kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Anerkendte Speciallæger. Børnesygdomme.

Læger Ulstrupbro pr.Ulstrup: Hansen Peder fl Ulstrup 5 Usserø'd pr.Hørsholm: Kirkebjerg Aage f II 46 Vadum: Møller J P G A $ 5 Valla : Muller Henning fl 5 Vamdru p : Grann-Pe tersen A fl 11 Hedemand Søren f 78 Vandel: Thomsen Arne fl 32 Va rde: Bech Kai fill Kietz Wm. Nørreg. 13 fl 188 Knudsen C J fl 18 V egger: Mandrup-Christensen B fl 3 V e J b y : Lemming-Christensen G fl Aske ­ mose 55 Ve jen: Heuch J C f 34 Møller Børge f) 18 Vejle: Askov A S Havneg. 3 f 361 Bojsen-Møller V Nørreg. 5 f 2708 Bredahl-Glud Inger Frue Dæmningen 36 f 225 Buchholtz J OverlægeDr. med. Jellingv. 4 f 1646 - Konsultation daglig 1-2 (dog ikke Fredag og Lørdag), Nyre-, Hjerte- og Lungesygdomme. ' Christensen Sophus Sønderg.2 f 553 Fjeldborg Paul f 248 Gerlach Paul Dæmningen 23 f 2450 Grumme Erik Stampesv. 41 fl 1677 Hallas E A N-Torv 7 f 110 Hobolth Ejnar Sønderg. 18 fl 2053 IngbølKTS.T Grejsdalsv. 6 f) 1062 Jensen H Fabricius Sønderg.2 f 625 Jonsen Viggo Dæmningen 40 f 346 Juul-Nyholm Bent Torveg. 7 fl 276 Jørgensen ViktorAage Amtssygehuset f, Maarssø Christian Nørreg. 6 fl 120 Pedersen Jens Johs.Sønderg. 1 f 291 Poulsen Just J Torveg. 13 fl 1054 Rasmussen E JAmts ogBysygehusetf 1831 Roelsgaard Chr. Raadliust. fl 1158 Sorensen Harald Flegborg 2 f 187 Tygstrup Svend Nørreg 7 fl 585 Vejle fjord Sanatorium pr. Vejle: Gravesen Johannes f Stovby 9 & 16 Vejrup: iy ersen Wilhelm fl 43 V e ksø: Rasmussen J W fl Søsum 4 Vesterborg : Feldthus Johs. f 11 Vester Hassing: j engen Søren n Vester Kippinge pr. Nørre Alslev: Berko w J fl Øster Kippinge 12 Vester Skerninge: Frølich K Stampe fl 2 Vester Sottrup: Hansen Peter f 58 Vestervi g: ToftE fl 8 Vib org: Andersen Anders Set. Mogens G. 32 fl 381 Bang NBA Nytorv 3 f 469 Bartels C D Amts- og By sygehuset f 232 Bindslev Marie-Louise Frk. fl 1391 Bissing K Boyesg. 1 f 1214 Hansen H J Set. Leoni G. 10 fl 605 Hartvig-Møller ErikV Sct.MogensG.3f 363 Høeg J C Vesterg. 6 f 59 Jacobsen Margrethe Frue Sct.Mathias G. 66 f 370 Kjær.yilhelm Vesterbrog. 4 f 231 Lodberg C V 1. Set. Peder Str. f 875 Overgaard Kristian Sygehuset fl 1490 Poulsen N F S G Set. Mathias G. 38 f 715 Sebbesen Martin Gravene 2 f 428 Soetmann H G Blichersv. 1 f 990 Tarp Lauritz Set. Mathias G. 50 f 1230 Thomsen Anton Frekjær, Sindssygehospi ­ talet f 51 Nordentoft Knud f 101 Rohleder Svend f) 466 V 6 m b : Larsen Løwe C C f 2 Vemmelev pr. Forlev: Bastholm E fl V 4 Verninge pr. Knarreborg: Hansen M P | V 14 "

VII — 3582

Westergaard Frode Amtssygehuset Videbech Hemming st. Sct.PederStr.7fl337 Yde Alf F Sindssygehospitalet fl 202 Viby J. : Andreasen Poul fl 331 Christensen Holger fl Aarhus 2236 Vodder Morten fl 39 Viby S.: Palsberg Marius f 56 Videbæk: Fischer-Simonsen O f 7 & 337 Vig St.: Egilsson Pali fl 12 Vih øj pr. Roslev: Larsen Niels Peter f Grinderslev-Breum 3 Vildbjær g: Eberholst Frey f 5 V ii 3 : Thomsen Thomas f) 8 Vind erup: Helms Walter f 26 Moesgaard Kristian fl 7 Viskinge pr. Svebølle: Wraae J PC V 4 Vissenbjærg pr. Bred: Hansen O Flemming f Skalbjærg 77 Vivild : Østholm Villy f 75 V odskov: Wad Gunnar f 15 V oj e n s : Nybroe Holger fl 15 Vold ti m pr. Randers : Klan Christian f I V 5 Vorbasse : Clausen Ove Hjort f) 43 Vordingborg: Askgaara V agnOverlæge OringeSindssyge- hosp.f 795 Æonsttliatton i Nervesygdomme Tirsdag, Fredag 14-15 samt e. Aftale. Clausen Vilhelm Børnesanatoriet fNymark 114 Kons. Børncsygd. efter telf. Aftale. Hahnemann Victor fl 113 KringelbachE fl 710 Kringelbach Viggo f 42

København: Andersen Ofuf Dr. med.Ø-Farimagsg. Dronn. Louises Børnehosp.EJ f 0 9780 Telefontid 8-8>/ 2 Kons. M.O.F. 13-14V 2 Bierring Karl Frederiksborgv. 142 |NV1 f Tg . 4365 Bjørum Axel Svanev. 10 [g] f Tg. 3900 Bloch H Trepka Strandg. 10 E fl Am. 6777 , Bojesen Aage Platanv. 17 E fl Cent. 14686 Konsultation 15. Telefontid 8-8 ! / 2 Morgen. Chievitz Ingeborg Frue Strandboulevarden 49 El f 0 7600 Dorch J H F Serridslevv. 8 El fl 0 5261 Drucker P E Bredg. 51 E f Palæ 3630 Dyssel LW Fredensv. 8 Charlottl. f Ordr.688 Egede-Lassen Vagn Strandv. 4 K El fl Ryv. 1534 Fischer-Nielsen J Hulgaardsv. 72 El fl Gh. 2252 Fog Elin Edwards Søllingsv. 17 Charlottl. fl Ordr. 6038 Friderichsen Carl Overlæge Dr. med. Grøn ­ ningen 15 E fl Palæ 3231Kons. eft. Aftale Friderichsen Hans Frdbg. Allé 10E fl V9813 Friedlænder Axel Amagert.2 E fl ★ C.13738 Træffetid Tirsd., Torsd. & Lord. l-2*/a Bp. Solvænget 7 El f Ryv. 4585 Gjørup Ernst V-Voldg. 7,9 El fl -A C. 2005 & 15192 Hendrichsen E Schønbergsg. 4 E f V 531 Henriques Allan V Østerbrog. 42 EJ fl 0 6564 Konsultation Kl. 1-2 Hertz Povl Dr. med. Serridslevv. 4 EJ f Øh. 7036 Konsultation 1-2 Johannessen ArneDiakonissestiftelsen Peter • Bangs V 1 E jl -£C. 823 Jørgensen Gustav Dr. med. Østerbrog. 142EJ f 0 2674 Krarup J C Dr. med. GI. Kongev. 120 E f Cent. 8852 LenstrupEjnar,N-Farimagsg. 1 E fBy3504 Meyer Adolph H Dr. med., Leder af Børne- hosp. Poliklinik paa V esterbro V -Boulevard 51 E f Cent. 4083 (1-2) Meyer Benny Gothersg. 141 E f} Cent. 5276 Konsultation Kl. 14-15 Monrad S Prof. Dr. med. Kronprinsesseg. 36 E f} Cent. 7867 Konsultation Mand., Onsd. &Fred. 1-3 Nathan Mogens St. Thomas Allé 3 E f Ve. 3005 Nolfi Kirstine Frue Havdrupv. 91 Brh. $ Bella 482 Pqjack Arthur GI. Kongev. 43 E f) C. 5075 Poulsen Vald. Dr. med. Overlæge Drosselv. 38 IF1 ® Cent. 3557 Ræder J C GammeltorvlOE f) By 4591 Schierbeck N J Rygaards Allé 29 Hell. f Hell. 4140 Svensgaard Elisabeth Dr. med. Konsultation : Rosenorns Allé 2 E f N 1137 Trf. 15-16 undtagen Lørdag ThamsenGunnar V esterbrog.68EflCent.27 70 Trier Kaj, V-Voldg. 90 E f By 8323 Konsultation Kl. 1-2 Aarhus: Andersen Bent, Kommunehospi ­ talet Ulrich Georg R Sonderg.il f 7220 Kolding: Baagøe Kaj Adelg. 11 fl 1988 Næstved : SchoubyeNiels fl 19 Odense : Bech Jørgen Nørreg. 45 fl 724 Flindt-Larsen Viggo Vesterg. 23 fl 1084 Vordingborg: Clausen Vilhelm Børnesanatoriet ® Nymark 114 Kons. Børnesygd.

Kristensensen Sv. Aage f 13 Lind Henry, Oringe fl V 465 Lundstein Astrid Frue fl 333 Lundstein L B f) 333 Mørkeberg C V S fl 96 Nissen Hakon f 260 Rønde Andersen K K f. 688 V raa : Holm Valdemar f 9 Pedersen W illiam fl 3 Vrønding: Krarup Harald f 12 Vd by : Drost Johannes f 1 Ærøskøb ing : Qlrik Johs. f 4 Prætorius E f 177

Ødis B ramdru p: Westergaard Otto f 41 Ødsted pr, V ej le: Christensen K V f 03 0 1 g 0 d : MalmsV ’ øm Vilhelm f 6 Pedersen PH fl 82 Ølstykk e : Skovgaard Arnold f) 4 ørbæk: Ege Alfred R f 16 0 r s 1 e v : Storm-Nielseu V fl Bjærgbakke 18 Ørslev pr. Slagelse: T hye Constance Frue f Sønderup 66 Ørsted : Høeg Jens fl 27 Ørum S onderlyng: FrankHarald f Ørum 21 0 s b y : Misfeldt K Brøchner f 21 0 s t b i r k : Andersen Chr. f 72 Østerby pr. Fejø: Jensen Rasmus fl Fejø Østerby 7 0 ster Hv idbjærg pr.Redsted Mors: Mortensen Peder Gravgaard fl ØH 1 Øster Jølby pr. Erslev: Lund Jens f 0 J2 “ Øster -Marie : Krarup-Hansen O f 18 Øster Vraa: Sørensen Jens f 95

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker