Kraks Vejviser 1939 Gaderegister

2. Bind indeholder:

Vejviserens

Afd. V: Real-Register — — VII: Fag-Register

VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register

Afdeling II

1. Bind indeholder :

Afd. I: Kort og Planer

— II: Gade-og Hus-Register — VIII: Island — Ill: Person-Register - IX: Udlandet — IV : Provins-Register

Export Directory of Denmark.

Gade-Register^ Hus-Register for København. A. Gade-Register. Gader. Veje og Pladser i Kobenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Gade-Nr. Beboere,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hver enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser. Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918.

Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charloltenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet

Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk. Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa omslaaende Pllp.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Husregister findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Sken.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker