kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3612

Fag-Register for Danmark

Manufaktur 1 (Sjælland)

Præstø: Engel bredt Jacob $ 87 — Hansen Herluf $ 7 — Jensen Axel N $ 84 — Manufakturhuset ved Edv. Orland $ 19 Ringsted, ; Crome & Goldschmidt ’ s Uds., Chr. Hansen $ 20 — Jacobsen L Chr. $ 345 — Kjærsgaard Peter & Søn $ 195 — Sebber Alfred $ 14 — Sørensen Chr. $ 90 — Teilmann Knud $ 25 — Tempo ved Chr. Krogh $ 860 — Vare-Messen ved Peter Christensen $ 613 Roskilde: Dam Carl Skomagerg. 29 $ 569 Larsen ’ s Thomas Kontantforretning (Ene ­ udsalg fra Crome & Goldschmidt) Algade 11 $ 123 Magasin du Nord ved Emmy Seidenfaden& Arthur Christensen Algade 7 $1250 Nielsen Agnes Clermontg. 3 $ 1320 Pedersen Axel S & Co. Algade 28 $ 1836 Roskilde Kontantforretning ved Carl An ­ dersen Algade 2 $ 394 Schmeltz ’ s O H Eftf. ’ s Væveriudsalg ved Ejnar Holmbom Raadhustorvet 6 $ 107 Varehuset Mesenborg & Manufaktur Union ved Aage Muller Skomagerg.14 $ 988 &28 Ruds Vedby: Andersen Emil $ 18 Elhauge Vald. Nielsen $ 2 Petersen Karl $ 155 Rødvig Stevns: Scheiding Georg $ R 96 Rønne: Abildtrup M $ 188 — Bidstrup H P Biem $ 46 & 632 — Christensen H ans$ 190 — Jacobsen ’ s H Klædehdl. $ 81 — Jørgensen Aage $ 275 — Madsen Simon $ 14 — Nielsen Ove $ 920 — Sillehoved S P $ 56 Samsø: Agerschou Otto, Tranebjærg $T44 — Jacobsen I C, Tranebjærg $ T 339 — Magasin du Nord, Wessel & Vett ’ s Udsalg ved Vilh. Aagaard, Tranebjærg $ T 4 — Nygaard P, Nordby $ N 5 Sand ved: p erc h Nielsen A $ 5 Sandvig: Sørensen Joh. $ 55 Skee pr. Store Merløse: Petersen A $ Allindelille 4 Skelby pr. Herlufmagle: Jørgensen Th. $ S 36 Skibby: Horns Herreds Manufakturhandel N C Christensen ’ s Eftf. $ 2 Jacobsen Leop. $ 12 S k æl s kør: Albeck-Hansen John $ 28 — Meding T A & Co. $ 41 — Nielsen Daniel P ved Anna PrynNielsen $ 225 — Svend ­ strup Søren $ 53 — Vecht Ove $ 27 Skæving e: Jørgensen Agnes $ 7 Slage lse: Grønholt Holger Gammeltdrv 5 $ 146 Manufakturlageret, Erik Andersen Loveg. - 8 $ 489 Mølvig Thomas Schweizerpi. 6 $ 1061 Winther Richard Løveg. 1 $ 150 Zahle Julius, Akts. Fisketorvet 1 $ 1650 Slangerup : Johnsen Knud $ 136 Sletten pr. Humlebæk: Hansen Villy $ H 128 Snertinge: Jensen Henrik $ 31 Johansen S $ 131 Solrød pr.Taastr up: & ra g KarlF $ S 170 Sonnerup pr. Kirke S a a b y : Sørensen Henrik $ Kirke Sonnerup 39 Sorø: Christensen Niels $ 9 — Crome & Goldschmidt ’ s Uds. ved Carl Ander ­ sen $ 19 — Magasin du Nord, Alfr. Hee $ 44 — Marquard ’ s • Otto Eftf., Henry Nielsen $ 25 — Varehuset vedHans Jacobsen $178 St e £ e: Grann Aage $ 4247 — Larsen ’ s HP Eftf.. Alfred Larsen $4132 — Sandgaard Chr. $ 4123 — Stege Kontantforretning ved Vilh. E Forstrøm $ 4565 Stenhøj pi. Mørkøv: Carlsen SF $M40

Jyderup: Jyderup Bys Manufakturhdl. ved Chr. Diderichsen $ 11 — Jyderup Kontantforretning, Axel Ravnebjerg $ 175 — Larsen Svend $ 17 — Nielsen J C $ 242 Jægerspris: Andersen Th. $ 44 Kai u n d b o rg: Crome & Goldschmidt ’ s Uds.ved Søren Nielsen $ 79 — Iversen MH $ 82 — Iversen Sv.Aage $730u — Kontant ­ forretningen, Kold-Christensen, Eneudsalg for Messen $ 91 — Krogh-Andersen $ 310 — Nielsen Chr. & Søn $ 73 — Steffensen A Kistrup, Akts. $ 387 — Vare-Messen ved Buur Knudsen $ 426 — Vett & Wessel ’ s Uds. v. Georg N ielsen $ 3 Karis e: Hansen Helge $ 62 Petersen Julius $ 20 Kelstrup pr. Vig St: Sørensen Marie $ V 209u Kirke Helsinge pr. Gørlev S.: Christensen ’ s O Eftf. $ Vinde Helsinge 50 Kirke Hyllinge: Petersen Harald $ 135 Knabstrup: Hansen ’ s Emil Sen$ 21 Kongsted pr. Rønnede: PetersenLouise $ R 28u Kors ør: Geertsen M $ 386 — GregersenN $ 227 — Hinrichsen P $ 257x — Kontant ­ forretningen ved W A Kallerup $ 37 — Korsør kontante Manufakturforretning ved Albin Maaetoft $ 700 — Mølvig Lilly $ 22 — Tricotage-Magasinet, Anna Hansen $ 600 Kvistgaard: Petersen Thea $ 29x K 0 ge: Faich Adolf $ 237 — Gode Køb, Det ’ Gerh. Johannesen $ 21 — Hansen Christine $ 127 — Iversen 1 1 $ 95 — Jensen J Chr. $ 1300 — Kiel Axel $ 192 — Køge Partivareudsalg ved Otto Christensen $325 Køn g pr. Lundby : Brøndum Otto $ Kostræde 12 Langebæk: p e ter & Co. $ 39 Kø jre: Olsen Katrine $ 89 Lillerød: Christensen E Videbæk $ Allerød 154 Lille Skensve d: Sørensen SørenN$S105 Lundl >y : Balleby Ester $ 113 Nielsen H $ 43 Maaløv: Maalov Kontantforretning, Eli Pedersen $ 296 Nielsen Johan $224 Mag eby: Nielsen Richard Postadr. B orre $ B2086 Sørensen Karl F Postadr. Klippinge$ K 60 Menstrup pr. Hyllinge: J acobsen Dorthea $ M 87 Nielsen M $ M 66 ^• crn: Jensen S $ 47 Pedersen Hans $ 59 Mullerup pr. Slagelse: Stendal Kigm. $ M 18 Mørkøv: Christensen W S & V Vestergaard $ 11 Schmidt A $ 153 Køksø t Hammer-Pedersen A $16 — Kjær- gaard IS $ 36 — Manufaktur-Messen, S V Kjøller $ 48 Nykøbing S.: Bentzon Niels $ 212 — Buurgaard-Jensen S $ 128 & 235 — Niel ­ sen Harald $ 14 — Varehuset, Holger Dam $74 . • N y raad : Dittmann A Th. $ Nymark 22 Næstved: Andersen ’ s Jens Eftf., Alb. Andersen $ 368 — Hansen IV $ 1178 — Hoffmann Chr. $ 10 — Jørgensen Peter $ 1111 — Knudsen Knud $ 441 — Konto- Magasinet ved PederWaaddegaard$1460 — Larsen ’ s IVEftf. ved Peter Andersen $26 — Satterup A $ 1217 — S.U.M. Sydsjællands Udstyrsmagasin ved M Jensen $ 5 Overby pr. Nykøbing S.: Larsen Johanne $ Odden 55 '

Haar lev: Christoffersen J $ 28 Frandsen V $ 36 Hareskov: JensenM $ Hareskovby 10 Hasle: Larsen Agnes $ 100 — Thomsen Andr. $ 39 Haslev: Hansen H $ 126 — Johansen Ernst 5! 196 — LundbeckK $ 159 — Ma ­ gasin du Nord ved Victor Planck $18 — Nielsen Birger$76 — Nielsen Johannes $ 101 — Østerbye Harald $169 Havdrup: Bentzen O P $ 17 Larsen Chr. $ 108 Hedehusene: Larsen Alfr. $ 77 — Ma ­ nufakturforretningen Konkurrenten,Sigfred Hansen $ 172 — Manufakturmagasinet, Edvin Andersen $ 149 Helsinge : Hansen ’ s Marie & Margrethe Manufakturhandel $ 78 — Jensen L & Sen $ 52 — Larsen Ferdinand $ 51 — Magasin du Nord, Axel Andersen $ 5 — Nielsen Ja ­ cob $ 22 Helsingør: Christensen Arthur jun. Set. Olai G. 23 $ 1596 Gode Kob, Det ved Cai Enevoldsen Steng. 55 $1444 Jensen Aage Steng. 62 $ 17 Kontanten ved Hakon Nielsen & Martin Petersen Steng. 44 $ 257 Magasin, Helsingør, ved H H Henriksen Steng.63 $ 1168 Troest's Eftf. ved Einar Bruun Steng. 54 $ 123 Varelageret Steng. 75 $ 1415 Boligmontering. Hillerød: Abildgaards Kontantforr. $337 — Andersen Thora $ 219 — Gode Køb, Det ved K ØrstedPoulsen $ 28 — Griittner C W $ 398 — Hillerød Kon ­ tantforretning ved Alfred Hansen $ 74 — ‘ Konkurrenten ved E Roepstorff & A Bille $ 48 — Olsen Sejer $ 839 — Troest Carl V $ 233 — Willerup L R $ 151 & 951 — Zandersen Cor. $ 237 Hjertebjærg pr. Steg e : gkov $ Keldby 3028 Holbæk: Andersen Johs. Smedelundsg. 7 $ 276 Ehlers A Efterfølger, Schultz ’ Varehus ved Johan Schultz Algade 53 $ 83 Holbæk Kontantforretning ved Th. Ander ­ sen Algade 17 $ 198 Jensen ’ s Gustav Eftf., Ejnar Christiansen Algade 13 $ 194 Kjær Holger & Co. Algade 15 $ 63 Reffs Carl & Son Algade 41 $ 15 & 600 Siggaards Varehus ved Anton SiggaardNy- gade 8 $ 201 Ullerichs Th. Algade 33 $ 104 Hornbæk: Magasin duNord, Otto Sødring $16 Hundested: Hundested Kontantforret ­ ning, Carl W illadsen $ 5 — Sørensen M E $56 Hvalsø : G ottschalck Karl $ 109 — Hval ­ sø Kontantforretning, Jens Rosendal $ 99 — Pedersen Søstr. $ 72 — Sørensen Søren Moller $ 12 Hølkerup pr. Braade: Mortensen Holg. $ Egebjærg 75 Høng: Hansen Marius $ 29 — Larsen Elimar $ 73 Hørsholm: Hansen Marie Løve, Usse- rød — Magasin du Nord ’ s Uds. Ejvind Lar ­ sen $24 & 515 — Nielsen M $38 — Ol ­ sen Aug. $ 114 — Rasmussen Otto $ 3 H ørve: Jensen AFrøkjær $ 122 — Kon ­ tantforretningen, Anna Jensen $ 111 Sørensen P$ 35 Jerslev Sjæll. : Crome & Goldschmidt ’ s Fabr. ’ s Udsalg $ 41 Herfølge: Thomassen K $ 51 Herrestrup pr. Grevinge: Jørgensen Holger $ H 60

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker