Kraks vejviser 1988 realregister

KRAKS VEJVISER Grundlagt 1770-219.årgang

1770 udgiver Hans Holck den første Vejviser for København. 1862 overtager stadskonduktør, kaptajn Thorvald Krak Vej­ viseren. 1898 indtræder hans søn, dr. Ove Krak i den daglige ledelse. 1905 afgår Ove Krak ved døden og testamenterer Vejviseren og forlagets øvrige publikationer til en selvejende institution Kraks Legat. 1988 udkom den 126. udgave af Vejviseren under navnet Krak. udvides Vejviseren til at omfatte hele Danmark. 1923

I de fredede huse der alle er opført i årene 1795-1798, har bl.a. kom­ ponisten Niels W. Gade, forfatterne Poul Martin Møller og Henrik Hertz samt skuespilleren Ferdi­ nand Lindgreen boet iflg. »Minderige Huse«, udgi­ vet af dr. Ove Krak i 1922.

Nytorv 17 1450 København K Tlf. 01-120308

KRAK

Made with FlippingBook - Online catalogs