Kraks vejviser 1953 handelsvejviser

Sverige

Udlandet

V III — 4466

”GØR RENT HUS"

^'URKRAMARE

RP-Moppen er et helt nyt, yderst praktisk Universalværktøj til Hjem­ mets Rengøring. Prøvet af Hus­ mødrene - anerkendt - beundret. Anvendes bl. a. af Landets førende Industrier. Patentans. i mange Lande, bl. a. U. S. A. og England. I UDSKIFTELIGT SKAFT

-TYNGER EJ h X li AMN -PEPAR EJ MÖ81EPHA

Firm. RENO-PRODUKTER, Post- og Godsadresse: H illeby Telefon: G äv le 9 5 2 8 2

¥

. . . » t re a s u r c ! THREE TOWN5 SWEDISH BEER EXPORT CO T e le g ra m s : „ E x p o r tb e e r 1* - G O T H E N B U R G . S W E D E N - B o x 5 0 5 2 - G ö te b o rg

thefainona Swedish export beer

J 4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online