Kraks vejviser 1924 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1924 155. AARGANG • KRAK 62. AARGANG

2 . B I N D H A N D E L S K A L E N D E R FOR D A N M A R K Bestemmelser og Takster — Firma- og Aktieselskabs-Register Fag-Register — Island — Udlandet.

A Å A KRAK KRAKS FORLAG NYTORV 17, KJØBENHAVN

Trykt lios 0. C. Olson & Co.

Made with FlippingBook Learn more on our blog