kraks vejviser 1940 handelskalender

Damn — Dans

Emneliste

2407

Side Danmarks Farmaceutiske Selskab, se Far- maseutiske Selsk .................................... 2506 — Filatelist-Union, se Filatelist-Union . . 2507 — Fiskehandels- og Ilavfiskeriforen., se Fiskehandels- og Hav ......................... 2509 — Fiskeribank, se Fiskeribank ...... 2509 — Fiskeri- og Havunders., se Havunders.. 2538 — Fjerkræavlerforen., se Fierkræavl. . . . 2510 — Folkebogsamlinger, se Biblio ­ teksforening, Danmarks ..................... 2484 — Folkeminder, se Folkeminder ............. 2511 — Garn-ogTr>kotagehdlforen.,seGarn . , . 2528 — Geol. Undersøgelse, se Geologiske . . . 2529 — Gesandt i Island ................................ 4180 — Gesandter og Konsuler i Udlandet . . 4227 — Handelsskoleforen., se Handelssk ......... 2536 — Hypotekbank, se Hypotekbank .......... 2544 — Importører og Grossister i Melbranchen, se Foreningen af Danmarks Imp. . . . 2513 — internationale videnskabelige Fond, se Rask-Ørsted Fondet ................................. 2617 — Jern-, Metal-, Rør- og Maskinbranche- Foreninger, se Fællesudvalget for. . . .2524 — Kaninavlerforening, se Kaninavlerforen.2550 — katolskeKvindeforb.se Katolske Kvin ­ def. i Tilføjelser efter denne Emneliste — katolske Ungdoms Forbund, so Katolske2551 — Kirkehistorie, se Selskabet for ........... 2628 — kommunistiske Parti,seKommunistiske 2557 — Kordegneforening, se Kordegnef .......... 2558 — Lærerforening, se Lærerforening. . . . 2589 — Lærerforenings Understøttclseskasse, se Lærerforenings ....................................... 2590 — Motorfolk,Landsforeningen af, se Lands ­ foreningen af Danm. Motorf ................ 2569 — Motor Union, se Motor Union ........... 2600 — Nationalbank, se Nationalbank ........... 2602 — Nationale Good-Templar Orden, se Good Templar ........................................ 2532 — Nationalsocialistiske Arbejder Parti . . 2496 — Naturfredningsforening ......................... 2496 — Naturvidensk. Samfund, se Naturv. . . . 2601 — Olympiske Komité, se Olympiske . . . 2607 — l ’ rovsteforening, se Provste ’ oren ......... 2615 — Radiolytter Union, se Radiolytter Union 2617 — Realskoleforening, .se Realskoleforen.. 2617 — Retsforbund, se Retsforbund ................ 2618 — Sanglærerforening, se Sanglærerf. . . . 2625 — Skolebiblioteksforening, se Skolebiblio ­ teksforening. ... i ............................. 2630 — Socialdemokratiske Ungdom, se Social ­ demokratiske Ungdom .......................... 2634 — Sportsfiskerforb , se Sportsfiskerf.. . . 2636 — tekniske Højskole, se PolytekniskeLære- anstalt .................................. 2612 — L — — ’ s Forberedelseskursus ................. 2496 — Tiendebank, se Tiendebank ................. 2652 — Upolitiske Radiolytter Union, se Radio ­ lytter Union ......................................... 261,7 — Yrkeskvinde Klub, se Yrkeskvinde Klub 2661 Danmarkshjemmet ..................................... 2496 Danmarks-Samfundet .................................. 2496 Dannebrogsmændenes Forening ................... 2496- — Pensionsfond, seOrdenskapit.Fonds. . . 2608 Dannebrogsridderes Efterladte ................. 2496 Dannevirke, se Foreningen D ...................... 2515 Danselærer Union, se Terpsichore ........... 2652 Danse-Ringen .............................................. 2496 Dansk Adels Forbund, se Adels Forbund. . 2466 — Aftenskoleforening, se Aftenskoleforen. 2467 — Amatør-Bokse-Union, se Bokse-U. . . . 2485 — Amerikansk Klub .................................. 2496 — amerikansk Kvindoforen., se Kvindef. 2565 — amerikanske Mission, se Udvalget for

Side Dansk Blindesamfund, se Blindesamfund 2485 — Blomsterhandlerforen., se Blomsterh.. 2485 — Bogbindergrossist-Forening, se Bogb. . 2485 — Boldspil-Union, se Boldspil-Union . . . 2486 — Botanisk Forening, se Botanisk Foren.. 2486 — Brandværns-Komité, se Brandværns. . 2487 — : Bridge-Forbund, se Bridge-Forbund . . 2488 — Bridge-Liga, se Bridge Liga ................ 2488 — Bridge-Union, se Bridge Union .... 24-88 — Brygmester-Foren., se Brygmester . . . 2189 — Brændselskontrolf., se Brændsels. . . 2189 — Byplanlaboratorium, se Byplanlab.. . . 2490 — Børnehaveraad, se Bornehaveraad . . . 2491 — Børnehjemsforening, se Børnehjemsf.. . 2491 — Børneværnsforening, se Børneværnsf. . 2492 — Chrysanthemuin-Selskab ........................ 2496 — Cykle-Union, se Cykle-Union ............... 2495 — Cyklist Forbund ................................... 2496 — Czekoslovakisk Selskab .......................... 2496 — Dampskibsrederiforen ............................. 2496 — Dermatologisk Selskab, se Dermat. . . 2498 — Døvstummeforening, se Døvstuinmef.. . 2500 — Døvstumme Idrætsforbund, se Døv ­ stumme Idrætsforbund ........................... 2500 — Elektroteknisk Komité, se Elektr.. . . 2501 — Engelsk Selskab ...................................... 2496 — Estnisk Samfund ........... ....................... 2496 — Farmacevtforening, se Farmacevtf.. . . 2506 — Farverforening, se Farverforening . . . 25"6 — Filharmonisk Selsk., se Filharm. . . . 2507 — Financia, Akts ......................................... 2496 — Finsk Forening ...................................... 2496 — Fiskeriforening, se Fiskeriforen ........... 2509 — Flugtskydningsforen.,seFlugtskydn. . . 2510 — Folkoforsikringsanst., se Folkef ........... 2511 — Folkemindesamling, se Folkemindes. . 2511 — Folkemuseum, se Nationalmuseet. . . . 2603 — forenet Sudan-Mission, so Sudan-M. , . 2644 — Foreningaf Importøreraf britiskeVarer, se British Import Union ....................... 2488 — Foren.f.Børnetandpleje, se Foren.for B. 2515 — Forening for Folkebade ....................... 2496 — Forening for Hjem og Skole .............. 2496 — Forening for international Motorkøre ­ tøjsforsikring . ............................ 2496 — Forening for industrielRetsbeskyttelse, se Industriel Retsbeskytt ..................... 2546 — Forening for nordisk Samarb., se Nordén 2601 — Forening for Rosport, se Rosport . . . 2623 — Forening for socialOplysn.,seForening. . 2516 — Forening til Kønssygdommenes Bekæm ­ pelse, se Konssygd ................................ 2567 — Forfatterforening, se Forfatterforen. . . 2517 — Formandsforening, se Formandsforen. . 2517 — s, Forsvarsforb., se Forsvarsforb ............. 2518 — Fotografisk Forening, se Fotografisk . . 2518 — Freds- og Folkeforbundsforening, se Fredsforening ....................................... 2521 — Frimærkesamlerforen., se Philatelistkl. 2610 — Friskoleforening, se Friskoleforen.. . . 2522 — frivill. Automobil-Korps, se Frivilligt . 2522 — Frugtavl, se Frugtavl, Landsf .............. 2522 — Frøbelforening, se Frobelforen ............. 2522 — Frobellærerinde-Foren., se Frøbel . . . 2522 — Frehandlerforen., se Frehandlorforen. 2522 — Fysiurgisk Selskab, se Fysiurgisk S. . 2523 — Fægte- Forbund.se Fægte-Forbund . . . 2523 — Gartnerforening, se Gartnerforen. . . . 2528 — Gasbranche Forening, se Gasbranche F.2529 — Gasteknisk Forening, se Gastekn. . . . 2529 — Gasværksbestyrerforbund, se Gasv.. . . 2529 — Genealogisk Inst., se Genealogisk . . . 2529 — Geofysisk Forening, se Geofysisk Foren.2529 — Geologisk Forening, se Geologisk . . . 2529 — Glasforsikrings-Forening, se Glasf. . . 2532 — Golf Union, se Golf Union ................. 2532 — Grannnofonhandler-Forbund, se Gram ­ mofonhandler-Forbund ......................... 2532 — Gravørmester-Forening, se Gravør/n. . 2532 — » Guldsmedemesterforen., se Arbtjds- giverf ................................................ !. . . 2472 — Gymnastik- Forbund.se Gymnastik . . . 2534 — Gymnrfstiklærerforening,seGymnaSjlikl. 2534 — Gærings-Industri ..................................... 2496 — Ilaandbold-Forb., se Haandbold-Foib. . 2534 — Haandværk og Industri, Fællesrepræ- sont. f., se Fællesrepræsentationen ’ . 2524 — Haitisk Forening ........................... \ . 2496 — Handels- og Industri Compagni. ..... 2496 — Handels- og Kontormedhjælperfot- bund, se Handels- og . ...................... \ 2536 — Handelsrejsende Forbund, se Handels ­ rejsende Forbund ................................. <2536 — Havearkitektforening, sø Havearkt.. . . 2537 — Havnefogodforening. bo Havnefogodf. . . 2537 — Historisk Fællesforen., se Historisk F. . 2539 — Hockey-Union, se Hockey-Union .... 2540 mærk: 2. Bindjbegynder med Pagina 2d

Side Dansk Hollandsk Forening ....................... 2497 — Husflidsselskab, se Husflidsselskab . . 2543 — Hygiejnisk Lægeselskab, se Hygiejnisk 2544 — Idræts-Forbund, se Idræts-Forb. . . . 2545 — Industri Syndikat ................................. 2497 — Ingeniørforening, se Ingeniørforen. . 2547 ’ s Medlemmer, se Afd. VII, Fag-Regi- steru. Ingeniører .................................. 3420 — Inspektør- og Arbejdslederforening, se Inspektør-og Arbejdslcderf. .............. 2547 — Interparlamentarisk Gruppe, se Interp. 2547 — Islandsk Forbundsfond ......................... 2497 — Islandsk Nævn ...................................... 2497 ----------- ,se ogsaa u. Island ...................... 4179 — Islandsk Samfund ................................ 2497 — ItalienskForening, se DanteAlighieri . . 2498 — Italiensk Selskab .................................. 2497 — Jagtforening, se Jagtforening .............. 2548 — Jernbaneforbund, se Jernbaneforbund. 2548 — Jugoslavisk Forening ............................ 2497 — Kajak-Forbund, se Kajak-Forb ............. 2550 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste — Kennelklub, se Kennelklub ................ 2551 — Kirke i Udlandet ................................. 2497 — Kirke-Mission i Arabien ........................ 2497 — Kirkemusikforening,se Kirkemusikfore. 2552 — Kiropraktor-Forening, se Kiropr. . . . 2553 — Kirurgisk Selskab, se Kirurgisk .... 2553 — Kokkeforening, se Kokkeforen ............. 2553 — Kolonial Grossist Foren., se Kolon. . . 2553 — Komponist-Forening, se Kon/flomst-F.. 2557 — Konfektureforening ................................ 2497 — kooperativ Assurance, se Koop ........... 2558 — Korforening, se Korforening ................ 2558 — Krigs-Søforsikring forVarer, se Krigs- Søforsikring for Varer ......................... 2560 — Kriminalistforen., se Kriminalistforen. 2560 — Kriminalpolitiforen, se Kriminalp. . . 2560 — Kulturfilm .............................................. 2497 — Kultursamfund, se Kultursamf. ............ 2561 — Kunstflidsforoning, se Kunstflidsforen. 2561 — Kun8tmuseumsforening, se Kunstm. . 2561 — Kvinde-Gymnastikforening, se Gymna ­ stikforening ......................................... 2534 — Kvindesamfund, se Kvindesamfund . . 2565 — Købestævne, se Kobestævue. . 1779 og 1780 — Køleforening, se Køleforening D . . . 2567 — Kørelærerforening, se Kørelærerf. . . . 2567 — Kørelærer-Union, se Kørelærer Union 2567 — Landbrugsmuseum, se Landbrugsmus. . 2568 — Lawn Tennis Forbund, se Tennis F. . 2652 — Lettisk Forening .................................. 2497 — Ligbrændingsforen., se Ligbrændingsf. 2587 — Litauisk Selskab ..................................... 2497 — Litograflaug, se Litograflaug .............. 2587 — Litteraturforen., se Bakkehuset .... 2479 — Livredningsforbund, se Livredningsf.. 2587 — Lodsforening, se Lodsforen ................... 2587 — Lokomotivmands-Foren., se Lok .......... 2588 — Luftværnsforening, se Luftv ................. 2588 se tillige TilføjolserefterdenneEmneliste — Medicinsk-historisk Selskab, se Medi ­ cinsk ...................................................... 2592 — medicinsk Selskab, se Modicinsk. . . . 2592 — 'Mejeristforening, so Mejeridrift .... 2592 — Mensural-Cantori, se Mensural .... 2594 — MotorbaadsUnion,se Motorbaads Union 2600 — Motor Klub, se Motor Klub ................. 2600 — Motor Sportsraad, se Motor Sportsr., 2600 — Musik, Samfundet til Udgivelse af, so Samfundet til Udgivelse af ............ 2625 — Musiker-Forbund, se Musiker-Forb. . . 2600 — Musikforlæggerraad, se Musikforlæggor- raad .............. 2600 — Møbeltransportforen., se Møbeltr. . . . 2600 — Møllerforening, se Møllerforening . . . 2601 — Naturhistorisk Forening, se Naturh.. . 2603 — Navne-Institut .................. 2497 — Nykirkesamfund, se Nykirkesamf. . . . 2606 — Odontologisk Selsk., se Odontolog . . . 2606 — Organist- og Kantor Samfund, se Or ­ ganist- og Kantor Samf ........................ 2608 — Orienterings Klub, se Orienterings K. 26i>8 — Ornithologisk Forening, se Ornith. . . . 2608 — - Oto-laryngologisk Selskab, se Oto-. . . 2608 — l ’ alestenensisk Selskab. . . 2497 — Papirhandlerforening.se Papirhdlforen. 2608 — Pathaninission, so Pathanmiss ............. 2609 — Pelsdyravlerforen., se Pelsdyravlerf.. . 2609 — Pianofabrikant-Forening, se Arbejdsgi ­ verforening, Dansk ................................ 2473 — Pianohandlerforening, sc Pianoh. . . . 2610 — Piledyrkerforening, se Piledyrkerf.. . . 2610 — Politiforbund, se Politiforbund ............ 2612 — Polsk Forening ....................................... 2497 — Polsk Handelskammer .......................... 2497 — Postforbund, se Postforbund ............ :. 2612

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker