kraks vejviser 1940 handelskalender

(Sjælland) Manufaktur 1

Vil — 3611

Fag-Register for Danmark

Tiedemann Carl Vennemindev. 51 |0] g Ryv. 3319 Tingvalla Messe v. Halvor Dahis Enke Amagerbrog. 186 [S] g Am. 4447 Tingstedets Messe v. Hjalm. Nygaard Valby Tingsted 5 Valby g Vb. 4302 Toft C Ordrupv. 92 Charlottl. g Ordr. 4790 Toftegaards Messe v.R Schultze Toftegaards Allé 47 Valby g Vb. 3772x Toga Manufakturmagasin v. H Sørensen Smalleg. 34 El g Gh. 9469 TomdrupE Bernstorffsv.l23IIell. g Hell.517 Tranekjær Kaj Kronprinsesseg. 56 EgPalæ 1678 CtterslevMesse ved H P Funch Frederiks ­ sundsv. 26A [NV] g Tg. 138 Valby Messe ved Hans Sørensen Valby Langg. 23 Valby g Vb. 2285 Valby Varehus Akts. Valby La ngg. 58 Valby g Vb. 376y Vang Einer Herlev Hovedg. 20 Herlev g Yrsa 49 Vanløse Varehus ved Erik Møller Lassen Jernbane Allé 88B Vanl. g Damsø 1712 Vare-Børsen v H Larsen Søborg Hovedg. 57 Søborg g Søb. 662 Varehuset Bau nbo Toftegaards Allé 16 Valby g Vb. 1800 Varehuset Centrum v. Viggo Holm Valby Langg. 214 Valby g Vb. 1983 Varehuset 45 ved B Roager Godthaabsv.45EI g Gh. 6160 Varehuset Karna, Karl J Nissen Østerbrog. 124 0 g 0 7285 Varehuset Lady v. G Brøndum-Moller Go ­ thersg. 168 É g C. 14158 Varehuset Netto v. Andreas Nygaard Vester- brog. 148 E g Ve. 4372 Varehuset Reo ved C Hansen ValbyLangg. 81 Valby g Vb. 2797 Warming P M, NielsEbbesensV. 23 E g Ev 2060 Vama v. Otto Bruun Valby Langg. 50 Valby g Vb. 3582 Weeke Henrik, N-Søgade 9 E Wehage Aa. Korsg. 8 El g N 8771 WESSEL TH. & VETT, Akts., MAGASIN DU NORD Kong. Nyt. 13 E g ★ C. 4030 Wessing H C Jernbane Allé 66 Vanl. g Damsø 702 Vesterbros Auktions- & Partivare-Udsalg (V. A. P. U.), Poul Paustian Vesterbrog. 67 E g V 3 Vesterbros Varehus v. O Petersen Dybbolsg. 61 Eg Eva 4777 Westring ’ s Eftf., Mogens Leth, Peter Bangs V. 38 E g Gh. 6744 Widenborg Fanny Nørrebrog. 177 El g Tg. Wiener Hermann Gl.Kongev. 112 E g Ev. 3161 Vigerslev Messe v. Emil Hervard Vigerslev Allé 42 Valby g Vb. 1672 Winblad Vesterbrog. 28 E gi ★ Cent. 7123 Windelborg Chr. Hellerupv. 12 Hell. gHell. 255y Wolff ValdemarNørrebrog. 199 Elg Tg. 938y Worsøe O Kildevældsg. 87 El g Ryv. 2763 Wraa C Slagelseg. 14 É g 0 63 Wiirtzner Emil Valby Langg. 88 B Valby g Vb. 371 , 0boEmilieHansenGodthaabsv.38ElgGh.576 Ørnen ved Anker Petersen Valby Langg. 49 Valby g Vb. 85 & Vb.4385 Østerbros Messe ved Ove Vilhelm Veikop Østerbrog. 19 EJ g C. 11925 Aakirkeby: Faarbæk ’ s J KEftf. ved CecilieNielsen g 24 — Hansen Johs. g 76 — Ipsen Mathea g 212 — Mortensen Carlo L g 37 Allinge: Allinge Messe ved Th. Holm g 100 — Hansen Jens g 29 — Magasin du Nord, Fritz Reusch g 5 Nordlandets Handelshus v. Peter Kureg 7 A s n æ s : Jensen Alb. g 32 — Krabbe Axel g 195 _ Rasmussen Sigvardt g 8 1

Ballerup: Johansen Carl g 131 — Tex ­ til Lageret, E Harder g 10 Benløse Runding pr. Ringsted: Christoffersen O g R 547 Birkerod; Andreassen L P g 72 - Chri ­ stensen Ernst g 115 — Jensen John g 290 Boru p: Lange C g 3 Nielsen N Jessen g 74 Bregningepr. Eskebjærg: Appelgren C g E 65 x Brøndby vester Strand pr. Glostrup: Pedersen Th. g B 265 Tøjhuset g B 289 Brøndbyøster pr. Glostrup: Fobian Å g Avedøre 17 Dalmose: Bursche Frede g 84 Damme pr. Askeby: HansenNielsgD87 Karstensen Kr. g D 100 Dianalund : Henriksen Søstr. g 83 Kettner Louis g 37 Eskebjærg: Christiansen B & E g 48 Pedersen Chr. g 61 Espergærde: EspergærdeKontantforret ­ ning^ Beck g 182 Espergærde Messe, Søstr. Olsen g 138 Larsen Julie g 310 Faarevejle St.: Andresen M g 26 Risegaard N g 43 Faks e : Linesen Hangri g 112 — Jensen EBay g 22 — Wilhelmsen Chr. g 37 FakseLadeplads ; ChristensenHolgerg7 Christiansen Anders g 6 Farum : Christensen Carl g 61 Nielsen Rob. g 208 Fredensb org : Magasin du Nord, Aage Stenderup g 54 — Top P Madsen g 155 Frederikssund: Christensen N C g 300 — Jensen Axel g 39 — Larsen H P g 102 — Manufakturhuset, Vilh. Christensen g 96 — Nielsen N Skovgaard g 182 — Pe ­ tersen Karen g 36 — Vett & Wessel ’ s Udsalg, Vald. Bentzon ’ s Eftf., A W Klenke g 45 Frederiksværk: Andersen Knud gl07 — Friis Wilh. g 57 — Holtegaard Jens g83 — Lieberkind Poul g 17 Fuglebjærg : Lomholt-Nielsen K g 6 Moller Kr. g 164 Riis Carl g 82 Toft-Petersen P g 57 Føllenslev : Hojrn Marie g Snertinge 134 Nielsen Hans g Snertinge 130 Gilleleje: Andersen Evald g 103 — Jacobsen Th. g 3 — Magasin du Nord ved Anton Christensen g 7 Gislinge: Gislinge Kontantforretning, Grønnemann P g 48 Haudrup P g 70 GI ostrup : Crome & Goldschmidt ’ s Uds. v. Johan A Knudsen g 93 — Glostrup Manufaktur- & Broderimagasin ved Sig- fred Hansen g 261 — Henriksen Ebba g 426 — Nielsen W g 522 — Pedersen Knud g 134 Glumsø: Jørgensen H g 17 Witthøfft S g 6 Grev i nge ; Ludvigsen Kr. g 40 Græsted: Mortensen Hans g 24 Pederen Chr. g 31 Steffen A g 15 G u d hj e m : Jørgensen Georg g 58 Gundsø' ille pr . Roskilde: Pedersen Laur. g G 13 Gørlev b. : p raag & Rasmussen v. H Ras ­ mussen g 6 — Hansen Vilh. g 16 Haarbolle pr. Askeby: Borgmann Marie g Damme 324 v — Jorgensen J Chr. g 27 Borre: HøjlandN g 2009 Gjørslev pr. Østervang: Jensen Holg. g Vollerslev40

Ryberg Ida Ryesg. 70 El g N 6398 Ryesgades Manufaktur- & Trikotageforr.ved Clark & Rasmussen Ryesg. 1 El g N 115y Rynov Hugo Istedg. 17 E g V 794x Saarbye Aug. Gothersg. 23 [Kl g By 1590x Sarotti Henry Gjentofteg. 34Gjentofte g Gjent. 70 Scheelke C Sortedamsdoss. 59 El gCent.8173 Scheelke H H Guldbergsg. 3 El D Cent. 5101 & N 572y Scheelke L Vendersg.27 Eg By 4061 Scheelke Mogens Aaboulevard ‘ 21 EgN7013 Schmalfusz Anna Alléen 49 Kastrup £1 Kastrup 273 SCHOU EMIL Ny Østerg. 3Ef Cent.8035 Spec.: Brude-Udstyr. Schou S B Korsg. 16 El g N 236x Schultz Varehus Nørrebrog. 189 El g Tg. 3088 Seeger Ferd. Værnedamsv. 3 D V 8579 Seierø C Baldersg. 70 [N] g Tg. 1194x Seifert ’ s Eduard Eftf., Hans Bach GI. Kongev. 86A E g C. 2919 & 14031 Severin M, H C ØrstedsV. 37 AE g N 5996 Simonsen Søstr. B & I Aalekistev. 209 Vanl. g Damsø 1452 Skjoldjensen Vilh. Nørrebrog. 116 El gCent. 7702 Slotsgades Messe v. L Warming Slotsg. 4 El g N 5243 Stabeil A Strandv. 140B Hell. g Hell. 2876x Staben Astrid Baggesensg. 14 1N1 $ N 1146y Steffensen PM, von Ostensg. 20 Dragør g Dragør 83 Stella v. Chr. Pedersen Adelg. 68 E g Palæ 3001 & Palæ 541 Stibolt E Jyllingev. 229 Rødovre Vanl. g Rø. 681 Stjernstedt A Englandsv. 10 [s] $ Am.2320v Stofmagasinet ved E Berg Frederiksborgg. 22 E g Palæ 54 Stofhuset, Leo Pheiffer Frederikssundsv. 147ABrh. g Bella 3009 Stoltenberg-Nielsen C M st. Kongensg. 103 E g Palæ 3210 Stoppenaalen ved Johanne Marie Larsen, Castor Allé 16 Kastrup g Kastrup 829 Strandvejens Messe v.LarsSørensenStrandv. 9 [ø] g Ry v. 2338 Strømpen ved Inge Birch Holmbladsg. 13 (S) g Am. 482 Sundby Messe v.Chr.Grøn&NThimsenAma- gerbrog. 145 El g Am. 2944 Svanen v. E Lorentzen Frederikssundsv. 35 [ nv ] g Tg.2087x Svendsen Elly Dybbolsg. 24 E g Ev. 460 Sydhavnens Messe v. Viggo Morløe Eng- havev. 219 E g Ev. 5086 Sækkelageret St. Annæ Pl. 10E g C. 7823, 1Q4A1 Xr Palm 904A Søbolt E Frederiksborgv.179® g Søb. 1188 Solvkjær Ingvard Lyngby v. 222 Hell, g Hell. 5694y Sømod Ellen Frederikssundsv. 184A Brh. g Bella 1492 Sørensen Marie Frederikssundsv. 320 Brh. Sørensen Niels Bentsen Bergthorasg. 26 [S] g Am. 2185x Sørensen S Chr. Sundevedsg. 29 E Sørensen Vilh. Østerbrog. 144 EJ g 0 7475 Tachau HolgerN ørrebrog. 158 El gCent.l 1181 Tachau Inga Godthaabsv. 370 Vanl.gUa.526 TEXTIL-MAGASINET, A/S.j Falkoner Allé 1E JGh. 2130 Amagerbrog. 47 [g] $ Am. 6430 Textil-Varehuset ved Madsen & Nyholm Slotsg. 17 I® g C. 15311 & 11732 Tholstrup ’ s I Eftf. v. Hugo T Holm Aarhusg. 64 El g 0 910 Thomassen ’ s K Eftf. v. Finn Harkamp Adelg. 113 E g Palæ 2093v Thomsen C Engv. 97 [g] g Am. 8136 Thomsen Georg Rantzausg. 36E) g N 1690x Thomsen Ida Lyngbyv. 332 Gjentofte g Gjent. 762 Thykier Peter Jægersborg Allé 25 Char- lottl. g Ordr. 115 Thyssen Emil Amagerbrog.51 [g] $ Am. 2580 Thyssen K P Aabenraa 12 E g By 1573x

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker