Kraks Vejviser pdfa1890

1890

Kjøbenhavns

L, P. Sørensen, Vesterbroes Torv é9 .

Kjøbenhavn 1888.

Mine patenterede Bomuldsiemme fngéremme samt Læderremmei alle Dimen­ sioner, Sprøjteslanger og Blæsebælge anbefales.

og Centri-

Alt eget Fabrikat.

Sølvmedaille. Malmø 1881.

Broncemedaille. Malmø 1881.

Schrøder & Jørgensens Eftflg. Grundlagt 1 8 0 0 . Værnedamsvej Nr. 7 & 9. ■Kjøbenhavn V.

_

Fabrik og Udsalg.

Mention Honorable Paris 1889.

Mention Honorablepatent Excelslor Kaffemøller.

I Patent Æltemaskine for Rugbrødsdejg. Dejg Delemaskiner. Amerlk. Kjødhakkemaskiner. Rivemaskiner for Mandler, Raps m. v Snmppnmper, Ballonkippere. Petr. Gasfakler sælges og udlejes. ----------------------------

Paris 1889.

_ Kugle Kaffebrændere. — Fars-Æltemaskiner. — Pølsesloppere. Vuggeknive i 7 Størrelser. Patent Bagerovns-Belysningsapparater

Udstyrsforretning

for Urtekræmmere, Bagerier, Slagtere, Yiktualiehandlere elc. C. A. Rosted, Gothersgade Nr. 11 & 103, anbefaler sit velforsynede Lager af solidt forarbejdede polstrede M øbler og Rejseartikler. Særlig henledes Op­ mærksomheden paa mine patenterede F inérkufferter, £ 0 pCt . lettere end Treer kufferter. Faas i S Størrelser til Fabrikspriser. S to r t a.f IR e jse re lcv is ite r - Kuffierter udlejes. Illustreret Priskatalog tilsendes franco.

A

Sym ask ine fab rik & Udsa lg , 2 0 -2 2 , Tordenskjoldsgade 2 0 -2 2 . Kjøbenhavn, K .

Vort Udsalg er stedse forsynet med Symaskiner a f betydelig forbedret Konstruktion, som ved flere Aars stadig Brug have vist sig at være de bedst existerende herpaa Pladsen. Maskiner til Sejl- og Sadelmagere, Sækfabrikanter etc, etc* haves stadig paa Lager og kunne sees i Arbejde . N B . Masikjtierne leveres franko til nærmeste Jernbane- eller Dampskibsstation.

Made with