kraks vejviser 1940 handelskalender

Kontorinventar

Fag-Register for Danmark

VII — 3496

ROEPSTORFF HEINRICH Køb- magerg. 60 E D Cent. 7085, 11722 & 12999

FerslewC&Co.st.Kongensg.24E ®^Cent.47O & 15873

Kontorbøger, (se Protokoller).

Kontor-Inventar af Staal og af Træ. Roneo, Akts., st. Kongensg. 72 E ® C. 8790 &8791 Største Udvalg i Kontor-Staalmøbler. Thorengaard M & L Skinderg. 31 E D *0.4595 & 12993 Thornam Johs. Lærkev. 15 I nv I $ ★ C. 782 Staalreoler og Staalrørsstiger. Tøyberg-Frandzen L, Danske Kontormøbler & Kartotheker Bredg. 65 A E Aarhus: Inventar-Lageret, C Rix N-Allé 92 ® 2414 Praktiske Kontormøbler eget Fabrikat. Nordisk Kontor Etablering v. Joh. Johnsen Park Allé 5® 5340 N. M. V. - Danske Kontor møbler. Holbæk: Skandinavisk Møbel-Værk, Akts. D 736 O dens e: Dansk Kontor Montering Klosterv. 16 ® 5342 Nielsen Axel Jernbaneg. 4 ® 117 (2 Lin.) Kontormøbler i 90 Modeller. S j ø 1 u n d ; Møbelsix ved Aage Christensen D Vejstrup 60

ST. KONGENSGADE 24 ★ Gent. 470 & 15873 9elegr'amacir „ G/rrfsr^slei^ 1 ’ ’

Kontorinventar. Office Furniture — Matériel de bureaux — Buro-Einrichtungen (se tillige Staalmøbler).

København: Adrema, Akts. Kobmagerg. GO S3 $ C. 14672 & 14675 Andersen Th. St. Gjertruds Str. 5 Kl $ By 3071 - Kontormøbler brugte og nye. Art Metal Staal - Kontorinventar ved Systema og Checker Comp., Vognmagerg. 9 E C. 13317 & 5318 Christophersen E, Nikolaj PI. 25 [S $ C.7228 Dalton, Akts., st. Kongensg. 59 Kl D ★ Cent. 2997 & 2999 Dalton % st. Kongensg. 59 E Tlf.* cent. 2997 & 2999. Hovedudsalg og Udstilling fra Skandinavisk Møbelværk, Holbæk. Dansk Kontormøbelfabrik, L Lietmann Godthaabsvænget 35 (É DC. 11712& 11256 DANSK KONTORMØBELFABRIK L. LIETMANN GODTHAABSVÆNGET 35 0 TLF. CENT. 11712 a 11256 ALT I INVENTAR og STOLE Ehapa, Handelsselskabet Gutenberghus, Vognmagerg. 11 Kl D c. 1012 H ansen ’ s CarlisEftf.Badstuestr.8 Kl DBy8159 Carlis Hansen ’ s Eftf. Martin Jørgensen Badstuestræde 8 K. Tlf. By 8159, privat Nora 874 Specialværksted for KONTORMØBLER Hansen ’ s C B Etabi. st. Kongensg. 29 E D C. 386,11386 & 11585 Henriksen J P, V-Boulevard 10EID By4892 Nye og brugte Kontormøbler m. m. Høyers Frm. Staalmøbler og Kontorinventar Chr. d. 9. G. 6 E D Pa, æ 2550 & PaI æ 6390 Inventarlageret, Svend Aage Jensen Kna- brostr. 26 E D Cent. 2307 Jørgensen Sigurd Englandsv.349 Kastrup D Kastrup 369 Kon torm øbellageret v. M Duelund Kronprin- sesseg. 46E K | C. 7453 Munck A Puggaardsg. 7 E D Pa iæ 3478y NielsenArnor Specialforr. NordiskKartothek Industri. Akts.,Meldahlsg.3E D C. 7405 & Palæ 4206 Nordisk Kartothek- og kontormøbelfabrik, Anton Olsen st. Regneg. 1 E D Cent. 11505 Petersen JChr. st. Kirkestr.lE ^ ★ Cent.243 Rasmussen ’ s Rud. Snedkerier Nørrebrog. 45 El D Gent. 3746 & 6791

SPECIALFABRIK FOR KONTROLBILLETTER iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiini I RULLER OG BLOKKE SAMT GENNEMSKRIVNINGSBØGER AF ENHVER ART.

Kontrolbøger. (se^Kassekontrolbøger og Kasseblokke).

Kontrolforretninger. Grain & Cargo Superintendence — Surveillanco — Ladungtkontrolle København: Beckmann & Jørgensen st. Kongensg. 114 E f *C. 11816.2816 & 13968 Bluefries (Superintending Department) Dampfærgev. 7 [ø] $ C. 8765 Hansen H Dahl 'Willemoesg. 5 0 | 0 4588 Mammen ADrescherFrihavnenDampfærgev. 7 |0] $ Cent. 8765 Nordisk Kontrolforretning, Akts., Østbaneg. 23 [0] f C. 12745 Robertson Edward T & Søn Amalieg. 36 E $ Palæ 3034 Skandinavisk Kontrol-Akts., Amalieg. 24 E f ★ C. 13445 Aalborg: MAMMEN & DRESCHER Nyhavnsg. 11 ® 6820 (2 Lin.) - Silopakhusene $1221 Telegramadr. „Mamdresch* Aarhus: Hygum Carl Spanien 15A jj) 5386 , Korsør: ELLERMANN CHR. & H P LUND ® 737 (2 Lin.) Telegramadr. „Ellermanns* Korn- &. Foderstof-Kontrol. Odense: Hansen NP &jCo. Ø-Havn $1838,Stats|)ll

Kontrolbilletter.

København: Bireka, Akts., st.Kongensg.75C E ^ ★ Cent. 5588

AKTS.

ST. KONGENSG. 75 C. TLF.* CENT.

Ene orhandler for

DET VERDENSKENDTE BIREKA BILLETSYSTEM fetwa/wkir /il J ’ éai og JfommiLnøi. SPECIALFABRIK FOR BILLETTER. RULLER og BLOKKE.

Kontrolregistre, (se Kasseapparater).

Kontrolure.

København: Alling C K(fh. Frants Alling Company) Puggaardsg. 4 - 6 - 8 E f ★ C.3071 &343O Kontrolurej Brevdueure, I elektriske Ure, Synkronure. I Leverandør til Stat og Kommuner. I

X

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker