Kraks vejviser 1988 realregister

Danmarkskort med adresseposthuse findes foran i bind 1 Skitsekort over 255 kommuner: se Realregistrene i dette bind Detailkort over 20 kommuner i hovedstadsområdet findes i 1. halvbind, bind 5 Kort over 71 større danske byer findes i dette bind

K øbenhavns kommunes Bit?;-!, i uXER HOVEpeiBLlOTEKET

Kukorvet 2 <— s r ' 1175 KotøjBavn K

læsesalen

A _

Made with FlippingBook - Online catalogs