kraks vejviser 1940 handelskalender

Korkisolering'

Fag-Register for Danmark

Sulir Frederik Helgolandsg. 4 E jl V 2766 Specialværksted for Kontrolure - Vægterure. Arp ViggoN-Frihavnsg. 22 {Øj $Cent.8879& 0 803 VIGGO ARP N-Frihavnsg. 22 Kbhvn. 0. Tlf. Cent. 8879 &. 0 803 Telegramadr. Uhrarp Kontrolure — Signalure Elektriske Ure og Uranlæg Vægterkontrolure etc.

* Korklinoleumsunderlaget „Delmkork' 1, . Prior Axel, Akts., Bredg. 33 OS $ *0. 23 & 5877 Aalborg: Expanko-Kompagniet, Akts., Fjordgade 12 $ 316 Aarhus: Expanko-Kompagniet, Akts., Nørreport 16 $ 2748 Sinding Carl Rosenkrantzg. 24 $ 3070 Horsens: Petersen GormfAllég. 1 $,2074 Odense: Odense Korkisolering og ny Korkvar efabrik^ Akts. Overg. 14 $ 1735 (3 Lin.) Skive: Skivehus Asfalt- og Tagpapfabrik $ 944 (2 Lin.) KORK Korkisolering. Cork Insulation — Isolation par liége — Koiken- isolierniateri alien (se tillige: Isolering; Isoleringsmateriale). København: Evers Co. Fredh. Kan. 6 E $ *0. 10470 „Eka a Materialer. Expanko-Kompagniet, Akts., Godthaabsv. 142 El $ ★ C. 948 EKA-Materialer. Internationalt Isolations Kompagni, Akts. IKAS Aaboulevard 74-IH) $ C.2723 &279& lelearamadr. „Ikas “ ;- ‘ Meyer V, Niels JuelsG.9 [Kl $*0.6096 &962O Danske Expanko-Korkmaterialer.

Konvolutter. Envelopes — Enveloppes — Briefumschlsge (se tillige Papir).

Københa vn: Hollnagel-Knudsen K, Carl Johans G. 11 10] $07057 MøllerN Olaf Frederiksborgg. 2625 $ C 9002 Største Udvalg. Forlang Tilbud. Billigste Trykning af Partier. Vejle: Konvoluttrykkeriet Danmark, H Th. Andersen Ørstedsg. 22 $ 1330

ISOLATION I PLADER oySKAALE

Nielsen Karl A N-Fasanv. 125 [Kl $ Gh. 4776 Polack ’ s Trykkeri Ved Glyptoteket 6 [v] $ ★ 0.11701 Lokal 5& 6 Kuverter med og uden Tryk En gros — en detail Største Salg i Danmark POLACK ’ S TRYKKERI

Konvolutfabrikker.

København: Axeiholm, Akts., Peder Ilvitfeldts Str. 9 OS $ ★ 0.9167 Spec.: Røtte - Konvolutter. Bjørnbaks P Konvolutfabrik, Akts., Adm: Di ­ rektør A Wirenfeldt Nørreg. 31 & 33 [S $ ★ Cent. 4065 & 11811 Se næste Spalte, øverst. BlichfeldJHarald Nørrebrog. 52 INI $ Cent. 9848 &. 15335 HARALD BLICHFELD 'fabrik KUN TIL FORHANDLERE . 'TU.CcniraZ SPEC ’ EXTRA ^ORMATEfi. 9848-15335 NØRREBROG. 52 0 ....................... ■ .......... 1 ! Konvolutfabrikken Danmark Bjørnbak & Søn Ravnsborgg. 18 IN] $ ★ Cent. 5863

Teknisk Korkindustri, Akts, j) 629 (3 Lin.) Sorex Isoleringsmateriale.

A a b y h ø j : Konvolutfabr. Royal, Akts, ffl Aarhus 6211 &6212

Kork-Parketgulve.

København: Expanko-Kompagniet, Akts., Godthaabsv. 142 El $ ★ C. 948 Expanko-Gulve. Monberg P, Skt. Annæ PI. 28 E $ Cent.2787

Kopipresser og Kopimaskiner. (se tillige Duplikatorer).

København: Roneo, Akts., stKongensg. 72 E $ C. 8790 & 8791 - Roneo Kopimaskine uden Vand.

I Aalborg : .Expanko-Kompagniet, Akts., Fjordgade 12 $ 316 Aarhus: Expanko-Kompagniet, Akts., Nørreport 16 $ 2748 Odense:

KONVOLUTFABRIKKEN DANMARK ’ BJØRNBAK & SØN CRUf»Ot.AGT 1898 TELEFON NB 3863 Pwthonv- No IBM >9

Andersen Knud Nørrebro 87 $ 146 & 5500 Hovedforhdl. for Sorex Kork Parket. Sorø : Teknisk Korkindustri, Akts, $ 629 (3 Lin. Sorex Kork Parket i alle Mønstre.

Kordegnekontorer i København, se ved de enkelte Kirker iAfd. V Real-Register foran i dette Bind. En sam ­ let Oversigt over Kirker i Kbhvn. findes i Emnelisten paa gule,Blade foran i detteBind.

tKjtScnffavn

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker