Kraks Vejviser 1939 Gaderegister

Afdeling II. A. Gade-Register for København.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegn “ (se fjerde Side, forst i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Valby, Søborg, Gjentofte. Kvarter eller Kommune : De i denne Rubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Socialkontor er ud ­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (Nyropsg. 5), 3 (Bredg. 76), 4 (Lakseg. 19), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Thorsg. 74), 17 (Østerbrog. 42), 18 (Livjægerg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Toftegaards PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Ølandsg. 1), 25 (Gimles Allé 3A), (se iøvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik vedFl — F20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1 — 15; 2., 4. og 11. Kreds er delt i 2 Dele 9., 14. og 15. i 3 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o : Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0, Grøndalsvænge (12 V 1 ), Brønshøj (12 V 2 ) og Vanløse (12 V s ). De frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vestlig og østlig Afdeling. Afstemningskredsene er samlet i 3 Storkredse: Søndre Storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østre Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14., F 1., F 2. og F 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner bliv. Kbhvns Arats 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Sondre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1 — 9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betegner do kbhvnske Socialkontorer (se Artiklen Offentlig Forsorg i Afd. V, Real-Register for Kbhvn. Bygningsdistrikter, Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen (under Offentlig Forsorg) og Skyldkredse (under Ejendomsskyld) er omtalt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind).

!

i

j

I

I 1 M 3- o a O o o

1 *-• CD O tf_S

5 2 o a-

1 rM ■g-c o -ti

♦ Gade

Gade

Social ­

Valg ­

Kom ­

"S s

O .S tn g

arter

om-

T?

Iler

iune

litikr.

Kvarter eller

Post-

Sogn

mune

kreds

(Kirke)

Rode-

kontor

kontor

distrikt

Aabakkevej . .

Brønshøj Rosenborg Vanlose

21 21 4

F K

Grøndals Trinitatis Vanløse

12V 2 8 8

Agerlandsvej ......................... Agormosen Valby .... Agerskovvej Valby. . . . Agersøgade ......................... Agertoften Gjentofte. . . Aggersborggade .................... voldvej i Resten .... Aggervej Vanløse .... Agnetevej .............................. Ahlefeldts- 4 ul. Nr. og 20 — 30 Ahlmanns Allé Hellerup . . Ahlmannsgade .................... Ahornsgade ......................... Ahren kildes Allé .... gado 1 2-18

S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9S 4 4

7 2 12V 3 8 5 6

Aabenraa

3 8 7

A 4 S A4 S Al N 6 7

Hvidovre Rødovre Gjentofte

Hvidovre Rødovre Vangede Frihavns Brønshøj Vanløse

Aabjørgvej Vanløse . . .

2 Bethlehems F5 St. Thomas F3O F

'

1-13 15-31 33-55 2 — 46 48 —54 56 — 78 80-86

V Udb.Klædebo

0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15 S 7

1

- - - - -

Frdbg.

-

— — — —

F2

0 Udb.Klædebo 18

2 8 -

N Udb.Klædebo 2 Bethlehems

5 6 - -

7 - - • 8 - - 8 6 7

Aggers-1 1-15 og 2-14 . Brh. Brønshøj

21 21 -

Grondals 12V 2 8

14 Hellig Kors - • Brorsons

- -

-

-

Vanlose

12V 3 8

8 4 5

-

12 0 -

s Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4

Taarnby Brønshøj Rødovre —

Taarnby A2 S Grendals 12V3 8

Aabyhøj Allé Kastrup . . (Kestnl.Nr.ogl.Nr. Aadicøt Islev Vanlose . . Aadalsvoj (1 — 57.

Nørrevold Gjentofte —

K

2 St. Andreas Trinitatis

3 1

21

F -

-

12V 2 - A4 s 12 0 6 12V 2 8 8

Al N 12 0 6

Hellerup Brorsons

Rødovre Brorsons Anna ' Husum Husum Brønshøj Søborg Davids Vanløse

N Udb.Klædebo 14

7 1

N Udb.hlædebo 14

1 88 — 110 <112 — 144

N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11S 6 S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 Ahrensbergsgade .... S Sundbyøster 24 Nathanaels 9N 4 4 Ajas Allé Valby .... Hvidovro Hvidovre A 4 S Aktæons Allé Valby . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Albaniensgade .................... S Sundbyøster 24 Allehelgcns 9N 4 4 Alderdomsvej Kastrup . . Taarnby Kastrup A2 S Aldersrogade| 1-1 3° 9 g o~20 0 N Udb.Klædebo 13 Taksigelses Kingos 15 S 15 V 8 1

Aagado .

-

23 20 23 18 20 21 20 21 •

Husum Vigerslev

Brh.

Aagerupvej . • Aahaven Valby .

Timotheus 14S 9

( ulicro Nr. . Brh

15 V 8 8

Aakandevej < jj gu Nr. . .

A2 N 10 7 12V® 8 - -

Aakjærs Allé Søborg • • • Q Gladsaxe Udb.Klædebo

2 8 - 6

Vnl. Vigerslev Vb. Vigerslev - Vanlose

Aalekisto t 4 • og 14-252 vej 121-237 Aalholmsvej J ) 33-65 ok 30-80

Alderstrøst Passage . . . Alexandervej Charlottl. . . Alexandravej ......................... Alhambravoj ......................... Alléen Kastrup ....................

N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S 6

1

20 Timotheus 14 N 12V 3

9

Gjentofte Utterslev Frdbg. Taarnby Frdbg.

Al N

Messias

N V

15 Kapernaums 15V 8 F12 Frederiks bg. Flø F F9 Frederiksbg. F20 F F 10 Frederiksbg. F1V Kastrup A2 S - Solbjærg - -

8

Vigerslev Brønshøj Rødovre

Timotheus 12V 3 9 6

. . •

Aalstrup vei Valby Aalykkes Passago i . . . Aaløkkevc Aamosevei Islcv.

N F

Udb.Klædebo 14 Hellig Kors

7

5 6 I2V 2 8 A4 S 10 7 - to A4 S A 4 S A4 S 12V 2 8 1 5 A2 N 6 3 15 V 8 12V1 8

Grøndals Rødovre

8'

( 1 — 29 ( 2 — 28 i 1 — 15 ! 2 — 18 17

F

Brh.

Allégade

. . . .<31 — 37

- -

— — — —

20 Timotheus 14S 9 6

Valby

Aarestrupsvoj Valby . . . Q Aarhus- i 1-43 og 2 — 48 i 79 — 113og5O — 112 - gade Aarslevvej Islev Vanløse. . Aastningaardsvoj Valby. . Aavangsvei Valby Aavendiniren . . Abel Cathrines Gade . . . Abels Allé Søbortr. . . . Aarhus Plads . .

Davids

Udb.Klædebo 18

2 2

N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 11 N 8

7

- Hans Egedes

-

Allersgade . . . <

-

-

Samuels Hvidovre Messias Vangede _

0 Udb.Klædebo 18 Hans Egedes 10 7

13

Rødovre Hvidovre Hvidovro Husum Gladsaxe Esaias Husum Grondals Maria Elias Apostel Solbjærg Hvidovre Garnisons Frederiks St. Pauls Garnisons Frederiks St. Pauls — — Holmens Gjentofte Vangedø Messias —

Rodovro Hvidovre Hvidovre Husum Gladsaxo Øatervold Husum Utterslev

Alhngvej Valby .................... Almevej Hellerup .... Almindingen Søborg . • . Alporosovoj ......................... Alrunevej Hellerup. . . . Alsgade . .......................... Aisikemarken Seborg . . .

Hvidovre Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gladsaxe Husum Eksercerpl. Amagerbro Amagerbro —

A4 S Al N A 1 N 14 0 5 A2 N 12V 2 8

8 5 2 8 8 5 -

Brh.

21

S

Sundbyvest. 25 Højdovangs 9S 4

4

V Udb. Vester

9 3

Dyssegaards A 1 N

V Udb. Vester 10

Enghave Gladsaxe Husum Christians H. Tavsens Sundby Christians

0

Abildgaardsvade Abrikosvei . . . Absalons- 11 —43 Abildhøi

23 21

Brh.

Alstedvej .

. / . . . Brh.

21

8

F

101 — 133. . . .

S Amagerbro

6

2 S 4 4

Amager i Boule- / vard i

9

V Udb. Vester

1 5

2 — 14

-

-

— —

2 — 32 34 — 48

80-110 118-130 132-134

24

gade

1

-

- Gethsemane

-

6 6

Frdbg. Hvidovre

F 1

F30 F A4 S

V

Acaciavoj

\

__

— 24

1 — 31 37— 49 51 — 69 73-111

Achilles Allé Valbv . . .

4

S

Frelsers Sundby

9N 4

3 - - - 4 3 •

7 3 2

K St. An næ V.

1 — 61 63 — 93

Sundbyøster 24 Nathanaels

— — — — — — _

- -

-

95-111. . . . 113-117. . . .

90

8 7

Adel-

115-151 \ 153-177 \ 179 — 197 199-295

Filips

gade

_ _ _

_

4-32 34 — 58 60-102 106 — 108

25

- -

Simon Peters

Amager- brogade

9 S

-

8

24-26

Amagerbro

6

Christians 28

St. Lukas F20 F

F4 F3

f 1 — 15og2 — 12 • 17- 19ogl4-16

F -

Frdbg. øster Frdbg. _

- - - -

_

— —

>28

24

Adilsvej •

* •» 8 2

30 — \<2 34— 50 52 — 88 90 — 120 122 — 130 132 — 296

Nathanaels

Admiralgade . .

4 ’

K V

3

— —

Sundbyvestr.

Adolpb Steens Allé . . . Adolpbsvej Gjentofte . . Adriansvej. . . • • . . Aftenbakken Soborg . . .

F 5 St. Thomas F30 F

Sundby

Gjentofte Gjentofte Gjentofte

A 1 N A 1 N A 1 N

— — —

9S

S Sundbyester 25 Simon Peters 9S 4

4

-

-

Højdevangs

25

Jlollorup

Agavevoj 3

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker