Samling_af_Bestemmelser_1925

SAMLING AF BESTEMMELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE. 1 9 2 5 .

UDGIVET PAA KOMMUNALBESTYRELSENS FORANSTALTNING

VED

A U G U S T N I ELS EN , KONTORCHEF X KØBENHAVNS MAGISTRAT.

KØBENHAVN. TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S. 1926.

I

Made with