Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register for København

III — 1052

Fred—Free

Frederiksen Aage Papirhdl. Teglstrupv. 151 Hl D R yv. 3155 - Knud Pastor emer. Ahlefeldtse. 314 E - M Plakat-Reklamebureau Vodro ffs Tværg. 21S | V 1400u - R E Politibetj. DM . Halfdansg. 331 [s] - Knud Portier Daimeb' ogsg. 33 E £ V8173 - Pou l Postassist. Sortedamsdoss. 65A3 M - A Frøken Prokurist Sortedamsdoss. 994H £ 0 2708x * C A Prokurist Aaboulevard 134[3 £ N 4003u - Chr. Prokurist Danas PI. I l 2 E J) Eva 1726 - G Froken Prokurist Strandv. 20AS [ø] £ Ryv. 224y - Ida Frøken Prokurist Worsaaesv. 183 E ffi N 5172 - J P Prokurist Mattensens A llé 18s B j| Gh. 1513y - S Prokurist G ladset 24ASLyngby |DLyngby 1699 - Valdemar Prokurist Maliag. 22s[8J£Su.465 - Viggo Prokurist Rebekkav. l l s Hell. £1 Hel i. 5970y - Viggo Prokurist Translatør Engelsborgv. 52 Lyngby J} Lyngby 965 - Otto Radio forhdl. (Pan-Radio) Skovdue­ stien 51ID - H P Jensen Rejseleder Bispeengen 1521H) £ Tg. 1985 - 0 Repræsentant IN Jespersens V . 83 E 11 Gh. 5674y - Chr. Repræsentant JernbancAUé 822Vanl. jH Damsø 1544 - Chr. Repræsentant S-Boulevard 125s E £ V 7205 - Chr. Repræsentant Classensg. 41 ® £ 0 2619 - Fr. Repræsentant Wilkensv. 282 E £ Fa. 645 - FronchRepræsentantKastrupv. 524H £ Am. 517 - Johs RepræsentantBirkeAllél2Hvidovre Valby |) Hvidovn 527 - N J RepræsentantFrederikssundsv. 129 A 3 Brh. - O K Repræsentant Moseskrænten 12 Søborg £ Søb. 1767 - Otto Repræsentant CarlBernhardsV. 15,s E £ Eva 3989 - P Chr. Klarskov Repræsentant Lyshøj- gaardsv. 274Valby £ Vb. 3836x - Søren Repræsentant W illemoesg. 874H | 0 1553v - V E Repræsentant Assensg. 3S H £ 02599 - C Frue Restauratrice Aaboulevard 62 B £ N 2765 - Em il Restauratør Nyelandsv.39 B£Gh.495 - Em il Fr. Restauratør Holmegaardsv. 42 Charlott!. J) Ordr. 2652 - Ha ns Restauratør Nansensg. 57 E £ By 4157 Bp. Blegdamsv.2 SI - H E Restauratør Islands Brygge 1 (EJ £ C. 14449 - Johanne Restauratrice Boldhusg. 6 E £ C. 10464 Bp. Vesterbrog. 262 S £ V 9955 - Knud Restauratør Istedg. 34 E £ V 7888 - M Restauratør Olufsv. 2 Hl D Cent. 6069 - Otto Restauratør Adelg. 101 E £ Palæ 2807 - Thorvald Restauratør Vesterbrog. 106 A E | Cent. 4762 - A xel Revisor Rolfsv. 191EB £Gh.8739 - C A Revisor Tibirkeg. 133 El £ N 6350 - C O Revisor Brøndkærv. 3:! Valby £ Vb. 1863 - F Revisor Glænøg. 223H £ Ryv. 1147x - Axel Rigsdagsbetj. DM . Christiansborg E £ By 66! 8 - C Sadelmagerm. Stationsv.8 Holte |J Holte 173 Bp. Kongensv.86 Holte - H V Sadelmagerm. Visbyg. 12 I® £ 0 5726 - J P Sadelmager & Tapetserer Lyngbyv. 36 1® Bp. Lyngbyv. 4 HD - A Sagfører Lyngby Hovedg. 9 Lyngby D Lyngby 324 & Lyngby 1024 Bp. Rusten- borgv.6 Lyngby - Torben Sagfører Cand. jur. Strandv. 1832 H ell. ft Hell. 1313 & Hell. 1363 Bp. Frede- nkslundsv. 21,23 Holte ft Holte 1212

Frederiksen F O Tømrerm. Toftegaards A llé 242 Valby £ Vb. 1917 - H Tømrerm. Torfav. 10 [S] £ Am. 9474 - Julius Tømrerm. Hjalmarsv. 5 Charlottl. - E U r te k r . Hillerødg. 22 0 £ Tg. 3450 Bp. Vennely A llé 3 Valby - H U i tekr. Landskronaa-. 69 M £Ryv. 1264 Bp. Vennemindev. 622 M - H Urtekr. Ragnhildg. 24 H £ Ryv. 3093y - H O Urtekr. Drogdensg. 2 [S] £ Am. 339y - M artin Urtekr. GI. KalkbrænderiV. 19 Hi £ Cent. 2992 Bp. Ulrikkenborgv. 113 Lyngby £ Lyngby 1311 - [Vaskerier se Afd. V I I Fag-Register] - J & Co. Vatfabr.l.Kannikestr. 3 E £C.5848 Postkonto 30027 - Ove Vejassist. Bernhard Bangs A llé 242 09 £ Gh. 1616x - Knud Vinduespolerer Frederiksborgv. 56* 0 £ Tg. 4303 - ’s Ja c .E ftf„ J PPetersenVognfabr.Dronn. Tværg. 42 E £ Palæ 2693 y - N N Vognmand Dalgas Boulevard 1232 B £ Gh. 7718 - [Vognmamd se till.A fd .V II Fag-Register ] - Th. Værkfører Havdrupv. 123 Vanl. £ Damsø 3375 Frederiksgades Hotel, Akts., Frederiksg.21 E £ ★ C. 10187 & 10140 Frederikshavn-Larvik Fan-gefart, Akts., Toftegaards A llé 42 Valby £ Vb. 2766 & Vb. 3243 Frederik$holm8 Autoværksted v. L Hansen Sydhavnsg. 1 E £ Sydhavn 150 - Kirke, Præst, Kordegnekontor m. m. se Afd. V Real-Register - F re d e rik s h o lm s T e g l-o g K a lk v a e rk e r, A k ts ., Kontor V esterb rog .l2E£ ★ Cent. 282 Postkonto 20437 Frederiks Hospitals Apotek Bredg. 73 E £ Cent. 4245 Frederikskirken, Præster, Kordegne kontor m. m. se Afd. V Real-Register Frederikssundsvejs Ligkistemag. ved R A Rasmussen Krederikssundsv.500£Tg.4166 - Materialhdl. v. O Rasmussen Frederiks- sundsv. 13 0 £ Tg. 91 Fredholm C M Gross. Købmand Jægersborg A llé 36 Charlottl. £ Ordr. 28 & Ordr. 1102 - Ewald Gross. Cand. jur. Vilvordev. 61 Charlottl. £ Ordr. 50e5 - "Wald. Gross. Svanholmsv. 102 E £ V7766 - L P H Mejeriejer Godthaabsv. 134s B £ Gh. 9053 ' Fredskilde E. Fuldm. Ordrupv.l75,Charlottl. Ordr. 5089y C Fuldm. Vanløse Byv. 301 Vanl. £ Damsø 386 - G Overa ssist. Strickersv. 10s B - E Chr. Regnskabsf. i Dir. f. Sygekassev. Jydeholmen 421Vanl. £ Damsø 635 - P O Repræsentant Nybrov. 245 Lyngby £ Lyngby 2320 Fredskov Aage Jensen A rkitekt Finsensv.44 B 4B - K Bogbinderm. Købmagerg. 46 A E £ B y 3247 Bp. Amagerbro g. 984B ffl Am. 67Oy - Vald. Koncertsanger Bramslykkev. 9* Valby £ Vb. 1612 x Fredsted A Fabrikant (C R Evers & Co.) N-Fasanv. 101 B £ ★ Cent. 3282 - & Co. Gross. Kaffe en gros & Brænderi Ny- br< g. 24 E £ C. 5704 & 12039 Postkonto45 - Valdemar Gross. (Fredsted & Co.) Nord- krog26 Hell. £ Hell. 1989 - AI Rentier Østerbrog. 12421®£ 0 5771 FredsøeAEnkofrue Holsteinsg. 29A2 M £ 0 2593 x Freecia Blomsterforr. v. F ru Dagny Berg Strandv. 108 Hell. £ Hell. 1605 Freeman Carl Redaktør Hellerupv. 431 Hell. £ Hell. 497 Freese C Sloth Cand. pharm. Christiansv. I 3 Charlottl. £ Ordr. 4498x Free-Tex Skiltefa.br. m. Sprøjtelakereri ved M Chr. Frederiksen, Schønbergsg. 20B E £ V 2117 x

Frederiksen Poul Sagførerfuldm. Cand. jur. Sønderjyllands Allé 171 E £ Damsø 3076 - L J Salgschef Bellevuev. l s Klpbg. £ Ordr. 4198 - Edv. Sekretær Cand. theol. Sibbernsv. I 3 Valby | Vb. 4139 - Ludvig Sekretær i Finm. cand. jur. Flak­ holmen 11Vanl. - O C Sekretær Thy vej 72 0 - C V Skibsfører Skovv. 16 Gjentofte jDOrdr. 2549 - F K Skibsfører Godthaabsv. 271» [El £ Gh. 5978 v - F S Skibsfører A F Beyers V . 15 A 3IH - G Skomagerm. Fuglevangsv. 2 E |} N 4623x Bp. Thurøvej 12s (El - S D i ostrup Skomagerm. Kaløv. 151 Vanl. £ Dam sø 3036 - Evald Skorstensfejer Efteraarsv. 31Char- lottl. £ Ordr. 4911 - Ejner Skotøjsreparatør Trepkasg. 15 Hl £ N 105v - Alfr. Skovrider Strandv. 729 Klpbg. Bell. 390 G Skrædderforr. Odenseg.16 [®£02952y - Chr. Skrædderm. Lyngby Hovedg. 50 Lyngby £ Lyngby 215 - F G Skrædderm. Nyelandsv. 8S Hl £ Gh. 3193 y - H A Skrædderm. Kingosg. 13 E £V6560y Bp. Carl Bernhards V . 7S E - Valdem ar Skrædderm. Christiansmindev. 53i | Ryv. 2160y - Philippa Skuespillerinde Fodlæge Told- bodg. I l 1E £ Palæ 249x - Georg Slagterm. Classensg. 42 H $ 0 6237 Bp. Nygaardsv. 33 M f) Ryv. 1243 x - Thomas Slagterm. Eskildsg. 371E || V 1037y - E Ellegaard Smedem. Gasværksv. 14* E f) V 6756 x - Ferd. Alh. Smedem. Forchhammersv. 2 1 E fl V 605y Bp. Dannebrogsg. 132 E f V 9612x - H E Smedem. Absalonsg. 402 E - T E B Smedem. Gas- & Vandm. Korsg. 9S m f N 1334 y - A d o lf Snedkerm. Virumv. 28 Lyngby f Lyngby 254 - C Snedkerm. O V E Knuths V. 2 Hell. £ Hell. 267 - Caspar Snedkerm. Nygaardsv 56s H - F C Snedkerm. Baldersg 6 0 £ C. 14453 Bp. Aakandev. 6 Brh. £ Bella 2771 - F r. Snedkerm. JuliusBloms G. 29 0 £ Tg. 805 Bp. LauridsSkaus G.54i | N 2277y - Hans Snedkerm. Solbakken 10 Holte £ Holte 289 - Joh. Snedkerm. J M Thieles V . 3B2B | N 2942y - N C Snedkerm. Øresundsg. 32 [0] £ 0 4515 Bp.Gl. Kalkbrænderi V. 144® £ 08417u - Peder Snedkerm. Nøddekrogen4 Charlott]. £ Ordr. 4034 • Kristian Stabsintendant R. DM . Jagtv. 1793 [ø] | R yv. 3 5 8 6 - F K Stabsofficiant OlfertFischersG. 291 E £ Palæ 1965y - F P Stabsserg.DM.Elmeg. 21 i | N7276 - Chr. Støbegodsforr. Oliebladsg.5 Él £ Am. 5225 Bp. Kurlandsg. 22 [S] £ Am. 4902 - Aage Tandlæge Vesterport E £ B y 6039 Bp. Strandv. 229A 1Charlottl. £ Hell. 5025 - 1 Adolph Tandlæge Peter Bangs V.401,4 E £ Gh. 8321 Postkonto 31749 - Johs. Tandlæge Raadhuspl. 16 S £Palæ 1901 Bp. Solsortv. 7 0 £ Gh. 2786 - J Bell Frøken Tandtekniker Nørrebrog. 2221 m £ Tg. 6324 - Car] Tapetopsætter Assensg. 8SH £ 0 2599 Bp. Aalborgg. 25BH £ 0 7193 y ■ PW Tapetserer & Dekoratør Kronprin- sesseg. 10E£Palæ897x Bp. Edlev. 71Hell. - H Teemer N-Farimagsg. 545 E £ By2209v - OttoTegnerThorvaldsensv.275E£Eva3579 - A P Trafikmesterassist.Exnersv. 11 Klpbg. £ Ordr. 1317 - Karen Frue Trikotagehdl. N-Fasanv. 250 0 £ Tg. 4861 - Chr. Jul. Tømrerm. Studsgaardsg. 22s H

Made with FlippingBook Online newsletter