Kraks Vejviser 1954 personregister

III — 1860—1888

Oste—Ozine

Person-Rejjister for København

Østergaard Kristine Korrespond. frue Syd­ to ftev. 5 Sob. DSø 1912 - Poul Kystløjtu. Dalforets* Hl - Poul E Lrsagf. Flakholmen 23s Van. |) Da 8190 - Chr. Rahbek Læge Halls A. I3 El $ Ev 4053 (ma., on., fr. 15-10) - Erl. Malerm.(Malerfrin. Petersen &Øater- gaard) Vby Laneg. 5* Vby - MT Maskinin. v. landbohojsk. Biilowsv. 13 El - A Overass. Ved Kanalen 35B fl Am.5323v - Jerg. Overbetj. Nbrog. 151A*lNl£lTaG714v • Wm. Overinsp. Vangeleddet 22Vir. fl 8-476 93 - Erl. Overlæge dr. med. Østerg. 18 B f l* 0 11077 (ti., to. & lø. 151/, - 17) Bp. Vbrog. 174* El Ve 227 - E Overlærerinde Sogrdv. 26ASGen. j| Ge 2951 - K Papirh.Kr. Zahrtmanns PI. 81* 00 fl Go 7401 - Georg Præst kaldskapellan v. Absalons K. S-Boul. 033El | Ev 824 - Carl V fh. Rektor Almev.8 Hel. |)He5435 - H Repr. Langøg. 4SEl fl Ry 7447 x - Ib Repr. Svingelv. 4SLy. D Ly 4844 - J PRepr. Jens Jessens V. I 3 El fl Da 5311 -O L Repr. V-Fælledv. 451El fl Ve 6547u - Aage Revisor VbyLangg.733Vb.y|IVa6748 - Peder Sagf. Norreg. 6 B fl C 3736 & 3934 Bp. St. Regneg. 3* B fl Pa 7093 - A Sekr. frk.Dronn.Tværg 312B fl*Pa 7486 - Nelly Sekr. frk. Upsalag. 263E) flØb7339y - Poul Sekr. cand. jur. Ambrog. 307* O 8 Am 9841v - ’s fh. I M Skotøjsfabrik ved A H Øster­ gaard Dronningensg. 48 00 fl Am. 4973 - C N Skrædderm. Rosendalsg. 103IHfl Øb 6182 - Grete Tandl. Mariendv. 723El f) Fa 5827 - Ingeborg Tandl. pastorinde Bp. Hollæn- derv. 183El U Ve 6778y - Kristen Tandl. Rådhpl. 16 ElfiPal901 Bp. Nyv. 14 Bs El H Ev 2763 - V Tandtekn. forst. Helgolandsg. 10 El fjVe 3969 - Børge Urmgm. Niels Ilemmingsens G. 800 ffi Pa9508Bp. Dalstroget 1811Søb. flheml. nr. Østergaard-Jensen J Gross. Normasv. 391 Vby fl Va4379v Østergaard Jensen Anders Rentier Westend 7* El JOEv 4077 - Doris Sagf. cand. jur. Westend 7* E) fl Ev 4077 Østergaard-NielsenMDirektor CVE Knuths V. 2 Hel. fl He 7613 - Sv. Ejdmægl. Lyngbyv. 542(øl fl Ry 337x - Poul Fuldm. u. magist. cand.jur. Baldersg. 713El fl Ta 1427 v Østergaard Pedersen Jens Gross. Østerbrog. 56DH |C789 Bp.Østerbrog.522IS fl 05066 Østergade 15 m. fl. A/S Østerg. 17-19 00 fl Pa 8391 Østerlandsk Thehns, S V Jacobsen N-Voldg. 9 10 fl ★ Mi 1000 Østerlin Jerg. Tandl. Bredg. 56 00 fl By 8770Bp. Nærum Vænge 112Nær. fl Næ 683 ØsterlingHulda Enkef. Ågade 128* Hl Osterlund G Frue Lindenovsg. 9* El ffi Øb 4171 v - G F Holstcbrog. 6* [o] fl Tr 1972 Østerlund PH Meldgaard Driftsing.Straussv. 19 * m - Gerda Enkef. GI. Kongev. 213ElflVe481u - Wilh. Gross. L I Brandes A. 15* El - Qve Prok. Moltkesv. 302El fl Fa 5933 Østerport Hotel Øbrog. El fl*C 2266 Rigs fl 350 08terri]8 Jensine EnkefrueAbildgaardsg.ØE fl 0 9538x Østerskov A&L Frkn. Rådhusstr. 15300 fl By 3915 Østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok A/S St. Mølle V. 6 El fl Su 4861 08thammer E Revisor Tinggården l 1O fl Sn 1288

Østerbye F Fabr. Roselillev. 42 [HA Su7280u - Sv. Fuldm. Traps A. 91Vby - Hugo Gross. Stockholms". 3* M fl Øb7478 -OD Ingenior Magnoliav. 11 Vby $ O 3951 - Knud Ingeniør Frankrigshusene 203 [g] - Edmund Inspektør Arkonag. 1G3El flV9736 - Bill Overtrafikass. Oxford A. ØA* (El S! Am 1772y - Mog. Prok. Harsdorffsv. 3 As El ||Ev2908 Østerbøg Chr. Overbtj. Kollegrdv. 15 Heri. fl Yr244 Østerfelt Rich. Kantor organist Tullinsg. 21* El fl Eva 2570 Østerfælled Apotek Øbrog. 140 IS AØb 1560 & Øb 7148 østergaard G Krarup Afd.leder Smalleg. 36E3(E fl Go 1318y - Axel Antikvh.Uyidenløvesg.lOBflPa4519 - Laur. Assist. Ny Kongensg 18* El - Niels Chr. Assurana Damtofte Nordre Str. 2 Cbl. U Or 8480 - Ove AssrdorUplandsg. 28* iH fl Am 2671 - P SøTensen Beregner Hareskovv. 71 Brh. U Bella 2349 - P O Bladforl. Vcrmehrensv. 4 Kip. fl Or 6525 - Georg Bogholder Tønnesv. 56 [Hfl Su.1583 - Erik Cand. jur. N-Voldg 25* B - Niels cand. pharm. Kvædev. 119 Vir. $ 84 8712 - Vibeke Cand. pharm. Bryggervangen 243 l2l 9 Ry 961x - A Civiling. Brogrdv. 83 Gen. ffi Ge 5375 - Aa. Civiling. M Bechs A. 88 Vby fl Hv225 - S Poulsen Civiling Etonv. 25 fsj - Erik Direktør Christiansv.l3Chl. flOr2416 - Mart. Direktør Ved Lindevangen 3421E fl Fa 2026 - Sv. Direktør Grønnev. 16 Vir. J! 84 77 39 - Kaj Ekspd.sekr. u. mag. Bolbro Villav. 12 Ru. Kyst fl Ru 486 - N Nielsen Ekspd.sekr. i overform. Byg- landsg. 23® D Su. 1783v - A Enkefrue Halmt. 6SEl ffi Ev 35221 - Anså Enke e. orsagf. H CAndersens G. 12* B fl Pa 6672 - OEnkef. LI. Strandv. 302Hel. fl He 4185 - 1B K Enkef. Vbrog. 202* El f Ve 9883 - MJ Enkef. MonradsA.36s Vby fl Va 1289y - O Enkef.LI.Strandv. 18B1Hel.fl He6746u - T Enkepastorinde Kornv. 5 Chl. fl Or 1487 - A H Fabr. Horsebakken 50 IHyj |l Be 2872 - H C Farveh. frm. FalkonerA. 94 09 fl C 1485 - N M Forst. Hvedev. 14 Brh. $ Be 7624 - Ove Forv .Blidahpark 311Hel. || He 6047 - Anna Frue Brendkserv.il3Vby.flVa4632y - Hulda Frue N-Allé 19B* CSID Lu 1431 - 1 Frue Willemoesg.SSA* E3 fl Øb 1288y - J Frue LI. Strandv. 10A1Hel. fl HelGSlu - M Frue Hummeltoftev. 42BLy. |l Ly 2401 - Julie Frk. Hostrups Have 123Bl fl No2626v -N N Frøken Refsnæsg. 52* Hl ffi No 6007 - Alfr.Gross.Bronshøjv.64Brh. f) Bellalll8 - P H Gross. (Jespersen & Østergaard) Strandv. 187* Hel. fl Ile 5219 - Poul Gross. Taffelbays A.14Hel.fl|He20l2 - V Gross. IE Ohlsens G. 132El $ Øb 258 - V Gross. Kong Georgs V. 78 [0 fl C.14523 - Viggo A/S Gross. kbhvnskt. Ank. Hee- gaards G. 5 El ffi* By 8586 - C J Hdisrejs. Kongestien 10 Vir. 84 71 53 - JensHavebr.kand. overgartn. Ålek- kev. 3B tø |j Go 7398 - G Ing. Godthbv. 123*El H Go 5766v - J fh. Insp. Nansensg. 923B fl Pa 2431v - CKasserer Boyesg. l s El fl Ev 649 - Rob. Kasserer Ved Bellahoj 1710Brh. fl Be 3635 - Ingrid Kommunelærerinde Bogtrykkerv. 22 Sgffl Ta 1639x ,x - Lise Komml.inde A F Beyers V. 222E5 ffi Fa 2958x - Niels KommUærer A F Beyers V.222El J) Fa 2958x - H Kt.chef Sømarksv. 19 Hel. | | He2636 - M OKt.chef i ligningsdir. cand. polit. For­ års v. 9 Chl. fl Or 7398

Østifternes - Øs t i f t e r ne s Br andf or si kr i ng

V-Voldt:. K m EJ fl ★ By 9210 Dir. Friis pers. fl By 9213 (9—16 lørdag 9—13) post­ konto 1381,se Afd. VReal-Register under Brandforsikring - Hypotekforening Rådhpl. 59 El fl ★ C 9712seAfd.VReal-Reg.Hypotekforeninger - Øs t i f t e r ne sKr edi t f or eni ng Jarmers PI. 2 El fl -*0 8501 Omstilling til samtlige kontorer Postgiro-konto nr. 101 Kontortid 10—15 Kassererkontoret dog udenfor termins - månederne kun 10—14kontorerne lukker lørdag kl. 13 seAfd.VReal-Registeru. Kreditforeninger - Land-Hypothekforening Gylden- løvesg.SElf|C5361&13953 kontortid 10-15, lørdag dog Kun 10-12 se Afd.VReal-Regi- ster under Hypotekforeninger Østkjær B Prok. Pemillev. 4 OSI fl Ta 4597 Østnæs P K Overpolitibetj. Hvidkleverv. 17 ES fl Sø 3763 Østrand Tliv. Arkivar Ainbrog. 167* (U fl Su 7S97x - Erik Mckan. Kongov. 83 EDfl Su 1527y Østre Landsret Bredjj. 59 B fl *Cent. 200 se Afd. V Real-Register u. Landsret Østrem-Hansen T Civiling. N-Voldg. 9 00 fl Pa 6130 08trigso(f. Turistbureau, Steffi WahlBau Ø-Søgade 10 B fl Pa 971 Østrigsgades Farve- og Tapetlager v. Emil Jeppesen Østriesg. 35 (SI fl Am. 7556 Østrigske Handelskammer i Danmark St.. Kongensg. 36,38 [0 fl Mi 1085 Østrin K J Red. Stolpehøj 34s Gen. Østrup G Cand.mag. Moltkesv.25*ElflFa6121 - Peer A Cand. pharm. Folkev. 25 Gen. - Sv.Civiling.Lyngbygrdv.J062Ly.flLy4702 - Ejv. Direktør H. A. Tovesv. 9Nær.flNæ3E - M Enkef. Vordingborgg. 3210 fl Øb 2464x - J LKommUnde frue Vordingborgg. 82 M fl Tr 3012 - K Komml.inde Moltkesv. 251El - Ellen Professorinde Dronn. Olgas V. 268|0 f Go 4814 Sekr. cand. jur. Brøndkærv. 9SVby fl Va8047 - Chr. Skoleinsp R. Ingolfs A. 35 IHfl Am 2118 - Axel TegnerDronn.Olgas V.26E1flGo7991 - Kn. Tckstiling. Norgesmindev. 27 Hel. fl ITe 2077 - F Viceskoleinsp. Tranegrdv. 2* Hel. fl He 1286x 08trup-Jeppe8en Chokolade- &Dragéefabrik A/S Rentemv.62 ®lflC4993,14993&16373 - F B Direktør Niels Andersens V. 90 HeL Østrup Jørgensen Ruth Frue Thorvaldsensv* 15®H fl Ev 164 Østrup Larsen Carl F Gross. Ternev. 11 El J Go 9444 Østvang HenryKlædeskofabr.Randersg.49*® fl Øb 5430 08tø Clara Skuesp.inde Christiansv. 22 Chl. fl heml. nr. Øther D Ekspd.sekr. i landsskatter, cand. polit. frk. Ejgrdv. 20C2Chl. fl Or 5944u Øtker A/S N-Fasanv. 160 E fl * F a 4190 & Go 8153 Øtting Wilh. Direktør Vbrog. 107A* El fl Ev 6604 - Rob. K Gross. H CØrsteds V. 25* EJ fl Ev 6565 Øverlie T Tandtekn. Frborgv.2* E3flTa648l Øverup Kaj Bogh.medhj. Hegnshasene 65 Brh. fl Da 7634 u Øverød Maskinsnedkeri v. Chr. MHansen Øverødv. 65 Holte fl Holte 211 Øvre V Bankbestyrer Lystrupv. 71Brh. fl Be 4104 Øxenbjerg Johs. Tegner Dronninggrd. A. 105 Hit. fl Ho 1712 ! Øyø Aksel Komm.lærer Brynhildeg. 8SEl fl Ta 6648y Øzmen Necdettyrk.Legationssekr. V-Søgade 1 62° El fl Bv 3616

Made with FlippingBook HTML5