Kraks Vejviser 1951 Provinsregister

Vil De gøre Deres direkte reklame fuldt effektiv, skal De benytte

personlig og korrekt adressering

Deres bedste hjælpemiddel hertil er

KRAKS VEJVISER

Vil De henvende Dem til en eksklusiv kreds,

finder De let adresserne i Vejviserens Person-Register og Pro ­ vins-Register (Pri vat-Adresser). Vejviseren er den eneste håndbog, der medtager pågældendes ordensdekorationer, titler og større hverv (Medlem af Folke- eller Landsting, af Borgerrepræsenta ­ tionen, af Akademiet, af Grosserer Societetets Komite, af Indu ­ strilandet o. in. fl.). Høfliglied mod kunden fordrer eventuelle ordener eller hverv påført ved , særlige udsendelser.

Har De interesse af særlige grupper f. eks.

Virksomheder indenfor handel, håndværk og industri, sag­ førere, aviser, banker, sparekasser, forsikringsselskaber, damp ­ skibsselskaber og mangfoldige andre erhverv, finder De i Vej ­ viserens Fag-Register det stor st e og korrekteste udvalg af er ­ hvervets eller branchens udøvere hele landet over samlet p å é t s t e d .

Drejer det sig om en masse-adressering,

bringer Vejviseren Dem det fyldigste adressemateriale; alene i Hus-Registret for Kobenhavn med villabyer finder De ca. 200.000 adressater. ■

Vejviserens oplysningskontor står til rådighed for Vejviserens købere — se normere side 22'dl.

Made with FlippingBook Annual report