Kraks vejviser 1928 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER

w

1928 159. AARGANG • KRAK 66. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FO R D A NM A R K _ Eksport-Kalender. Bestemmelser og Takster • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet.

/

\

KRAK

*

UDG IVER : KRAKS LEGAT N Y T O R V 17, K J Ø B E N H A V N K. TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online