Kraks vejviser1924 personregister

IV—585

Person-Kegister for Kjøbenhavn

Axel—Back

AxelsenMaria FrøkenLærerindeBrohusg.9E) £ N l 2 7 6 v - A Malorm. Tuborgv. 4C2Ueli. - Axel C E Maskinmester Gnnlogsg. (i83 B £ Am 3350x - MHPostassist.VandkunstonO2DS|).By 3871 - D L Prokurist i. Ildlsbanken Strandv. 18G1 Il oli. £ Øreboj 2293y - G Prokurist Bobmcnsg.31s [S] £ Am.3105 - II Rammefabr. Kunsthdl. Værnedamsv. .10 E £ V 271Oy Bp. VEsterbrog. 934 E - Anna .R.esiauratvice Nybrog. 28 [S £ Cent. r»r>19 - Axel Skrædderne Bispeengen 15' [LI - J M Smedene Frederikssundsv. 71 [L] - Charles S nedkom. Bontzonsv. SK[F| £ Gh. 3105v Bp. S-Fasanv. .14 Ul es [F| - A VekselererViminclskaftet42C | k ] £Cent. 1109 & By 0289 Bp. Randersp. 233 IÉ Axelstrøm A Posta,ssist. Fgilsg. 64 OS AxholmPoul Stationsforst.Posthnsv.Hellerup J ernbanestation Hell. Axt - P Axt & C o. Gross.Studiestr.39 E £Cent. 3741 & 870.1 Telegramadr. „Paxt.u - Poul Cross. (P Axel &-Co.) Lundsg. 34 [0] D O 0138 Axø Gerda Kommunelærerinde Tibirkeg. 151 Baack J J Inspektor N-Frihavnsg. 894 [p] 0 618y BaadeFinnS &Mordisk Klementfabrik,Akfs., Kløvermarksv.2lP) £Cent.3680 & Am.6630 - Hermann Fabrikant Raadmandsg. .05 E £ Tg. 2195 Bp. Hclgesensg. 94 [øl - F S Gross. Klovermarksv. 2 [C] - A Ingeniør i Hærens tokn. Korps Vester- brog. 99s H £ V 0S99y - A Manufakturhdl. Aarliu.sg.8 M £ 02057v Bp. Brammingeg. l s El - J C Postmester Løj tn. Fjords Allé 94 E | N 4812x , Baadebyggere for Kjøbenhavn og Omegn, Foreningen af, N-Voldg. 30 E £Cent.2278 Baadh &Winthers Eftf. Isenkr. Kjøbmagerg. 45 E £ Cent, 7100 Baadsgaard A ForfatterindeNorasv.l4Char- lottl. - Elise Kommunelærerinde Mariendalsv. 37 A 1IB £ Gh. 698x - Hans Kofoed Kontorbestyrer i 0 . K. Ro- scndalsg. 14:! M - Riels Vognmand Mariev.1011olte £IIolte 561 Baadslund Carl Bog- &Papirhdl. N-Voldg.92 IHD Cent, 11404 Bp. Classensg. 94 E - Holger Cand. pharm. Ø.-Farimagsg. 932 El Il 0 3788 - Signe Enke o. Gross. Ø-Farimagsg. 932 El I 0 3788 Baag Paul Paalægsforr. Vesterbrog. 111E | V 5124 y Baagøe [Se endv. Bogø] - Louise Enkefrue Asmussens Allé 34 E ® V1318x - Laurits Gross. Ribeg. 6S El £ 0 604 -T B a a g ø e ’8 E ftf. Gross. Fabrikant Ny Adelg. 10 IH f) Cent. 306 & 14240 - Joh. Hedemann Ingeniør JPEHartmanns Allé i l Valby f Vb. 605x - Johs. Ingeniør Cand. polyt. Finlandsg. 304 [S] £ Am. 2985y - Johs. Kontrolør v. Statsb. Kong Georgs V. 44 m £ Gh. 2361 - Kaj Hedemann Læge Blegdamsv. Rigs- hosp. El £ N 5580 - Peder Skomagerm. Danhojsv. 28 Valby Baardesøe C C Ingeniør Nyelandsv. 414El Baaring Chr. Inventariefuldm. v. Rigsliosp Juliane Maries V. 10 |ø] £ N 2987y Baarvig EmilBlomstorhdl. Ravnsborgg.190 | N 3997 Baasch E Smedem.Toftegaards Allél5Valby D Cent. 8440 Bp.Valby Langg. 44Å2Valby

Baastrup. [Se endv. Bostrup] - Baast rup &Bruhn, Akts., Bankierforr. Østerg. 53 LHf, Cent. 13828, 13829, 13849 & 14828 Omstilling til samtlige Afdelinger Stat s $ 226 Telegramadr. „Brubaas“ Post- giro Konto Nr. 346 - Edv. fb. Boghdl. Østerbrog. 29’ H £ 0 1034 y - E d v a r d B a a s t r u p ’s E f t f . Bog-&Pa- pirhdl.Østorbrog.29El £Cent.l617&05617 - Eiler Ilirektor Pileallé 13 Charlott!. £ Ordr. 1831 - M Enkefrue Østerbrog. 704El D 0 2361y - E IldlsrejsendeKoldingg. 172 1 1 O 5837 - Johs. Ingersløv Ingeniør Cand.polyt.Ring- stedg. I3 11 - Chr. I Læge st. Kongensg. 682 E £ Cent. 10740 (I 2 V 0 -IP 0 ) - Skat Læge N-Allé 41 El $ N 5536 - Magda Lærerinde Kastel.sv.9'10) £0.1185u - O I Lærer Translatør Nordborgg. I l 3 El £ 0 999v - .Rigmor Overassist. u.Magist, Kosenv.AUé 181[ø] - Emanuel fh. Rodemester Kastelsy. O1E! - Johan Skibsmægler R, Amalieg. 33E | Palæ 2277 - L C fh. Vinhdl. Rosenv. Allé 18* El Bach [Se endv. Back, Bak] - HansAgenturforr.Vodrolfsv.43sE£V3718 - John Agenturforr.Leifsg.43 (Bl U Am.4085 - Niels Bogholder Rungsted PI. 21GTJ £ Tg. 2503 - Carl P Direktor Colbjørnsensg. 134 El - Leo v. 'Direktor Kjøbmagerg. 573 IH £ By S)04x - Ole Direktør Amager Boulevard 134° EJ f Am. 1992 - Jenny Enke e. Direktør Schlegels Allé 61E || V 3843 -Chr. Entreprenør Mellemvangen46 Brh. U Bella 661 - M Entreprenør Lyngbyv.35 Bid D St,1827y - Agnes Forretningsf. I E Ohlsens G. 9SEl - K MFrue GI. ICongev. 1793 E | V 5079x - Bach & Bonne’s E f tf. Gross. Agen- turforr. Kjøbmagerg. 61 IH £1Ceut. 12521 - Chr. Gross. Drejog.83 Bd - Jørgen Gross. Carl Plougs V. 52E |)V1053 - P M Guldsmed Norrebrog.l04E)£ N2937y Bp. Strandv. 138 B3Hell. £ Hell. 1449y - J V KommunelærerHolmbladsvængot23(c] - Chr.Konditor Frdbg. A11556 E ®Ccnt.2384 - Chr. Konditor N-Fasanv.681E)£Gh.3328x - Helga Konfekturclidl. Strandv. 179 Hell. £ Hell. 469 v - N CKontorchef S-Boulevard 851(Bl £ V 8294 -C M Kunsthdl. GI. Strand 36 E £ By 6736 Bp. Ry vangs Allé 58 Hell. - S Læge Aaboulevard 9A E £ N 2413 (12-1,6-8undt. Torsd. Aft.) Bp. Henning- sens Allé 50 Hell. - Martin Papirlull. Madvigs Allé 12 E £ V 2442v -N C Politiassist. Norrebrog. 2203 El £ Tg. 2392 - S M Postassist. Godthaabsv. 159 Brh. - Poul Prokurist Østerbrog. 1523El £05019 - Viggo Rentier Halls Allé 71E - Marie Restauratrice Krystalg. 3 E | Cent. 3458 Bp. Studiestr. 10 Bb>2 E - Il J Skrædderm. Egeg. 24 IH£ N 4383v - ’s Cane Sugar Co., Akts., Kompagnistr. 33 H £ Cent. 5110 & 5111 - Emil Toldklarerer Kronprinsesseg. 40s E £ Palæ 1644x - A J Urtekr. Lombardig. 10 E £ Am. 507y Bach-Hansen C Fabrikant Frejasg.32 El £ Tg. 385 y Bach-Jensen Jens Cand. pharm. I E Ohlsens G. 9‘ M | 0 504 - M Direktør S-Fasanv. 954Valby £Vb. 647 Bach-Nielsen Virg. Kasserer Norgesg. 604[s] £ Am. 4535x - A Overretssagf. GI. Strand 40 E £ Cent. 3847 & 3867 Bp. Vestmannag. 23 IS £ Am. 1014x

Bache [Se endv. Backe, Bagge, Bakke] - Bertha Danselærcrinde Kj 0 bmagerg.541E - Marie Enkee. SkoledirektørVinkelv. 21’E - Ellen Generalinde Emilieg.62 E £ V 523y - Chr. Gross. st.'Kongensg.75E £ Ccnt.426 Bp. Tordenskjoldsg. 154 E £ By 677 y - Chr. Gross. Herluf Trolles V. 122 E £ V 3879 - & Co. Gross. St.PederStr.3 H£Ccnt.I4713 - N H Ilojcsteretssagf. Stormg. 12 QJ] £ Cent, 2917 & 12437 (91/2-3'ja) Bp. Slots- holmsg. J62 IH £ By 2228 - J Ingeniør Frederiksv. 1.24 [0 - Wilhel m Bac he Konfektionsforr. .Frcde- riksborgg.22 |K| £ By 2043Bp. Frdbg.Bre- deg.53® £Gh. 642 x - L Kontorchef i Landmandsb.IIarsdovlfsv. 122 E £ V 8879 - Waldemar Kontorchef i Fimn. Kmh. R. I)M. Amalieg. 43 E £ Palæ 27(53 x - Axel Kunstmaler Rysensteensg. 145 E £ By 6104 - L Købmand Brogaardsv. 14 Gjentoftc £ Gjent. 122 - N & I F Lærerinder N-Søgade 171 E - V Materialist (Chr.YMende & Co.)Ski]ij)c.r ClementsAllé 5 H] - D G M Overretssagf. Fredh. Kan. 2 El £ Cent.3563Bp.l.Strandstr.202E£Pala'1179y - L PensionatITyskenstr. 121H £.By2722x -Holger Prof. v. polyt, Læreanst. R, GI. Kongev. 1213 E £ V 3286 - O F Prof. fh. Rektor R. DM. Ths. J Ahl- manns Allé l2Hell. £ Hell. 1472 x - Otto Prof. Kunstmaler MA.K.DM. Go- thei-sg. 1482 E Bp. st. Kongensg. 721E £ Palæ 1461 - Poul Redaktor Carl Bernbards V. 12 E - K OSekietam i Finm. Dr. Abildgaards A l­ lé 114 E - Arnold Skomagerm. II C Ørsteds V .33E £ V 2471x Bp. Frederiksborgv. 13 Soborg £ Søb.53 - Paulus Violoncellist Odenseg. 124Hl £ O 1258 y Bacher [Se endv. Backer, Bagger] - A Bødkerm. Ølandsg. 2 la £ Am. 1661x Bp. Portugalsg.181[S] - E Hdlsgartner Blomsterhdl. Amager- brog. 59 m £ Am. 73 x -O P Hdlsgartner AmagerLandev.Kastrup £ Magle 55 - r O Akts., Herreekviphdl. Brogade 25 £3 ‘ Am. 4502 V Lærer Rebekkav. 1 Hell. - J Melhdl. Torveg. 50 [C] £ Am. 5267 v Bp. Skaaneg. 5'la £ Am. 2178 x - J P Sadelmagerm. st. Magleby £ Magle 89 - Peter Urtekr. Sankelmarksg. 16 B £ V 6564x BachevoldHEnkefruefh.Kommunelærerinde Blegdamsv. 404 El - J F Universitetsfuldm. Vesselsg. 94El Bachke George Direktør Poul Ankers G. 2Z E £ Palæ 629 Bachier’8 Georg Eftf. Gross. Raadhuspl. 67 E £ Cent. 9908 Bachmann V A T Artillerimester i Flaadcn DM. Krokodilleg. 17 E - Varinka Frøken Vodroilspl.74E £V1451y - J K Fuldm. Odenseg. 16B4H - Carl 0 M Gas- & Vandm. Blikkenslagerm. St. Jakobs G . 3 I | 0 5149 - H V Gross. (Nielsen & Bachmann) Frede- riciag. 64 E £ Palæ 976 y - L Skomagerm. Norrebrog. 53 AE1 £ N 717 Bp. Tjørneg. 92El - O V Urtekr. Kronprinsesse Sofies V. 17Hl £ Gh. 4368 Back Chr. J Direktor Henningsens Allé 13 Hell. £ Hell. 1067 - M Præst Lærer Stenosg. 4 HU - N M Urmager Sigerstedg.- I l 4EU£V6064v Backe [Se endv. Bache, Bagge, Bakke] - Charles Bogholder Strandv. 923Hell. - W Bogholder .Ternbanesti 3 Lyngby - M Frue Melhdl. Viborgg. 17 M £ 0 10l4y - 1 O Snedkerm. Henrik Rungs G. 74 |N] £ Cent. 12593

T e g n D eres B ra n d fo rs ik r in g i N o rd isk B ran d fo rs ik r in g .

Made with FlippingBook - Online catalogs