kraks vejviser 1940 handelskalender

Kunstmalere

VII — 3517

Fag-Register for Danmark

Leth Harald Buddingev. 35A Lyngby jp Lyngby 1662 Levison Nanna GI. Kongev. 136,138 El Levy Margrete Fredensv. 20 Charlott!. D Ordr. 1098 Lofthus Arne Stockholms?. 37 0 JpØb.4533x Lorentzen Gudrun Glænøg. 26 El Lorentzen Mogens Toftøjev. 5 Vanl. jp Dam ­ sø 2380 Lundsteen Lilli Frydendalsv.18 El Lundstrøm Vilhelm Strandboulevarden 18 El f Øb. 7163y Lundstrøm Yrsa Strandboulevarden 18 El Liibschitz J Phistersv. 24 Hell. Madsen Einar Enghave PI. 20 El ® V180 Madsen Henrik Dronn. Tværg 3 E Madsen Jakob Falkoner Allé 122 E Madsen Julie Vestervang 11 Valby ® Vb. 1550 Madsen Viggo Skovbrynet 94 Lyngby jp Ly. 1405 Magnus Vesta Lippert Nyhavn 45 E Marstrand Julie Kastelsv. 23 El f) 0 3484 v Mathiesen Egon Rebildv. 26 IFI ® Damsø 1381 Mathorne Carl Guldbergsg. 2 El jp N 2467x Matthiesen Oscar Chrsthvns Voldg. Lille * Mølle E jp Am. 6892 Matthiessen Hjalmar Nyhavn 67 E ® Palæ 2067 Mehrn Anna Maria Kochsv. 8 El jp Ev.911 Meinhardt Walther Thorvaldsensv. 18 El ® N 1209x Mentze Ernst Jægersborg Allé 70 Charlott!, jp Or. 6377 Moberg K Maglekildev. 18 El f V 8317 Moe Andreas Romsøg. 5 El JP Ryv. 541y Moe Louis st. Strandstr. 21 E Mohr Carla Colsmann Tesdorpfsv. 84 E ® Gh. 4557 MoltkeHarald, Kristian Zahrtmanns PI. 77 E jp Gh. 4422 Mortensen Richard Italiensv. 10 El Mottlau Kai Bredg. 45 E $ Palæ 1879y Mourier-Petersen Chr.Rosbæksv. 11 El ® Ryv. 621 Mumm Henry Skotteru pg. 6 El jp Tg. 2479x Munch Anna E N-Fasanv. 78 E $ Gh. 7318 Møhl-Hansen Kr. Kanslerg. 3 El Jp 0 4302x Møller Heinrich, Peder Skrams G. 7 E ® Pa. 6088 Møller Helga A Hegnsv. 52 Nærum jp Nærum 244 Møller Olivia Holm, Paludan Mullers V. 7 El f V1973u Møller-Jensen Jens Rævesko vsv.12 Gj en to fte jp Gjent. 163 Mørch Aksel Glåciset 26 Lyngby Nathan Max Carlsmindev. 8 Holte ffl Holte 1405 Naur Albert Strandv. 83 El $ Ryv. 2125 Neckelmann Elisabeth, N-Farimagsg. 9A E Jp By 2446v Neiiendam Valdemar Østerbrog. 7 B El 0 2357x Neumann Otto Danas PI. 24 El JO Ev. 23y Neuschwang Leo Stenderup?. 5 El Nielsen Egon Worsaaesv. 12 El Nielsen Ejnar Mariev. 13 Hell, jp Hell. 4071 Nielsen Helge Engtoftev. 6 El JP Ve. 1611x Nielsen Henyik, Holger Danskes V. 63 E $ Gh. 3433v Nielsen Jais Vingaards Allé 40 Hell. £1 Hell. 5712 * Nielsen Niels V Sølvg. Kunstmuseet E JP Palæ 1246 Nielsen Otto Sølvg. 86 E Nielsen Reinholdt Haspegaardsv. 18 Søborg Nielsen Søren Hjort Oehlenschlægersg. 13A El V 6322y Nielsen Ville Jais Vingaards Allé 40 Hell, ffi Hell. 5712 Nyrop Børge Taarbækdalsv. 21 Klpbg. Jp Bvu. 227 Nyrop Ernestine Udsigten 33 Gjentofte ffi Gjent. 157 A Nøstahl Vald. Berggreensg. 36 E

Houth Annette, Niels Juels G. 7 E $ By 32u Hull Robert Ingolfs Allé 7 [s] Hvidt Daniel Svinget 12 E)J) Am. 4048 Høm Paul st. Kongensg. 55 E Høyer Bizzie St. Knuds V. 23B EJ jp Eva 359 Ingerslev-Jensen Gustav Oxholm Mi- norkag. 40 A El Isbrand Victor Prins Constantins V. 7 El f Fa. 561v Iversen Kræsten Østerbrog. 142 El ® 0 6411 Jacobsen Egill Vigerslt v Allé 176C Valby Jacobsen Ludvig Hasselv. 17 Vanl. jp Damsø 1924 Jastrau Viggo, Cort Adelers G. 12 E $ By 1812v JennertC Forchhammersv. 7 El $ V 5388x Jensen AxelPVirumstr.12 Lyngby jP Fr.6279 Jensen Carl Fredh. Kan. 2 E J) By 3104 Jensen C Hornung Gyldenlundsv. 15 Char ­ lott!. ® Ordr. 3231 Jensen Erik Kongedybs Allé 12 [S] jp Am. 1453 x Jensen E Wendelboe Ulrikkenborgv. 139 Lyngby jp Lyngby 1428 Jensen Herman Dronn. Tværg. 3 E $ Palæ 905y Jensen Holger JHvidkildev.22 EJ|[>Tg.l344u Jensen Jørgen Oldfuxv. 12 I nv I Jensen Poul Henrik Nakskovv. 47 Valby Jensenius Herluf Raadhusstr. 1 E ® Palæ 1250 Jensenius Morten Nikolaj?. 22 E $ Byll33v Jespersen Hans Kof oed Overg. o. V. 2 E Joachim C Thorvaldsensv. 8 El jp N 5912" Johannessen .Johs. Allég. 27 E Jp Gh. 1906y Johansen Einer Brøndsteds Allé 7 El Johansen Svend Bredg. 70 E H By 3118 Johansen Victor Strandvangsv.47 Hvidovre Valby jp Hvidovre 140 Johnsen E W Vesterfælledv. 47 El JpV5594x Jørgensen Aage Paa Bjerget 34 I nv I I 1 Tg. 1432x Jørgensen Aksel Kong. Nyt. Charlottenborg E f Palæ 2169 Jørgensen Robert F Frdbg. Allé 53 El Kampmann Jack, St. Peders Str. 49 E Kierulf Frode S-Fasanv. 61 E ® Gh. 9142 Kinch Helvig Ved Klosteret 2 El ffl Ryv. 4290x Kjær Kirsten 1. Kongensg. 4 E jp Palæ 6816x Klingspor A Dronninggaards Allé 7 Holte ® Holte 1153 Klitz Peter, S-Boulevard 54 El V 5954x Kluge Harry Sundholmsv. 41 [S] ® Am.l756x Knap Else Steenbæk Smalleg. 36E El ® Gh. 2329 Knuth Preben, Tyge Krabbes V. 4 El ® Su. 1269 Kongsbak A Gothersg. 143 E fPalæ2996v Korlind E N, Carl Bernhards V- 15 El ® V 1502y Kornerup Ebbe Asgaardsv. 4 El Kragh Ejnar Roepstorff Strandv. 67 B El jp By. 196 Kragh Johannes, V-Voldg. 86 El Krause E Aaboulevard 27 El $ N 2135y Kylm Jo Valeur Wibrandtsv. 20 El ® Am. 7430 Køedt Matthias Ptschke Næruinv. 172 Holte f Ho. 775 Lange N F Frederikssundsv. 88 [ nv ] Langer Viggo Vejlesøv. 74 Holte £ Holte 69 Larsen Adolph Tullinsg. 27 El jp Eva 1172 Larsen Alfred Birkevang 44 Lyiyrby ® Fr. 6679 Larsen Ejnar Storm?. 35 El fl-Palæ 3176x Larsen Gudrun Strandboulevarden 111 El S 0 4508v Larsen Hugo Ny Vesterg. 18 El jp By 1112y Larsen Karl Vejlesøv. 3« Holte ® Holte 1007 Larsen Laurits V-Voldg. 90 El $ Pa. 4d31 Larsen Peder, Damtofte Nordre Str. 8 Char- lottl. ® Ordr. 5310 Lassen Aksel M Nyhavn 65 E ® Palæ 1462y Lebel Vald. Snogegaardsv. 58 Gjentofte f Søb. 3030 Lefévre A M Grosell Ceresv. 26 El ® V 4072 Lemche HM, HC ØrstedsV. 56 El JP No. 2055

Eising E Baunegaardsv. 2 Gjentofte Jp Gjent. 3138 Engilberts Jon Østerbro?. 140 El $ 0 3341 u En?mann Harald Rudyard Lavendelstr. 13E Eriksoe Erich Østerbro?. 122 El Erie W G Frederikssundsv. 14 B El jp Tg. 4019 Erthmann L A Juul N-Søgade 25 B E ® By 871 v Esmann Niels Erik Toftøjev. 9 Vanl. $ Damsø 704 Estvad Leo, Paludan Mullers V. 9 El JP Eva 2521y Ewald Lissen Sundholmsv. 13 [Si ® Am. 1239 u Fischer Carl Aaboulevard 80 [N] Fischer-Hansen Else Rebildv. 26 EJ Flauenskjold Hans V-Voldg. 90 EJ Flygcnring Hans Svanholmsv. 16 El ® V 9781 Freddie Fr. Larsbjørnsstr. 5 E $ I ’ alæ7469y Friis Achton Borgmester Jensens Allé 22 El Jp 0 1383v Frimodt Charlotte Sortedamsdoss. 25 [N]& N 2146v Frydensberg Hedvig Strandboulevarden 8 El Gissel Petri Øresundsg. 30 El Gitz- lohansen Aa. Frydenlundsv. 69 Vedbæk $ Trørød 59 GlobJohs. Stenagerv. 13 Hell. Jp Gjent. 1511 Glud Georg C A Rosenøms Allé 34 El ® N 5625 Glud W P Graabynkev. 40 Brh. Goldschmidt Ernst Kastelsv. 14 El jp hem- meli?t Nr. Gross Einar Th„ Peter Bangs V. 99 E] $ Damsø 1616u Grove G V I Dantes PI. 33 El Grut Mary Hummeltoftev. 155 Lyngby Grønbech Niels Harsdorffsv. 2 El Jji V 642y Gudnason Svavar Stevnsg. 43 El Haako Ulla Aabenraa 31 E £l Palæ 6339 Halby Poul Trondhjems PI. 4 IS j) 0 3964y Hammeleff Grete Nyhavn 6 E By 2021 y HammerNikolajGrysgaardsv.8 [F] fGh.6629 Hammerich Magdalene Lundsg. 9 IS ffi 0 1725v Hammershøi Svend AUég. 22 El ® V 2186x Hansen Anton, H C Ørsteds V. 53 EJ ® C. 7103 Hansen Ernst Romsøg. 3 [S Hansen Gunnar Nedertoften 11 Vanl. Hansen Gunnar Chr. Toldbodg. 11 E Hansen Harald Stormg. 35 El Hansen Thorvald M, J M Thiles V. 1 A El Hartz Laurits, C N Petersens V. 31 E ffl Gh. 2351 Hassel riis Else Nørrebrog. 160 El ® Tg. .427v Hatt Emilie Demant Bendzv. 1A El Havning Mary Elisa Sortedamsdoss. 57 EJ ® N 8271 Heerup Henry Vinkelager 54 Vanl Heilmann Flora Hollænderdybet 37 El j) Am. 3029y Heilmann Gerhard Fuglebakkev. 59 El $Gh. 830x Helme Helge Kastelsv. 1 El $ Øb. 8885 Hempel Hans Fredericiag.8 E JJlPalæ 6854x Henningsen Hans Puggaardsg. 10 El H By 8322 Henriksen Harald, S-Fasanv. 20El®Gh.652x Henriques Frans Gothersg. 143 [Kl JP Pa.6114 Henriques Marie Fredh.Kan.20 IK1 JpByl520x Henriques Vilhelm Vesterbrog. 165 [v] jp V 7298 Hentze Gudmund Arendalsg. 7 El jp 0 3108y Hertz Mogens Strandboulevarden 9 IS D Øb. 2750y Hilkier K O, Chr. d. 9. G. 5 E D Pa. 7754 Holm Ebba, Anker Heegaards G. 2 El Holm Gerda Strandg. 48 E Holm Ludvig, J M Thieles V. 2 El $ N 8446 Holm P M Sand Nybrog. 26 E Holst Kaj Holbergsg. 28 A E Hoppe Erik Wildersg. 60 E Hou Axel Filippav. 8 ffl | V 5060x Hougaard Peter S-Strandv. 14 Rungsted Kyst $ Ru. 179

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker