Kraks vejviser1924 personregister

Back—Bahn

IV —586

Person-Register for Kjøbenhavn Bagger Alfr. Modehdl. Frederiksborgg. 40 E § By 653x - Paul Murerm. HerlufTrollesV.14El§Cent. 8279 Bp. Skovshovedv. 51 Charlottl. - F V Pastor emer. Sortedamsg. 5 Hh.5 IH § N2975y - A R Pensionist Sundv. 81Ilell. - P o u l B a g g e r Prokurist i Dansk Den­ tal Depot § Cent. 7907 & 14646 Bp. Thor- valdsensv. 24 El § V 5151 v - E F Toldinsp.Skovmindev. Holte, ^ Holte 3;>7 - Johannes Tomrerm. Bergthoi’asg. l s E §5 Am. 3924y - J A Urtekr. Husumg. 6 E | Tg. 1321x - ’s Charles Eftf. Vinhdl. Strandg. 22 E § Cent. 1681 &Am. 6381 Baggers Axel II Gross.Østerg. 26 P ÆBy 4173 Bp. Valdemarsg. 414É | V 314y Baggesen Gunnar Afdelingschef Artilleriv. 544E H Am. 2900v - Ragnar Bog- &Papirhdl. Østerbrog. 54 E § Cent. 2054 & 0 1654x Bp. Willemoesg. ■11« m §0650v - A Bogholder Rothesg. 9 1 1 0 3015x - Emil Bogholder Lynæsg. 1* H - J E Bogholder Præstcgaards Allé 32Brh. - T M fh. Gross. Nansensg. 902 E § By965y - Poul Ligningssekr. v. Frdbg. Skattev. Hattensens Allé 21 H § Gh. 4065 _ - Fr. B fh. Regnskabsf. Vesselsg. 6l H - C AL V Restauratrice Vesterfælledv. 5S-1 El § V 517 Baggesø O Broderi-&Tegnekont.Rantzausg. 56' 1N| U N 1259y - O Cyklehdl. Strandlioulevard 74 E |) 0 4432 Bp. Rantzavisg. 56' H Bagsværd Broderimagasin ved Inger Jensen Bagsværd - Installationsforr. II Reeslev Bagsvæ,rd - Savværk, WPrimgaard Nielsen Bagsværd § Bagsværd 144 - Sten-ogGrusforr., Skov &Olsen Bagsværd J) Bagsværd 31 BahI A J Enkefrue Stockholmsg. 172E - Arthur Ingeniør Cand. polyt. Dr. Abild- gaards Allé 3SEl § N 5643 Bahn Ludvig Regissør S-Boulevard 49s E §1 V 2906y Bahne II F Toldklarerer Toldboden Jernsku­ ret ED Cent. 11679 Bp. Sundbyøster Bou­ levard 141[Sj |1 Am. 3393y - K P Toldklarerer Colbjornsensg.20Sb4 E I V 2659y Bahner Chr. Bogholder Forhaabningsh. Allé 132 El - Louise Fuldm. Østerbrog. 54B2E - F A Hdlsrejsende Forhaabningsh. Allé 152 El D V2960x - Wolmer Kapt. i Eodf. Willemoesg. 231E - A Klkollektrice Østerbrog. 54 B2E - Aage Køkkenudstyrsforr. Borgerg. 4 E § Pabe. 2761xBp. Oehlenschlægersg. 66 E § V 9252x Bahnsen Holger Cigarfabr. Sundevedsg.l3r,El - T Frøken Bianco Lunos Allé 3Hhs El § V 5062y -Jørgen Fuldm. Jægersborg Allé 233 Charlottl. § Ordr. 2273 - F Portefee Gross. Fred. d. 6. Allé 122 B § Gh. 16 - C Malerm. st. Regneg. 26 E § By 4359 Bp. Pilestr. 44‘ E - E Portefée & Co., Akts.Maskinforhdl. V- Voldg. 14 E § By 6243 - Ford. S Vaabenhdl. (Dansk Vaahenlager) st.Kontren.sg i 6E J Palæ367y&By5325yBp • Herluf Trolles G. 214 Kl § By 5325y * Bahnson B R Apoteker Taarbæk Strandv. 86 Klpbg. § Bell. 62 - Elise Arkitekt GI. Kongev. 1505 El B V 8125 - Regine Frue Bredg. 34Mbi3 E j§ Palæ 439^ - Lduis Gross Puggaardsg. 14 E § By 6181 Bp. Mariendalsv. 81s H § Gh. 2182 - WF Gross.kgl.Hofleverandør(Hof-Skom3' ger IIC1)ahl’s E ftf.) Aroicisy.6 Ej §.V .963S

Backer [Se endv. Bachei’, B agger J - P Arkitekt Amager Landev. Villa Grænsen Kastrup § Am. 176 y - H P Frugtkommissionær Smalleg. 50s IH D Gh. B518 x - J G Kammerr. Sognefoged Brandinsp. DM. Amagerbrog. 1012 Hl - Kaj H I j‘

BaggeFr.BogtrykkerR.(Fr.Bagge’s kgl. Hof- Bogtrykkeri) Rahbeks Allé 34 E!§ V 4040 Sommerbp. Ilobakkehuset pr. Aalsgaarde § Helle) >æk 42 - Fr. B a g g e ’s kgl. H o f-B o g tr y k k e r ' Gothersg. 14 K § Cent. 40 - S A Bogtrykker (Fr. Bagge’s kgl. Hof- Bogtrykkeri) Willemoesg. 56s d § 04356 - Aug. Direktør Dronninggaards A llé Næsscslottet, Holte § Holte 82 - E Frue Herluf Trolles V. 143 El § V4041 - Karen Inspcktrice Steenstrups Allé 92 El $ N2261x - P H Kontrolør Westend 28s E - Carl Ligkistefabr. (Frdbg. Ligkistemag.) Godthaabsv. 521 H § Gh. 1740 Bagge-Andersen Otto Cyklehdl.Jernbaneallé 50 Vanl. § Damsø 567 Bagger [Se endv. Bacher, Backer] - E C J Afdelingschef GI. Kongev. 1712 El - Gustav Agenturforr. Gross. Cand. pharm. Vesterbrog. 4A E § Cent. 9420 Bp. Kans- lerg. 82 11$) 0 5393 - F L MHl'h. Anlægsgartner Mariendalsv. 2 A s i - Otto E fh. Apoteker GI. Kongev. 1423 El § V 2458v - Julius Arkitekt Branddirektør Stenosg.73 E § Cent, 4861 - Joerges Assurandør Ilovedagent for D et Foren. Danske Livsforsikr.- Akts. 1lafnja og Forsikrings-Akts. Danske Phønix Puggaardsg. 14 E $ Cent. 2315 Bp. Gasvan-ksv. 10A3 E § V 292v - EdvardBagerm.LyngbyIIovedg.49Lyngby f Lyngby 165 - Aage Baneingeniør Kongev. Lyngby - A Biblioteksbud Ryesg. 22 H - Aksel Boghdl. GI. Kongev. 142 El J1 Cent. 11482 Bp. Ved Amagerport 141 H § Am. 1557y - Poul Boghdl. Aalekistev. 228Va.nl. - VictorBryggcriingeniør Puggaardsg.lDE § By 5521y - Otto Disponent Mølleallé 34 Valby -H ed evig Forstanderinde Tibirkcg. 191 H i N 4575x - J Sofus Forstander Tibirkeg. 191 [N] § N 4575x - Ingeborg Frue GI. Kongev. 32 E J V8823 - J Fuldin. Lyngby Hovedg. 49 Lyngby - Sigurd Fuldm. V-Voldg. 10H3 E - AageGross. Slangerupg.16sE $ Tg. 1637x - Chr. Gross. Agenturforr. Peder Skrams'G. 7 Kl § Cent. 14228 Bp. Lykkesh. Allé 26 1 m | V 4836 - F Gross. (F Bagger & Co.) Rosenørns Allé 51El § N 2923 x - Gottschalch & Co. Gross. Puggaardsg. 3 E § By 4515 -H elg e Gross. (Farver & Bagger) st. Reg­ neg. 262 Kl § By 4517 - Th. Gross. Vondersg. 73 Kl § By 6100 - ’sWilliam Eftf. Gross. St. Peder Str. 26Kl ffiCent. 1110 & 9064 - tfm . & Co., Akts., Gross. Gothersg.101 Kl - Valdemar Hdlsrejsende Strandv. 110 B s H e llJ Ueli. 610 y - A P Horkr. (Janson’s Eftf.) Amagerbrog. 811 E - B Ingeniør Ingeborgv. 16 Charlottl. - I) II Ingeniør Cand. polyt. Amalieg. 29A E | Palæ 2429 Bp. Dolfing. 52 Kl - AK fh.KommunelærerindeFrdbg. Bredeg. 183® - Ludvig Konditor Falkonerallé 15 H § Cent. 10041 - Vilh. Konsulent Dosseringen O4® | N 2161y - F B a g g e r & Co. Kontoretableringsforr. Badstuestr. 8 Kl § Cent. 14526 - H T Kunstmaler Frederiksg. 193 E - Sofus Læge Reservelæge Prinsesseg. Ma- rinehosp. E - Bredo Malerm. Skanderborgg. 22 i | 0 3058 v - F Manufakturhdlske Borgerg. 82 E Bp. st. Kongensg. 1013 E

Made with FlippingBook - Online catalogs