Kraks Vejviser 1945 del 1

Vejviserens

A fd e lin g II

2. B in d in d eh o ld er:

1. B in d in d eh o ld er: Afd. ‘I Kort over København — II: Gade-Register og Hus-Register — III: Person-Register — IV: Provins-Register

Emneliste til begge Bind Afd. V: Real-Register ,— VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — VH: Fag-Register

Gade-RegisterogHus-Register for København. / Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor. A. Gade-Register.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup, Side 57. 2) Villabyerne i Københavns Omegn, Side 705. Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. f

*

Beboere , Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr . (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser, Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2) Villabyerne er medtaget (Sidetallet anført i Parentes): Bagsværd (705), Charlottenlund (707 ), Dragør (730), Gjentofte (732), Herlév (747), Holte (749), Hvidovre (757), Islev (762), Kastrup (764), Klampenborg (769), Lyngby (774), st. Magleby (789), Nærum (790), Rungsted (Postdistriktet'Rungsted Kyst) (790), Rødovre (798), Skodsborg

(797), Springforbi (799),-Søborg (799) og Vedbæk (810). Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 55.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

Made with