiFINDELINGS- OG FODERBLANDINGSANLÆG. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Pedersen Th. & Søn ved N H Pedersen Grønneg. 39 g 960 Jensen J P & Sønner Jepsen ’ O&T g 66 Ragborg Marinus Nielsen g 16 Vester Aaby: Nielsen ’ s JensMaskinfabrik, Akts, g Vester Skeruinge 50 & 335 Vester Sottrup: Grau j ørge n g 19 Vestervig: ClausenChr. g 75 Viborg: Christensen Brødr. Trekronerv. 4 ffi 644 Christensen H Trier Dumpen 6 g 879 Lund & Christensen ’ s Eftf., J Mikkelsen Set. Mathias G. 88 A g 136 Philipsen A & Co. Set. Mathias G. 58 g 532 & 1064 Grundlagt 1824. Schneevoigt R Jyllandsg. 23 g 13 Viborg Ajleredskabsfabrik, C Nielsen Set. Mathias G. 88 A g 1336 Viby S.: AunvigA g 27 Poulsen Otto g 65 ~V i 1 d b j æ r g : Larsen Otto g 65 Villerslev pr. Hørdum: Villerslev Ma ­ skinfabrik, A Johs. Uhrbrandg Hassing 10 TLF. 229 Vejle TLF. 1259 repr i K øbenhavn : INGENIØR C.D.ØSTERByE MAGNOUAV.11 VALBy« TLF. C. 3951 SPECIALFABRIK FOR LOSSEELEVATORER TRANSPORTANLÆG AF ENHVER ART. ELEVATORER

Skive:

0 tier up : Andersen ’ s Jens Maskinfabrik g 78 Dansk Varmeteknisk Apparat-Fabrik g 235 Hansen HM | 280 Randers: Buchtrup ’ s Maskinfabrik ved P Buchtrup Hobrov. g 314 (2 Lin.) . Hein H & Sønner, Akts, g) 508 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Jensen ’ s Anders Maskinfabrik Østergrave 36 g) 345 Koch& Thomsen, Lene Bredals G. gi 1687 Madsen J A, Maskinfabrik & Møllebyggeri Aarhusv. 9 gi 298 Mollerup-Lanng A Dytmærsken 15 gi 1015 Munksgaard-Nielsen ’ s Maskinfabrik & Skibssmedie Karolineg. 7 g 838 Strømmen, Akts, g 2752 (3 Lin.) Ri D ff e : Buhl Konrad g} 13 Ringe Maskinfabrik & Jernstøberi ved P Herbårg g 6 & 306 Ringkøbing: Qi sen A g 133 Ringsted : Maskinfabrikken Aktiv ved Svend Peder ­ sen g 91 Maskinfabrikken Alfa. S Svendsen g) 103 Maskinfabrikken „Godthaab “ , M Mathiasen 1 166 Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts, g 48 & 68 Roskilde: Andersen Carl I Allehelgensg. 23 g) 651 Argus ved J P Jensen Københavnsv. 9 g 796 Christiansen ’ s F Maskinfabrik, Akts. Set. Ols G. 15 g) 87 Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi Maglekildev. 5 15 41 Mandrup ’ s A Maskinfabrik, Akts. Køben- havnsv.31 g) 480 & 952 Se u. Garveri-Artikler. Paasch & Larsen, Petersen, Akts. Heste ­ torv 7 g 402 Roskilde Maskinfabrik, Petersen og Ander ­ sen Jernbaneg. 6 g 1429 Tkorsbo Maskinfabrik ved Thorvald Peter ­ sen Ringstedg. 62 g 542 Roslev : Roslev Maskinfabrik & Auto ­ værksted, J S Jensen & Søn g 20 Rudkøbing: NørrebrosMaskinfabrik,BrødreneRønjeg60 Ruds Vedby: Ruds Vedby Maskinfabrik, Hjalmar .Nielsen g 4 Rynkeby: Rasmussen Brødr. g 15 R ø d k ærsbro: Hylleberg Chr. g 29 Rødvig Stevns: Siemsen Aage g 150 Rønne: BORNHOLMS MASKINFABRIK, Akts, g 140 & 534 Samsø: Maskinfabrikken Samsø, Brødr. Vadstrup, Tranebjærg g) T 130 Larsen's J Hvidtved Maskinfabrik g 295 Kraner, Hej sespil, Jernkonstruktioner, Transmissioner, Pladearbejder. Pedersen Chr. g 279 Silkeborg Maskinfabrik, Zeuthen & Larsen g 26 (flere Lin.) Specialfabrik for Maskiner til Meje ­ rier og Margarine fabrikker. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Staugaard J H g 730 Skagen: Christensen Chr., Stats g) 30 Skalborg: Maskinfabrikken Svanehøj, F Dam gi 21 Sk a l s : Jensen ANørgaard g 10 Skanderborg: Blom A & Søn, Akts, g 510 & 511 Skibby^ Horns Herred Maskinfabrik, C Hansen g) 36 Saralystpr.Højbjærg: SaralystMaskin- & V ærktøj sfabrik, W m. Denby g Skaadel54 Silkeborg :

Gyro, Skive Jernstøberi og Maskinfabrik, Akts, g 54 & 232 Se under Landbrugsmaskiner. Jensen B & Sons Maskinfabrik, Akts, g 205 r Jeppesen H g 568 Maskinfabriken Godthaab ved H Dalsgaard ' g 725 Skydebjærg pr. Aarup: , BankeJL K g Aa 83 Skælskør: Bendixen L V g 189 Skælskør J ernstøberi og Maskinfabrik g 104 Skørping : Christensen Chr. g 37 Slagelse: Alliance Jernbaneg. 15 g 19 Værktøjsmask., Dampmask., Motorer. Carstensen & Jappe ’ s Eftf., M Andersen & . K Knudsen Jernbaneg. 20 g 98 & 91 Jensen C V Tordenskjoldsg. 7 g 990 Jensen Fridthjof, Herluf Trolles V. 23 g 1092 Mariendals Maskinfabrik, Svend Christen- • sen Mariendals Allé 36 g 921 Maskinfabriken Slagelse ved C A Han ­ sen Løveg. 9,11 g 855 & 574 Philipsen HP, Akts. Løveg. 22 g 109 Smøl pr. Broage r: Petersen Fr. g B 18 Sorøj Sorø Oplands Maskinfabrik ved P Schneekloth, Frederiksberg g S 457 Stege: Skærbæk C A & Co. g 4454 Struer: Madsen Aage g 150 Strø by E gede pr. Køge: Lassesen Anker & Poul Hansen g K 3080 Støttrup pr. Farsø: Kristensen Marinus g F 68 b Sundby pr. Snedsted: Sundby Maskinfabrik, P C Jensen g Su 59 Svendborg : Johansen ’ s J M Eftf.,Smede-&Maskinværk- sted ved Carlo Emil Johansen Lerchesv. ffi 837 & 874 Maskinfabrikken Svendborg, Akts. Faa- borgv. g 60 & 1860 Spec : Teglværksanlæg. Skærveknusere. Rasmussen Jens A Vesterg. 44 A g 321 Svinninge: Svinninge Maskinfabrik v. O Christensen g 55 Sæby: piuto ved Brødr. Larsen g 178 Se tillige Eksport-Vejviser siast i dette Bind. Sæby Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts.g3 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Særslev pr. Jullerup: Nielsen A g S58 S øby pr. Ær øskøbing: Jørgensen A C g S 123 Sønderborg: EgK PRasmussen g 345 Miiller Ed. g 139 Nielsen Carl A g 19 Nielsen Georg g 330 Sønderborg Jernstøberi & Maskinfabrik, Stein & Meyland g 14 Tyroll Chr. g 720 Sønder Højrup pr. Pederstrup: Sønder Højrup Maskinfabrik ved N Linde- skov Hansen g Aarslev 18 Se tillige Eksport-Vej viser sidst i dette Bind. Tarm: Sørensen Hans g 47 Thistedr Maskinf abrikken N ordthy ved Houmøller & Oddershede g 325 Tin g le v: Tinglev Maskinfabrik v. Aage Christensen g 4125 Tirstrup Østj.: Tirstrup. Maskinfabrik, P C Pedersen g 24 Tommerup: Maskinfabrikken Eldahl, Søren Christensen g 177 Tommerup Maskinfabrik, NPJ^ielsen g 38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker