Kraks Vejviser pdfa1890

1890.

3

13 $ . $ m t t 8 ø m ,

Største Lager« %>.

R illigste Priser.

© ^ N ø r r e g a d e 3 5 / H ^

Q a ^ H 'p - ^P o cj/K ' - Anbefaler Barnevogne, Legevogne, Dukevogne og Sygevogne. ------ «------

Grundlagt id3J. G ^ 3

Grundlagt 1835. & ■ &

Sygevogne udlejes.

Eget Fabrikata.

UTørregade 35 .

N ø r r e g a d e 3 5 .

^eibeklæda/ .

^ e i b e k l æ d j u v ® af Forretningen. er udført

>

af Forretningen,

Blikkenslager og aut. Gasmester, |] Peder Hvidtfeldtstræde \\ (forlienMortensensForetning), anbefaler sig med Alt til Faget lienhørende. Specialitet: Bygningsfaget.

Freclerikskirken

Russisk Kirke. ■

I Beklædning af alle Arter Tagformationer udføres (overalt I Ind- OQ Udlandet) med j Akkuratesse i Kobber, Bly, Zink, fortinnet, gal vaniseret og sort Jern, samt Skiferdækning til Dagens billigste Priser. Solide Tagvinduer af galv. Jern og Zink (af H. Mortensens Kon- StruktfOn) anbefales til Skifer, Spaan, Tegl* og Tjærepaptage og Laves paa Lager i alle (Størrelser. I Solide Badeovne, Badekar og Klosetter af eget Fabrikat anbefales. Badeværelser monteres. Skifersaalbænke leveres efter givne Maal. | Overslag leveres og gode Anbefalinger kan paa Forlangende fremlægges.

Made with