kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3516

Kunsthandlere

Bang-Sørensen M Blomstervænget 49Lyng- l y $ Lyngby llf 0 Beck Chr. F Overg. o. V. 96 E $ Am. 6005y Becker Carl.S-Boulevard 108 El $ V 137v Behrens Jphan Ny Toldbodg. 55 E $ Cent. 15336 Bendtsen Folmer Biilowsv. 40 El $ N 3143u Bengtsson Magnus, Caroline Amaliev. Ill Lyngby $ Lyngby 2362 Bennedsen Chr. Enghave PI. 25 El $ V 5553y Bentzen Axel Søndervangs Allé 11 Valby $ Vb. 5034 Bergsøe Flemming GI. Kongev. 138 El $ Ev. 1052x Bille Sigfride Kronprinsesseg. 2 E $ Palæ 1358y Bjerre Niels Biilowsv. 48 A El Bjørnsten Ejnar Haagen Nørrebrog. 230 El Blom G V Toldbodv. 24 E Blondal G GI. Kongev. 136 El $ Ev. 1052 v Boberg Gertrud Pragtstjernev. 7 El Bokkenheuser Børge Hovedvagtsg. 6 E Bolt N P, Herluf Trolles G. 28 E $ Palæ 5498x Bomund M Dalumv. 6 Hvidovre Valby $ Hv. 761 Bonnén Folmer Pilestr. 35 E $ By 100 v Borch O V Graabrodret. 15 E $ By 5536x Borregaard Eduard GI. Koge Landev. 238 Hvidovre Valby $ Hvidovre 438 Brammer SigneJohnstrupsAllél El$N2116x Brandt Hedvig Strandv. 112 Hell. $ Hell. 3150 Brandt S Kielland, Carl Johans G. 12 El $ 03621y Brandt Viggo Strandv. 112 Hell. $ Hell. 3150 Bremer Asger E Jagtv. 202 El $ 0 1635x Bremer Gudrun Jagtv. 202 El $ 0 1635x Brener Arthur Nørrebrog. 40 IN] $ N 5793 Britze Johs. Godthaabsv.264 [F] $ Gh. 3818x Broge'Alfred Irisv. 10 Brh. $ Bella 84 Brummer Benedicte Dyrehavev. 48 Klpbg. $ Ordr. 555 Bruh-Pedersen Laura Borgerg. 134 E $ Palæ 1834y Budtz-Møller Carl, Julius Bioms G. 37 El $ Tg. 3557x Buschard Laura Guldbrandsen Krabbes- liolmv. 17 Brh. $ Bella 1963 Bystrom E, Lyngby Torv 8 Lyngby $ Lyngby 1978 Becher Richard Frdbg. Allé 37 E)$ V 6088y Bøyesen Peter Rostrup Biilowsv. 36 B Kl $ N4623v Carlsson Harry §t. Kongensg. 42 B E Carstensen Ebba Trondhjems PI. 3 El $ 0 669x Christensen John Fyensg. 4 El $ N 1398x Christensen Otto Lindegaardsv. 45 A Char ­ lottl. $ heml. Nr. Christensen Svend Sinding Rebekkav. 16 Hell. Christiansen Alfred Gasværksv. 31 El Christiansen Rasmus, Jacob Erlandsens G. El $ 0 5273 Clausen Margrethe Kirstinedalsv. 18 Valby Clement Tupsy Ø-Voldg. 4B E $ By 1877 ClemmensenAugustaThejll, Henningsens Allé 66 Hell. $ He. 5887 Clemmensen Clemmen S-Boulevard 131 El $ V 6257 v Clemmesen Erik Overg. n. V. 51 A E $ Am. 3159y Clod Svensson S Gothersg. 143 E $ Palæ 5967 Corofia Poul Krystalg. 9 E Dahl Th. B Blegdamsv. 36 El $ N 3770 x Deden Erik Brønsdortf v.IIaandværkerhaven 15 ® $ Sø. 3393 Deleuran Th. Frydendalsv. 33E1 $V9982 Ditlefsen G H Nygaardsv. 2 El $ Ryv. 195 Dohm Heinrich Skyggelundsv. 20 Valby $ Va. 5354 Doli Jens Skrivergangen 2 El Dorph Bertha, Torkel Badens V. 8 Hell. $ Hell. 6768 Drejer Margrete Krystalg. 20 E $ By 6967 Dysted Alma Jagtv. 207 El

København (Fortsættelse): Møller Daniel Ny Østerg. 7 E $ Palæ 791 Møller ’ s Kunsthdl. Boldhuse. 4 E $ By 6247 Nielsen Alma Blegdamsv. 38 |g] $ N 9067 Nordsted Knud Chr. N-Voldg. 112 Kl $ By 8767 Nyholm S B Hyskenstr. 3 Kl $ Pa. 5205 Pingo v. M Buch & T Hilmer Graabrodret. 9 K $ By 5 Rasmussen Holger Raadhusstr. 6 Kl $ Palæ 4648 Rasmussen Poul Reimers Rosenorns Allé 6 El $ No. 7167 Rasmussen Vald. Slotsg. 31 El $ N 656 Salg af Kunsthaandværk ved Aage Sass GI. Kongev. 33 El $ V 3398 Schou A B Ny Østerg. 1 E $ By 8642 Skånstrøm C Canova Mikkelbryggersg. 2 E $ By 692x Skandinavisk Antiquariat Sølvg. 38 E $ By 6060 Skandinavisk Kunsthandel ved AxelAudrea- sen V-Farimagsg. 4 El $ By 4227 Skatkamret, Ebbe Dragsted Ny Østerg. 5 E $ Pa. 1648 Studio Schrader, Niels Hemmingsens G. 10 E $ Palæ 5208 Særpræg v. A Rosdahl & E Larsen Nye- landsv. 2 |Fl $ Go. 788y Sørensen A G S, N-Fasanv. 199 E) $ Ta. 3279 x Tante Rikke v. A M Stige Kattesund 14 E $ Pa. 7738 Thomsen II j. Storm Raadhuspl. 75 El $ Palæ 7468y Tjørnelund N & P Rossum Gothersg. 103 E S By 6668 amle udenlandske Malerier, Kobberstik og Raderinger. Trekanten v. Aa Møller & Frederik Dam Grønneg. 13 E $ By. 7003 Vantore Gregers Pilestr. 52 E $ Palæ 2251 Weber FE & Sønner kgl. Hof-Forgyldere st. Kongensg. 44 E $ Palæ 826 Winkel V & Magnussen ’ s Kunsthandel Højbro PI. 7 E $ ★ Cønt. 9602 &9600 V. Winkel & Magnussen Højbro PI. 7 e Tlf. ★ Central 9602 & 9600 Vodroffsvejs Kunsthdl. v. FruE Stavngaard Vodroffsv. 13 El $ V lllly Æ ven tyrskrinet v.Fru KPermin Gl.Mønt 15 E $ Cent. 11250 Aalborg: Hamre Ingvald Vesterbro 32 $ 6740 Nielsen Svend, Akts. Nytorv 1 $ 6015 A a r h us: Aarhus Kunstbod ved Wilhelm Møbes Vester g. 4 $l 3284 Abel ’ s Kunsthandel, Akts. Bad- stueg. 1 $5901 Gibskov J Norreg. 53 $ 7478 Hofmann Georg jun. st. Torv 8$ 1309 Kunsthjørnet ved Henry Hassing Bane- gaardspl. 2 $ 4876 Pedersen Carl Marselis Boulevard 20 $8170 Søndergades Kunsthandel ved Ravn Ras ­ mussen Sønderg. 20 $ 3366 Wohlert ’ sllma KunsthandelS-Allél6$4752 Bregning pr. Bør kop: Andersen P $ Sel ­ ler up 48 KUNSTHANDEL KUNSTAUKTIONER Køb og Salg af MALERIER, HAANDTEGNINGER KOBBERSTIK & ANTIKVITETER

Brædstrup: Florent in Richard $ 92 Kolding . L un d a Th. Imanuelsv. 22 $ 2279 Nykøhing F.: Skaftes Kunstbod Østerg.6 $ 1228 Næstved : Kunstboden Ramsherredgade ved P Munk Petersen Odense: Hansen Niels & Co. Klareg. 5 $ 1819 Jacobsen A S Albanitorv 13 $ 9596 Jacobsen Einar Klareg. 27 $ 1366 Madsen Johannes Vilhelminev. 1 ® 7938 Rasmussen Chr. Vesterbro 13 $ 2554 Sorensen Einar Sønderg. 34 $ 8476 Randers: Gaveboden ved Ellen Thisted Klosterg. 5 $ 2808 R ønnc : Damstad C $ 1005 Skagen: Berg Viggo, Grafisk Kunsthandel, Stats $75 Tønder: Jefsen J N $341 Nissen Heinrich $ 342 Viborg: interiør ved Helga Bjarlov Set. Mathias G. 45 $ 1198 Viborg Kunsthandel. Chr. Olm Set. Mathias G. 17 $ 814

Artikler for Kunsth andlere.

København: Schweitzer Ditz, Handelsfirmaet, Knippels- brog. 6$ Tk-C. 10310-Pearson-Page Varer.

Kunstige Blomster. (seBlomster, kunstige).

Kunstindustriskoler.

København: Dansk Kunstflidsforen.A Institut for Haand- arbejdsterapi Amagert. 4 E $ By 7180 Undervisning i Knipling og Broderi. Uddannelse af Lærerinder til at under ­ vise Patienter og Invalider. Kunsthaandværkerskolen Bredg. 66 E $ Cent. 14636 Tegne- & Kunstindustriskolen for Kvinder V-Boulevard 10 El $ By 359 Artikler for Kunstindnstriskoler. Askov pr. Vejen: Lervad Anders & Søn $ A 7

Kunstmalere. Rokvisitter for Kunstmalere se i Slutningen af dette Fag.

København: Aabye Jørgen Gothersg. 143 E $ By 456 Aaland H P Orions Allé 3 Kastrup Agersnap J N-Fasanv. 13 E $ Gh. 6028 Ahlmann Marie, St. KnudsV. 15 El Aigens Chr. Dosseringen 14 El Albrectsen Svend Strandv. 63 El $ Ryv.3777 Andersen Eva, Dalgas Boulevard 29 l E1 $ Gh. 3163 v AndersenFGeorg NyVesterg.l8El$Byll12x Andersen Johan Viih. Nørrebrog. 175 El $ Tg. 192x Asmussen Chr. Høstv. 9 Charlottl. $ Ordr. 1518 Bagger Sv. Esthersv. 12 Hell. $ IJe. 2554u

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker