kraks vejviser 1940 handelskalender

Lingeri 1

Fag-Register for Danmark

Vil — 3556

V G J 1 e • Bie Frida Sønderg. 15 $ 608 Damernes Underbeklædning, Dorthea M Nielsen Nørreg. 16 $ 1160 Hancke Tine Nørreg. 24 $ 1018 Vibor g: Dragheim J Set. Mathias G. 62 $ 1384

København (Fortsættelse): Nielsen Astrid Strandv. 23 [øl $ Ryv. 3941x Nielsen O W Holmbladsg. 7 [S] $ Am. 952y Nye Damemagasin, Det, v. Elise Hoffmann Rolighedsv. 8 E |N 1917 Olly Damelingeriforr. v. Olga Hansen Østerbrog. 146 (0) $ 0 1917y Olsen Amy Elise Ægirsg. 42A (Ni $ Ta. 188x Petersen Kirsten N-Fasanv. 85 Él$ Gh.809y Qvistorff Else Absalonsg. 42 13 $ Eva 1504 Reith S T Funder Nørrebrog. 195 El $ Tg. 3848 Rio v. E Jensen Østerbrog. 94 [ø] $ 0 6062 Rye ’ s fh.Jens Eftf.st.Kgngensg.21E® Palæ 1600 Scheele E & H Strandboulevarden 13 løl $ 0 9476 Special-Magasinet Elki ved Stella Pedersen Østerbrog. 44 |ø] $ 0 206 Strømpebørsen v. Benny Feder N-Fasanv. 39A ® $ Gh. 5676u " Svanum H Strandv. 4V [ø] $ Ryv. 2896 Sorensen ’ s Camilla Eftf. st. Kongensg. 88 E $ Palæ 5290 Sørensen Margrethe st. Kongensg 10 E $ Pa. 4181 Sørensen Petra Godthaabsv. 29A E $ Gh. 229 x Valby Lady Magasin ved M SplidsboelValby Langg. 30 A Valby $ Vb. 3912 Wolter Jørgen Frederikssundsv. 154 A Brh. $ Bella 948v Æsken ved E Sørensen GI. Kongev. 152A Ivl Aa Iborg: Bindslev Aage Algade 57 $ 2961 Bond Street, Maja Skou Gravensg. IB $3781 Krogh Birgitte Vesterbro 93 $ 6574 Nielsen ’ s Chr. Dame-Magasin, Akts. Algade 40 $ 3550 Silkemagasinet Mirza, Akts. Østeraag. 2 $1821 S kov Peder Bispensg. 8 $ 2339 B irker ø d : Birkerød Lingerimagasin,Akts $335 Esbjerg: Lady Magasinet, Gudrun Niel sen Strandbyg. 7 Fredericia : Hanna, Anna Hansen Ven- dersg. 18 $ 221 Special, V Nielsen Gothcrsg. 21 $ 124 Grenaa: Hansen Anna $ 369 Haderslev: Hansen Lili Apotekerg. 13 $ 1312 Haslev: Damernes Magasin, Helsingør: Lingeriforretningen Ritta, A Lykkebo Steng. 30 $ 593 Petersen Ida Steng. 35 $ 1069 Hillerød: FallisgaardO $ 1149 Ohlendorff Kay $ 986 Horsens: Jensen Karen Havneallé 9 $ 2082 RaBmussen Erna Graven 5 $ 2206 Regel Kirstine Hospitalsg. 19 $ 890 WestergaardC Sønderg. 7 $ 1210 Korsør: Maltby M & A $ 212 Koge: Knudsen Katrine $ 1395 Lillerød: Jørgensen J $ Allerød 179 Odense: Damelingeril ’ orretningen Anne T Bang Smedestr. 2 $ 6075 Damernes Magasin, Nina C Jensen Nørn 41 $ 6640 Flensted Karen Graabrødrepl. 6 $ 2295 Randers: Bro Kaj Houmeden 1 $ 357 Koefoed Georg Brødreg. 7 $ 1710 Ringsted: DjursøÉ $ 708 R oskilde: Holmbom Elna, Emmy Fre ­ deriksen Skomagerg. 28 $ 991 Rønne : Muller Ida $ 284 S kan derborg: Specialmagasinet, L J cobsen & 374 Skgrn : Holm Johannes $ 229

Linierere. Machine Rulers — Régleurs de papier — Linier ­ anstalten København: Behrend A Farverg. 15 E $ ★ C. 5215&5315 BreidahlAage Købmagerg. 26 E $ By 4025 Clausen Einar Pilestr. 19 E $ C. 5015 Dansk Linieranstalt ved E Jurin Gylden- løvesg. 10 E $ By 4377 Privat: Blankav. 38 Valby $ Vb. 1262 Evald Einar J Graabrødrestr.23 E$ By 6055 Evert Heinrich junr. Kompagnistr. 19 E $ Cent. 4546 Hemmert K Kong. Nyt. 18 E $ C. 927 Jensen M, Niels Juels G. 14 E $ By 165 v Lamp Emil Gyldenløveso;. 10 E $ Palæ 6789 Levison L jun., Akts., Købmagerg. 50 E $ ★ Cent. 7500 Linieranstalten Frem ved Georg Schibitz Vesterg. 2B E $ Palæ 5264 Mogensen J B Studiestr. 32 E $ By 2928y Møller E Borgerg. 6 E $ Palæ 189 Olsen ’ s H Eftf., Joh. V Nielsen & Son, Gothersg. 28 E $ Palæ 884 Aalborg: .Johansen Peter, Skipper Cle ­ ments G. 1 $ 1256 Aarhus : Aarhus Linieranstalt,HOMæhle Mejlg. 78 B$ 9038 Heide F C, Niels Ebbesens V. 6,8$ 7752 Thrue ’ s Carl Linieranstalt Graven 10 $5398 Kolding: Blicher P, Akts. $ 1313(2 Lin.) Slagelse: Berthelsen V Thorvaldsensv. Sønderborg : Lambrecht C $ 162 Viborg: Viborg Linieranstalt, E M Knud ­ sen Skansebakken 4 $ 751

2. Lingeri en gros. (se tillige Herrelingeri en gros).

København: Agerskov HC & Co., Akts.,V-Voldg. 91 H $ C. 13943 Andersen H Chr. Vesterport El $ C. 4591 Borka ved Borcher LarsenGransangerv.3 |NV] $ Tg. 6923 Dansk Kravefabr. ved E Forup Nørreg. 36 E $ Palæ 4861 D ansk Lingerifabrik Vesterbrog.34[3$V4583 DANSK LINGERIFABRik~l ROBERT NIELSEN Vesterbrog. 34 EJ Tlf. Vester 4583. Specialitet: Nyheder i Damekraver — Damekjoler, Forklæder, Pyjamas, Halstørklæder. Pynteknapper. Dansk Mode Industri ved G Duch Hansen Amalieg. 34 A E $ Palæ 7426 Hansen Astrid & Co. st. Kongensg. 21 E $By 6394 Største Udvalg i moderne Kraver. Stuepigekapper. Køb Dansk Arbejde. Jacobsen Aage Guldagerv. 27Vanl. $ Damsø 1129 Jensen Frederik Pilestr. 43 E $ Palæ 4009 CfaedvLik QesmLit PILESTR .43 K-TLP. PALÆ. 4009 DAMEKRAVER - RiJSCH TØRKLÆDER - BLUSER Justesen A R & Co., Ny Østerg. 23 E $^By 7933 Fabrikation af Damebluser, Dame- og Barnekraver-Halstørklæder. Kj ølhede Th. Aarhusg. 88 føl $ 0 6000 Kornerup Jørgen, Akts., Farverg. 6 E ffl ★ Cent. 6881 JØRGEN KORNERUP Vs N FARVERGADE6 - TLF.CENT.6B81 AUi LINGERI BIONDEKMVEFABRIK Kbhvns Lingerifdbrik, O H Lindh Nyvei 3® $ Ve. 1800 J J L yhneTheodor, Akts.,Nygade3K ! ^ ★ C.12688 THEODOR LYHNE AKTS. Nygade 3 K. Tlf. * C. 12688 DAME- og BORNEKRAVER Stuepigekapper og Forklæder. Mehlsen JK &Co.Vesterg. 17 Kl $ Cent.9477 N ielsen ’ s A ageE ftf .v.Brix PedersenN y Adelg. 3 E $ Palæ 4157 y Nielsen Kaj st. Kongensg. 83 E $ Pa. 8058 Nordisk Modeindustri, Akts., Graabrodrct. 14 E $ C. 1745 Olsen Chr. Ravnsborgg. 7 EJ $ N 5780 Riis Hilmer Collinsg. 3 [g] $ Øb. 5829 Skandinavisk Bælte- & Lingerifabrik, Akts., st. Kongensg. 40G E $ Palæ 7001 Søegaard Paul Overg. n. V. 49 E $ Am. 3627 Aalborg: Bay-Jensen Senderg. 43 $4078 Aarhus: Dalomi ved Doris Kristensen Jægergaardsg. 14 $ 3896 Dansk Lingeri Industri, Akts. Rosensg. 22 $ 9635 Krave-Atelieret, G Juul Thomsen Aaboule- varden 7 $ 4444 Odense: Nissen Chr. Henriette* 60 $ 9026

Artikler for Linierere.

København: Bie F L, Akts., Valdemarsg.14 13$ ★ C. 6518 Gleiche R Ny Vesterg. 7 E $ C. 3866

Linnedvarer. (se tiliige Damelinned). Herning: Herning Linnedvareiabrik ved C J Kildsgaard $ 512

Linoleum. Linoleum — Linoléum — Linoleum 1. Linoleumsudsalg ’ . 2. Linoleumspaalægning. 3. Linoleum en gros.

(Artikler til Linoleumspaaiægning).

1. Linoleumsudsalg.

København: Aadam J Chr. Rosenørns Allé 41 ivl $N5349 Andersen Anders RSkaaning Aaboulevard28 El $ No. 4087

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker