kraks vejviser 1940 handelskalender

Læger, Anerkendte Speciallæger

VII — 3583

Fag-Register for Danmark

Kristjansen Aage Dr. med. Overlæge v. Rud. Berghs Hospital b iolstr. 14 KJ ffl Bv 3332 Dagi. 131/2-15, Mand. 17-19 & Fred. 19-21. Larsen Alfred Ingeborgv. 25 Charlottl. $ Ordr. 1409 Lersey Peter V-Voldg. 96 El $ C. 7540 Konsult. 12-1 Lørdag ingen Konsultation, Klinik for Hud-og Kønssygdomme og Lys- og Røntgenbehandling, Diathermi Meincke Henrik Lakseg. 6 Kl $ By 3563 Træffes: 9-11,12-2 Ti. To. 6-71/2 Petersen A D Frk. Frederiksborgg. 25 Kl $ By 7062 12 ’ / 2 -13 1 / 2 Tirsd. og Fred.l9V 2 -21 Petersen HjalmarFrederiksbergg.30K $ By Hverd. undt. Lørdag li/ 2 -3 samt Mand. G l / 2 - r i i /2. Privatbp. Alhambrav. 20 EJ $ V 4568 Reyn Arne Trondhjemsg. 13 [øl $ 0 6730 Kons. 16-17 og efter Aftale. Mand. 19-20 Schouw Joachim F Strandpromenaden 11 g] $ Ry v. 2848 Schultz Gerda Frue Ordiup Jagtv. 15 Char ­ lottl. $ Ordr. 1132 Thalbitzer H Frederiksborgg. 41 EJ ; ffl Cent. 9717 Wroblewski D J C Vesterbrog. 36 El $ hemmeligt Nr. Aalborg: Bangslev Carl, Vejgaard Apotek $3046 Kjeldsen Dorff, Jens Bangs Stenhbs $ 5055 Lomholt Esbern Parkallé 9 $ 4560 Nordsted Christine Frue Øster aa 9 $ 3204 Sonne Marie Frk. Algade 28 $ 1880 Aarhus : GliemannG,SønderAHé 5$ 1046 Kaalund-Jørgensen Charles Guldsmedg. l$1310 Pontoppidan Borge 1. Torv 1 $ 93 Helsingør: Vestergaard C Kongev. 71 ffl 1117 Kold ing: Hansen Axel $ 69 Odense: Nander NielsAsylg. 16 $ 831 Philipsen Kaj Kongensg. 71 $ 6105 Sakskøbing: Henriksen Oliver $ 4216 København: Aaberg Carl Biilow, Niels Andersens V. 65 Hell. $ ★ Gjent.1200 Aagaard O C Dr. med. V-Boulevard 13 El $ Cent. 11078 Abrahamsen Harald Retlev- Amagert.2 OS ffl ★ C. 13738 Andersen Jobs. V GI. Kongev. 161 El ffl Ev. 3565 Andersen V Fogh (særl.kirurg. Kvindesygd.) Overkir. v. Diakonissestift. Peter Bangs VIE Konsultation 14-15 undt. Onsdag Bagger S V N-Fasanv. 61 E $ Gh. 8100 Bardram Erik Runeberg3 Allé 2 Søborg $ Seb. 820 Bentzen Folmer Overlægefsærl.kirurg.Kvm- desygd.) st. Kongensg. 88 Kl $ Palæ 2593 Konsult. og Klinik for ambulant Behandl, af kir. Sygd. og Kvindesygd. Hverd. 1 — 2. Patienter modtages paa privat Klinik Berntsen Aage Østerbrog.5 El $ 0 8620 Busch Eduard N-Frihavnsg. 26 (øj ffl 0 5508 Chievitz Ole Strandboulevarden49|£0 07600 Dahl-Iversen E Prof. chir. Dr.med.Ø-Søgade 32 Kl ffl By 2039 M. O. F. 13-14 Devantier H O V- Voldg. 7,9 El $ ★ C.11883 Ellehauge A Taambyv. 6 Kastrup $ Ka ­ strup 588 Eriksen Kari, Dalgas Boulevard 59 E ffl Gh 4398 * FalbingNielsO verlæge Platanv.5 EJ $ C.6134 Felding Svend Jarmersg. 2 EJ $ By. 6377 Foged J Østerg. 18 Kl $ ★ C. 11077 & 11247 Kirurgiske Sygdomme .

Nielsen Jobs. Frdbg. Allé 51 El D Eva 35 Fra 1. April Halls Allé 1 Kons. M. O. F. 13V2-15 cg efter Aftale Nielsen Michael V-V oldg. 7 EJ $ ★ C. 2065 & 15192 Nyeborg Otto Bredg. 70 KJ $ Palæ 4130 Privatklinik Kons. Mand., Onsd. & Fred. 2-3 og efter Aftale. Bp. Bøgev. 2 Hell. $ Hell. 2030 Ringsted Hans Chr. Dr. med. Rothesg. 6 [øl $ C. 6469 Rydberg Erik Prof. Dr. med. Juliane Maries V.18 El $N 6060 Tofte Axel Gyldenlovesg. 3 EJ $ ★ C. 2012 Trier Hjalmar Gothersg. 109 Kl $ By 6595 Verning Peter Vodroffsv. 50B El $ Cent. 3620 Zachariae Poul Amagerbrog. 31 [S] $ Am. 1549 Privatklinik Amagerbrog. 170 $Am.9417 Aarhus: Madsen Valdemar Kommunehospitalet $ 5555 Olsen Axel Fødselsanstalten $ 2233 & 3003 Steen berg E M Østerg. 30 $ 1595 Esbj erg: Svenningsen O KFinsensg. 23$ 2236 O d ense: Kiihnel Poul Amtssygehuset $102 Sodemann Thor Albanitorv 5 $ 6720 Ribe: Bøggild DH $ 80 Roskilde : Bierring Knud $ 2301 Sejrsen Jens Dronn. Margrethe V. 24 $ 1598 Søn d erborg: Lester W $ 308 Petersen Ekkert $ 2020 København: Bach-S Aaboulevard 21 El $ N 2413 Boas Harald Kronprinsesseg.2 KJ$Cent.9O5O Brun Thyra Sloth Frue Biilowsv. 7 A El ffl Cent. 1787 Brun-Pedersen M Frederiksborgg.7 KJ $ By 7540 Brønnum A Værnedamsv. 17 El $ V 1036y Overlæge Kons. 2-3 Christiansen Sven Amagerbrog. 173 O $ Am. 1516 Kons. 13i/ 4 -14 ’ / 4 , Torsd. till. 18-19 Emanuel L A st. Strandstr. 19 Kl $ Palæ 2140 Konsultation 1-3, Mand. & Torsd.5-6 Feilberg Johanne Frøken Konsult. i Hud- og Kønssygd. f. Kvinder og Børn Amagert. 31 KJ $By 4122 Hverd.2-3,Mand.ogTorsd. tillige 7-9 Aften, anden Tid efter Aftale Privatbopæl Valkendorfsg.20 3 Kl$ By7375 Finsen H Østerbrog. 53 [ø] ffl 0 7850 Priv. $ Ordr. 2325 Konsult. Hverd. 1-3 samt Mand. & Onsd. 6 l / 2 -8 og efter Aftale Garde Erik Toftegaards Allé 34 Valby fflVb. 1520 Gelbjcrg-Hansen G fh. 1ste Reservelæge v. Kommunehosp. V-Voldg. 7,9 El $ By 7502 Konsult. 1-3, desuden Mand, og Torsd. 5-6, privat $ Hell. 6322 Genner Viggo, V-Boulevard 4 EJ $ By 4342 Halberg Viggo Pile Allé 9 E $ Eva 1073 Hapsen C T Bredg. 4 Kl $ Cent. 631b Stabslæge Hud- & Kønssygd. Hverd. 11-1 Hansen Preben Jernbaneg.4El$^Palæ6787. Kons. i Hudsygd. 13-150nsd. till. 1 7 1 /2 ’ 18 1 /2 Haslund Otto Vesterbrog. 46 El $ V 7090 Konsult. 12 1 /a-l 1 /2 Mand. & Fred. till. 7-8 Haxthausen II Toldbodv. 18 K $ Palæ 6112 Henningsen Einar Lakseg. 6 EJ $ By 3563 Jensen O E Nørreg. 20 Kl $ Cent. 13214 Konsultation Hverdage 1-3 Jersild O Kronprinsesseg. 2 EJ $ Cent. 9050 Knudsen Halfdan Linnésg. 6 KJ $ By 7729 Korsbjerg PA Frederiksborgg.l2KJ$By8912 Vall e: Muller Henning $ 5 V e j i 6 : Fjeldborg Paul $248 Hud- og Kønssygdomme.

Fysiurgi.

København: Bondo Erik Dr. med. Jernbanev. 9 Lyngby $ Lyngby 1415 Bramson Louis West end 8E | Eva 1037 Bro Flemming Lemchesv. 4 Hell. $He. 400 Clemmesen Svend Dr. med. Amasrert. 2 Kl $ By 3395 Overlæge v. Kommunehosp. Fys. Klinik Kons. Tirsd. & Torsd. 14 ’ /2-15 ’ / 2 . Eliassen I Brinck, Gothersg. 2 E $ Palæ 4944 Helweg Jobs. GI. Kongev. 1E EJ $ C. 14259 Jespersen K Tordenskjoldsg. 1 EJ $ C. 4 - -82 Kjer Eigil Vesterbrog 82 IV) $ C. 14330 Lund M J Kronprinsesseg.38 Kl $Cent.26O8 Pontoppidan P V Kronprinsesseg. 14 K $ Cent. 1896 Rasmussen Knud Aage Vesterbrog. 67 El $ Eva 2268 Sadolin Frode Vesterbrog. 46 El $ V 267 Stochholm-Borrcsen C Chr. Kronprinsesseg. 14 Kl $C.1896 Kons. Mand., Onsd. &Fred. 13-15 Sørensen Hans Overlæge Klinik Østerg. 18 EJ $ Palæ 6220 Wieth-Pedersen Gunnar Høyrups Allé 1 Hell, $ Hell. 3387 Wiltrup Gerhard Dr. med. GI. Kongev. 1 E El $ C. 14259 Aarhus: Jessen Haagen Set. Clemens Str. 7 $ 6711 Nielsen Th. (Bade- og Massagebehandling) st. Torv 15 $ 5803 Winge A H Guldsmedg. 15 $ 663 Winge Torben Guldsmedg. 15 $ 6712 Bagsvær d: ( se Kbhvn.) Odense: København: AagaardOODr.med.V-Boulevardl3EJ$Cent. 11078 Ahlmann Ohlsen Th., Gersonsv. 81 Hell. ffl Hell. 5262 Bang Fridtjof Amagert. 2 EJ $ ★ C. 13738 Bardram Erik Runebergs Allé 2 Søborg $ Søb. 820 Borberg Knud, Ny Kongensg. 20E1 $Byll00 Brandstrup Ebbe Østerg. 18 EJ ★ C. 11077 & 11247 Bolig Tuborgv..85 Hell. $ Hell. 2278 Brun A Raadhuspl. 45 El $ Palæ 6793 Canariis-Christensen Marie Frøken Kons. Frederiksbergg. 1 A Kl $ Palæ 5448 Ti. T.L. 1-2, 0. 6-7. Bp. Amagerbrog. 18 2 [s] $ Am. 3867 Christiansen Sven Amagerbrog. 173 [S] fflAm. 1516 Damm P N Jarmersg. 2 El $ By 6377 Devantier H C, V-Voldg. 7, 9 EJ $ ★ Cent. 11883 Folding Svend Jarmersg. 2 El $ By 6377 Flensborg lmmanuela FrøkenVesterbrog. 94 El $ V 7025 Træffes 12-13 Freudenthal Poul Overlæge Dr. med. Nytorv 3 KJ $ C. 13026 & 13027 Kl. 1-2 Privat ­ klinik, Bolig H C Ørsteds V. 52A El $ No. 7721 Guldberg Erik Juliane Maries V. 16 [øl ffl N 7620 Hartmann IPDronn.Tværg.6 Kl $Cent.8503 Hauch E Prof. Overlæge Dr. med. Juliane Maries V. 8 lø] $ Cent. 7799 Horn Oscar Amagert. 29 EJ $ Cent. 5088 Jensen Fr. Gotthelf Dantes PI. 33 El ffl Cent. 1777 Lauritzen A G Vesterbrog. 57 EJ$Cent. 8233 le Maire M,N-Farimagsg.l5 Kl £1 Cent. 8162 Møller Otto Frdbg. Allé 42 A El $ C. 7712 Neermann Niels Dr. med. Allég. 25 E $ Gh. 6871 Kragballe N C Vesterg. 27 $ 1119 Risskov: Hansen C C $ 9134 Fødselshjælp.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker