kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3557

Fag-Reg isler for Danmark

Linoleum 2

Meyer ’ s Em. Eftf. Farverg. 15 Kl gi ★ C. 1495 & Pa. 1496

Rasmussen P& Sønner Peder SkramsG. 7 K I Cent. 2260 & By 384 Chr. Rasmussen Bolig Ellehøj2 jp Hell.437 Carl Rasmussen Bolig BrønlundsAlIélS jp Hell. 2601

Biørn ’ s Antoni Eftf., Braae Jensen Griffen- feldtsg. 6 [Hl f C. 3531 ________________ LINOLEUM Parket-Gulve Tilbud og Overslag uden Forbindende. Antoni Biørn ’ s EFTF. BRAAE .JENSEN Griffenfeldtsgade 6 - Tlf. C. 3531 Bonne C Riis Linoleum Akts., Kronprinsensg. 6-8 Kl I ★ c. 3132

Ole sen C, Akts.. Højbro PL4KI fl-A-Cent.5885 aktieselskabet

LEVERES PAALfcGGESfcRENSES BONES OG FLYTTE S^ SPECIELT UDDAN NEDE^FOLK

Starup Fr. Amagertorv 3 Kl I Cent. 4198

Aarhus : Andersen P Banegaardsg. 49 |p 8649 Carlsen ’ s A Højlund Linoleumsforretning, Akts., Aaboulevarden 5 1347 Linoleumseksperten ved R II Rasmussen Mejlg. 7 f 10909 Esbj erg: Linoleumshuset ved V Nielsen Kongensg. 59 ® 230 Faaborg : "KNIPPEL E N i 233, priv. f 540 Horsens: Busse Th. Hestedamsg. 10,12 1263& 1264 Thomasen Th. Amalieg. 7 1083 Kolding: Thomsen I GRunddelen 34 f 1776 Middelfart: Hansen Albert N g} 147 & 487 Odense: Hansen Vilhelm Graabrødrepl. 5$ 3003, privat 13005 - Direkte Import af Lino ­ leum. En gros. En detail. Schwartz-Sørensen Vesterg. 78 1 267 SCHWARTZ-SØRENSEH IMPORT AF LINOLEUM. Randers: Christensen Marinus Houmeden 8 j) 392 Justesen A C Middelg. 8 9) 506 Vejle: Petersen Theophil Tapet- og Farvehandel Sonderbrog. 1 g) 130 Vejle Linoleums- & Voksdugslager ved An ­ ker O Bruun Grønneg. 41 gi 2189 Aadam J Chr. Rosenøms Allé 41 EJ gi N5349 Amager Linoleumsforr. ved L Bøje Amager- brog. 96 [sj gi Am. 7602 Andersen A R Skaaning Aaboulevard 28 El g No. 4087 Beckmann Carl Randersg. 65 [ø] g) Tr. 360 BONNE C RIIS LINOLEUM .AKTS. Kronprinsensg. 6-8 Kl g) ★ C. 31812 Christoffersen Einar Blegdamsv. 78 El 91 N 7101 FRDBG. SPECIALFORR. I LINO ­ LEUM ved Charles Christensen Smalleg. 2 (EJ f C. 6132 Hansen S Rodosv. 44 [S] gi Am. 5231 Hansen Vald. Frederikssundsv. 264A Brh. ffl Bella 2660 „ Jørgensen H Flensborgg. 45 lYlg) Eva 138 Knudsen Chr. & Co. Valdemarsg. 72 E gi V 4861 Kbhvns Metal Industri v. Aage Thomsen N-Fasan v. 261 El I Ta. 5772 , 2. Linoleumspaalægn ing. Købe nhavn:

Christensen Georg V esterbrog. 97 E fl V 8951 Dahl ’ s Anders Fabr. Uds. v. Aage Hviid Vesterbrog. 58 EJ $ V 1648 Frandsen ’ s Rich. Eftf. v. M Urick Linde- gaardsv. 53 Charlottl. I Ordr. 4405 Frdbg. Specialforr. i Linoleum ved Charles Christensen Smalleg. 2 E $ C. 6132 Linoleum

LINOLEUM STØRSTE IMPORT Olsen Carl Tranev. 12 ® g, Tg. 1951 v Rasmussen H Kattesund 12 Kl I By 3740 RASMUSSEN P & SØNNER Peder Skrams G. 7 Kl Cent. 2260 & By 884 Se under Linoleum 1. Udsalg. Aarhus: Johansen Marinus Immervad2f4808(5Lin.) Odense: ’ Schwartz-Sørensen Vesterg. 78 f 267 3. Linoleum en gros. København : BONNE C RIIS LINOLEUM AKTS. Kronprinsensg. 6-8 B | ★ C. 3132 Telegramadr. „Linoleum 11 . LARSEN OLAF & Co. Skinderg. 35 Jorcks Pass. Kl g By 4588 & By 4530 MEYER ’ s EM. EFTF. Farverg. 15 KJ g) ★ Cent. 1495 & Pa. 1496 Olesen C, Akts., Højbro PI. 4 Kl g) ★ Cent. 5885 AKTIESELSKABET ^.OLESpjy

Smaiiegade 2

Kvalitet, Pris og Paalægning er rigtig.

Frdbg.Voksdugs-& Linoleums-Magasin ved Chr. H Lemnitz GLKongev.l22E|l V4020 Spec.: Paalægning <& Reparation. Hovard Eichner, H C Ørsteds V. 70 É 9) N 2379 Kbhvns Special Linoleumsforr. ved Carl Pe ­ dersen & Co., Østerbrog. 36 [ø] $ C. 11970 LARSEN OLAF & Co. Skinderg. 35' Jorcks Pass. Kl I By 4588 & By 4530 Lyngby Linoleumsforr. v. W Jersie Lyngby Hovedg. 48 Lyngby $ Lyngby 1812 Meyer ’ s Em. Eftf. Farverg. 15 OS D^C.1495 & Pa. 1496

LINOLEUM STØRSTE IMPORT

Faget fortsættes næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker