kraks vejviser 1940 handelskalender

Maskiner 2

VII — 3631

Fag-Register for Danmark

Hobro: Christensen Henrik £ 238 Jørgensen Kai Hestbech £ 16 Maskinfabriken Record, Brdr. Christensen £303 Holbæk: Andersen ’ sChr.Maskinfabrik,Akts.Smede- lundsg. 61 £52&7 52 Hansen ’ sChr. Maskinfabrik, Holbæk Vægt ­ fabrik Algade 17 £ 81 Holbæk Jernstøberi, Akts.£413(flere Ledn). Holbæk Maskinfabrik, Akts. Fabriksv.fi 195 (2 Lin.) Vulkan ved M P Nedergaard Algade 29 £68 Holeby: HolebyDieselmotorFabrik, Akts. £26&36 Holstebro: Birn y a ld. 38 Holstebro Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts, £ 28 & 428 AKTS HOLSTEBRO JERNSTØBERI OG MASKINFABRIK tl F 28 HOLSTEBRO t l f h 2 ø *77/ 28 (Omstilling tit 'Direktøren Hornsi e t : Hornslet Maskinfabrik, Ingv. Olesen £ 32 Sorensen M £1 61 Horsens: Andersen Harald Aaboulevarden 45 £ 2196 Jacobsen Chr. Houmannsg. 6 £ 1214 Se u. Slagterimask, og Gasværksanlæg . Jensen ’ s Philip Eftf., V Petersen Allég. 27 £216 Jorgensen ’ s V Maskinværksted Aaboule ­ varden 47 £ 1575 Kramper Rud. & Co., Akts. Houmannsg.4,6 £427 Møller & Jochumsen, Akts. Allég. 10 £ 2300 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Nielsen ’ s Chr. Eftf. Armaturfabrik, Akts. Hestedamsg. 25 £ 100 & 80 Paasch & Larsen, Petersen,Akts.® 207,807 &808 Afd. i Roskilde og Odense. Afd. iAalborg-BuaasMejerimaskinfabr. Spec.: Mejerianlæg og Mejerimaskiner. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Rasmussen J Spedalsø 42 £ 1785 Rauer H M Levysg. 9,11 £ 228 Hurup; j essen H £ 140 Nørgaard Børge V £ 44 Hv a 1 s ø : Hvalsø Motorværksted & Maskin ­ fabrik, A Andersen £ 41 Hvid bjærg: Hvidbjærg Maskinfabrik, Th. VEriksen £115 Højby F.: Højby Maskinfabrik, Hansen & Scharfe £ 101 Hung: Christensen Brødr. £ 2 Special fabrik for Skotøjs- & Fræsemask. Hønnerup pr. Gelsted: Hønnerup Ma ­ skinfabrik, Jens Jørgen Jensen £ G 55 Ingslev pr. Nørre Aaby: Indslev Maskinfabrik,H Kramer £ N Aa 35 Jerslev Sj æll.: Jerslev Maskinfabrik,Brødr. Jensen £ 7 Jyderup: Jyderup Maskinfabrik, E R Sorensen £ 23 Jjernbjærg pr. Slagelse: Raahauge H £ S 147 Jensen Michael £ 146 Pedersen Vilh. £55 RINGTROMLER. HESTEGANGE. HAKKELSEMASKINER. PUMPER. MASKINRULLER.TRANSMISSIONER. Specialitet: REMSKIVER LETTE OG BILLIGE.

^ e ^ s ø: Neksø Motor- & Maskinfabrik ved Chr. Svendsen £ 145 Nordborg : JensenChristian&Sønner £37 Nyborg: Larsen ’ s V Motor- og Maskin ­ værksted £ 737 Strandvejens Maskinfabr.,NPPetersen£95 Nykøbing F. : BRUUN J B & SØN, Akts. Slotsg.34 £29,Stats£8 Se under Træbearbejdningsmaskiner. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hansen Justus Grønsundsv. £ 629 Jørgensen A, Chr. Winthers V. £ 755 Nielsen Fr. Ø-Allé 45 £ 768 Petersen H P Jernbanev. 8 £ 308 Schmidt C Engboulevarden 9 £ 188 Nyrup pr. Sandved: Hansen H L £ Rude 18 Næstved: Nielsen ’ s L P Maskinfabrik £275 Paulsen ’ s Carl Jernstøberi og Maskinfabrik £39 &564 Nørlem pr. Lemvig: Nielsen Kr. £ N 6 N ørre Aaby: Andersen R & Sønner, Ingeniør- &Maskin- forr. „Grand “ £ 36,196 & 17 Nørre Bjært pr. Kolding: Madsen ’ s Peter Maskinfabrik £ N B25 Nørresundby: Maskinfabriken Lindholm ved Folmer Pe ­ dersen & Vald. Enevoldsen £ 3121 Transmissionsdele: Todelte Remskiver. Kuglelejehuse, Stempelpumper til Vand ­ værker, Friktionskoblinger m. m. Odder.- Ladegaard & Co., Akts. £ 34& 215 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Pedersen S Baden £ 139 Odense: Alferups M P Eftf., Akts. S-Boulevard 2-12 £ 93 (2 Lin.) - Telegramadr. „Allerup u . Allerup ’ s nye Maskinfabrik, Akts. Ru- gaardsv. 30 £ 404 Kedel- og Brobygningsværksteder. Specialitet: Dampkedler, Beholdere, Jer nkonstruktioner, Centralvarme-Ked ­ ler — Telegramadr. „Allerups Maskin ­ fabrik". Jespersen J P Nyborgv. £ 3639 Jørgensen F A Kongensg. 48 Jørgensen R Bøg Fjordsg. 9 £ 5944 Kramer Frederik Skibhusv. 184 £ 8575 Maskinfabriken Phønix £ 169 (2 Lin.) Telegramadr. ,,Pliønix “ . Jernkonstruktioner, Jernbanema terie l, Bremseklodser, Skyllecisterner. Maskinfabrikken „Vesterbro 14 ved A Chr. Larsen £ 1868 Neckelmann ’ s Emil Maskinfabrik, Akts. £ 248, Stats £ 45 Kont.: Kbhvn. st. Kongensg. 23£ C. 10848 Kontor: Aarhus, Kystv. 55 $3948 Se Transportanlæg og Ventilatorer. Odense Maskinbyggeri, Odense Beholder ­ fabrik & Kedelsmedie ved Axel Nielsen Danmarksg. 59 £ 5708 (2 Lin.) Odense Maskinfabrik ved Ditlev Madsen Bjergeg. 26 £ 3342 (2 Lin.) Olsen S Ingemann Luinbyv. 50-52 £ 2715 & 7464 Paasch & Larsen, Petersen, Akts. £ 672 Thrige Thomas B £ 273 (7 Lin.), Stats £ 2 (2 Lin.) Wiegardt Aug. Hjallesev. 245 Vulcan Maskinindustri, Jochumsen & Lar ­ sen Bjergeg. 42 £ 8236 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

CHR. V. BACK S LANGESKOV , TELEFON 41 Fabrik for SØMMEMASKINER — ----------------- ---------------------- / ------- Linaa pr. Løgten : HansenNP £ Li 12 Lundby : Jakobsen Gunnar £ 9 Lyndby pr. Kirke Hyllinge: Olsen Th. Emil £ Bavnehøj 1 Marstrup : ^yhl Nis £ Hoptrup 68 u N agbø l pr. Lundersk ov: Moller Erik Sønner £ L 34 Nakskov: Forenede Maskinfabrikker,De, Ø-Boulevard $ 18 x Maskinfabrikken Nakskov, Wm. Petersen Taarsv. 10 £ 151 & Fabriken Record ved A T Sørensen £ 22 Kværn- & Maskinfabriken Langaa ved N P Pedersen £ 97 Lange skov: Back Chr. V £ 41 K alu ndbo rg ; Brostrem ’ sMaskinfabrik Akts., Kalundborg J ernstøberi £ 65 Motorfabriken Bukh, Akts. £1505 & 506 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Kellerup: Kellerup Vægt-&Maskinfabrik, J M Jensen £ 124 Kerteminde: Maskinfabrikken Taarup, Axel Larsen £70 Kolding: DANSKE MEJERIERS MASKINFA ­ BRIK, DE, A.m.b. A. £ 2036 (4 Lin.) Telegramadr. „Mej er i fabrik^. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hansen N P, II C Petersens V.2 £ 793 Jensen & Larsen Klosterg. 27 £ 107 Skibsreparationer,V armtvandsbeholdere. Kolding Maskinfabrik ved H H Nielsen Marielundsv. £ 633 Sydjydsk Landbrugsmaskinfabr., Akts. Sønderg. 27 £ 1787 & 1788 ; Technical Brushmaking Macnine Co. ved Brdr. Nielsen N-Ringv. £ 1285 Korinth: Schjerning Vald. £ 71 Korsør: Korsør Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. £202 Kahler & Breum £ 109 & 110 f ■ DANSKE 1 PB - - ---------- SKyDEVENTILER | K. & B. | venti1fp pr>R viNh-nc. INDREGISTR. GASVÆRKER VAREMÆRKER TANKANLÆG VARMEANLÆG VANDVARMERE VARMTVANDSBEHOLDERE waJiL w A (Breiaw KORSØR Kraghave pr. Nykøbing F.: Pedersen Thorv. £ N 731 Kvanløse pr. Holbæk: Kvanløse Ma ­ skinfabrik, H Clemmensen £ Sønder Jærnløse 37 Kvistgaard : Frandsen A £44 Kag 6 1 Andersens Maskinfabrik ved Ove Køge Maskinfabrik ved C F Jensen £ 357 Laasby: Tromlefabrikken Trio, Niels Pe ­ dersen £ Laasby Station 4 Lading pr. Mundelstrup: Johannsen Axel $ L 10 Langaa: telefoner : 1O9 l 11O Christiansen £ 629 Hansen Viggo £ 191

Ommestrup pr. Mørke; Ommestrup Maskinfabrik ved J H Lcnith £ M 28

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker