Kraks Vejviser 1938 personregister

Person-Register for København

Freg—Frib

III — 1053

Fregerslev Søren Repræsentant Chr. R i­ chardts Y . 92 B | N 3558x Frehse Emma Enkefrue Hvidkildev. 9S E £ Tg. 5147 u 1 - Hedvig Enke e. Prokurist Jagtv. 1472El £ Tg. 2123y Frei Herm. Inspektør D M . st. Kannikestr. 16 E £ Cent. 8748 Freiberg Johannes Bogholder Magnoliav. I 1 Valby £V)>. 56 v Freiesleben A T Direktør Y-Voldg. 633 - A E n k e e. Gross. Ordrup Jagtv. 652 Char- lottl. - Ingeborg Frue Hostrups Have 1253 £ N 4327 - R Frue H 0 Ørsteds Y . 7;! 3 £ E v a l7 7 4 x - J Gross. Reventlowsg. 12 3 £ C. 7542 Bp. Vestmannag. 52 IH] - Ernst v. Kapt. i Fodf.Kmjkr. Parkovsv. 7 Gjentof'te £ Gjent. 2999 - Margrethe Kommunelærerinde Marien- dalsv. 742 E £ Gh. 8533 - KKurvemagerm. Jagtv. 111 El £ Tg. 5916y Bp. Mimersg. 134 El - Paul Musikhdl. Borups A llé 127s El £ Gh. 7778 Bp. Botups A llé 1281El - Pouline Oberstinde Peter BangsV. 571 IS £G h .3355 y - Carl Oberst Km jkr. K . D M . Dyrehavev. 63 Klpbg. £ Ordr. 2818 - F r. fh. Proprietær Kapt. Nyvej 1713 D V 817y Freilev Holger Isenkr. Strandv. 161Hell. £ Hell. 5119 fra 1. April 1938 Strandv. 149 J 1oli. Bp. Dagv. 5 Hell. $ Hell. 4965 - P A Overretssagf. Frederiksbergg. 1 E £ ★ C ent 240 Bp. Strandv. 2231Char- lo ttl.« Hell. 830 - P A Ølhdl. kgl. HofleverandørFrdbg. A llé 84 3 |l ★ Cent. 279 Freilum P J Fabrikant Hillerødg. 122El ffi Tg. 4221 FreimannJ J Kunstmaler Broholms A llé 6 Charlott!. £ Ordr. 149 Freinsilber M Buutmager(fh.CRansy’sEftf.) Alsg. 24 3 $1 Eva 1367v Freising Niels Chr. tekn. Assist. Krøyersv. 16 Klpbg. £ Ordr. 5163 - E A eloktr Install. Myldegaardsv. 431 Charlottl. £ Ordr. 43*8 Freisleben-Hansen H J F Pr.-Løjtn. i Fodf. Mortensens A llé 92 3 Freitag [Se endv. Freytag] - ’s Charcuteri v. Mazanti Petersen Ordrup Jagtv. 42 A Charlottl.| Ordr. 5205 - Siegi'ride Delikatessehdl. Skjoldsg. 73I® £ 0 1877 - ’s fh. kgl. Mundkok Køkken B ftf., Mazanti Petersen Stockholmsg. 23 ® £ Cent. 1842 Freja Chokoladefabr. Holger Danskes V.102 É | Cent. 8762 & Gh. 116 Postkonto 109 - Konservesfabrik ved Poul Salomonsen Strandg. 25 E £ Am. 4895 Frejr Forsikrings-Aktieselskabet, Vester- brog. 53 3 £ Cent. 2825 Postkonto 4190 F re js tK Entreprenør Vesterbrog. 30' 3 FreksenCW Intendant i Sov. Søllerødg. 404 IH £ Tg. 4801 Frellesvig M Afdelingschef Fuglegaardsv. 19 Gjentofte £ Gjent. 491 Frellsen Kaj Cand. pliarm. Esthersv. 222Hell. £ Hell. 5197x Frelsens Hær’s - Bogtrykkeri Tenderg. 8 3 D V 3780 - Brændselslorr. Tingv. 54 (S] ®C. 3048 & 6754 - Ekspreskompagni Saxog.83 S! ★ V852 - ’s Handelsdepartement Frdbg. A llé 9 3 D Cent. 10192 Postkonto 2471 - Herberge for Mænd Saxog. 8 3 | V 8824 Frelsers Kirke, Præster, Kordegnekontor m. ra., se Afd. V Real-Register Frem-Forlag ved Majken Borring Solsortv. 74 [Kl £ Gh. 5011y Postkonto 28810 - Kiosken v .U lla Christoffersen Ryesg.54 ® £ N 6061 - v. Aage Pedersen Vinduespoleringskomp. Bjarkesv.8® £ Gh. 7336 Fremad, Bog-& Papirhandelen, Akts., Frede- riksborgg.33 E £ ★ Cent. 5965

Frender Hans Tandlæge Heibergsg. 182 E £ B y 190 Frendrup Selma L Frue Fredericiag. 151 E £ Palæ, 3825y - Flemming Gross. Blaagaardsg. 3 El £ N 8179 - Adolph Kommunelærer Charlottenlundv. 12 Hell. £ Hell. 2906 Frendved K Vekselerer Wibrandtsv. 46 [s]® Su. 578 Frengler O Trikotagehdl.(Trico)Tschernings A l l é 4 s Valby Freds S Købmand Snogegaardsv. 113 Søborg £ Søb. 896 FrerkADKommunelærerinde st.MølleV.93(S) - E R Prokurist st. MølleV. 93 [s] £ Am. 7347x Frerksen L Malerm. Risvangen 21s Brh. Frese Einer Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. Østerbrog.49® £01971x Bp.OIufsv.171® £ 0 3248 - Jolis. Blikkenslagerm. (Joks. Frese & Co.) Fanog\ 203® - Jolvs.&Oo. Blikkenslagerm.Gas-& Vandm. Han ser P 1 . 9 1 £ C. 9872 - Lauritz Giarm. H C Ørsteds V . 39A 3 £ N 8373 - Henry Kasserer Vikkevangen 2 Brh. £ Bella 2075 - F G Vognmand Lyngbyv. 368 Gjentofte £ Gjent. 768 Fresko teknisk-kemisk Fabrik,Akts., Kjelds- gaardsv. 39& 41 Valby £ C. 10178 & 7865 Fresløv Augusta Enkefrue Viktoriag. 2833 £ V 2484y - E rik Gross. HCØrstedsV. 50B43 £N 2 5 2 5 - Carl Repræsentant Borups A llé 1101El £ Tg. 632 Freuchen Tom Købmand Amagcrfælledv. 271 (S]£ Am. 4873 - P B fh. Lektor Cand. mag. R. Park vænget 16 Charlottl. £ Hell. 2782 - Ib Læge Laboratorieforst. Bredg. 20 E £ Palæ 5577 Bp. Strandvænget 17 ® £ Ryv. 4141 - Knud Manufakturhdl. (Blusemagasinet Fix) N-Voldg. 223E £ By 2233v Freuchen Pagh Knud Disponent GI. Kongev. 1«2C3 3 Freudenthal Knud Assurandør C V E Knuths V . 24 Hell. £ Hell. 48 - Ahlmann Læge Peter Bangs V . 621E £ Gh. 2290 (2-3, Tirsd. till. 6-7) - Poul Overlæge Dr. med. H C Ør­ steds V. 52 A 13 £ N 7721 (18‘/2- 1 4 V 2) - C F V Slagterm. N-Frihavnsg. 4 ® £ Cent. 5352 Bp. Odenseg. 33® Freuler Max Koncertsanger Sanglærer Nørrebrog. 45 B 3El £ N 1122 Freund H V Fuldm. Holmestien 9 Vanl. £ Damsø2589v - Fred. H Ingeniør Norgesmindev. 26 H ell. £ H ell. 5690 - M Enkefrue Klkollektrice Dronningensg. 65 B F re y E V Gross. Østerbrog. 895® £ 0 3433 - Edmond, Handels-Akts., Fredericiag. 25 E £ *C. 15800 Freytag [Se'endv. Freitag] - J , Akts., Sejlmagerm. Nyhavn53 B £ Palæ 3943 les Friandises v. K B Lund Konditori Willrmoesg. 81 ® £ 0 5270 Friang Wald. Optiker Ellemosev. 33 H ell. | Søb. 1864 Friberg Sture Bagerin. St. Annæ G. 35 E £ Am. 6905 - Else Frue Damefrisørinde (Damefrisorsa- lonen Tagensbo) 4’agensv. 171 IN] £ Tg. 6660 - J Ejendomshdl. Rosenorns A llé 58s 3 £ | ★ N 7519 - H Fabrikant(FabrikkenAmol)Dybendalsv. 3 ® - V ilh. Fotoforhdl. (Brødrene Hansen) Fuglegaardsv. 81 Gjentofte £ Gjent. 2189 - Sture Th. FotografØsterg. 58 B ®By842v Bp. Hvidkildev. 28® E &■ J s - M R Frøken Mariendalsv. 313E £ Gh 3160y

Fremad Bogtrykkeriet v.Louis Hansen Hamiets Pass. 1 El £ N 6403 - v. A Tvilde Trikotageforr. Amagerbrog. 209 [Sj |1 Am. 937 x Fremkalder- & Forstørrelsesanstalten ved Engelbrecht Rasmussen P ile A llé 27 U) £ V 4586 Fremlev H Vicepolitiassist. D M . Vilhelm Topsøes V. 92 Valby £ Vb. 2914 Fremming Martine Enke e.Bogholder Frede- riciag. 842 E - M elita Fæstekontor Vodroffsv. 3 B 13 £ V 6125x - C T Kommunelærer Vodroffsv. 3 B 13 £ V 6125x - C V A Kommunelærer Normasv. 141Valby £ Vb. 3512 - K u rt H Læge Slangerupg. 33E0J)Tg.7287y Fremtiden Gensidig DanskLivsforsikringsfor- ening,opr. 1886Aalborg,G eneralagentur for Kbhvn. Bruun & Irving Frederiksbergg. 231E £ B y 4780 & By 8101 - S y g e - o g B e g r a v e l s e s k a s s e n F r em t i d e n Hovedkontor: 10-15 Fredag 16-18

Nørrevold 15 E Postkonto 476

★ Cent. 6268

Lokalkontorer: 10-15, Mand. & Fred. 16-18: Nørrevold 15

Cent. 53282

Trianglen 3

Øbro4353 Nora4571 Taga1807

Aaboulevard 36

Nørrebrogade 151 A Falkoner A llé 57 Yærnedamsvej 1 A magerbrogade 44 Toftegaards A llé 43 Jernbane A llé 69 Frederikssundsvej 175 Hillerødgade 112 Amagerbrogade 186 Store Kongensgade 5 Lyngbyvej 55

Godthåb2568 Vester7740 Amager2268

V alby 2533

Dam sø 1006

Bella1177

Ryvang4642

Taga6150

Amager9376

Palæ6084 Valby4161

Aalholmsvej 20 Isafjordsgade 1 Torvegade 49 Enghavevej 200

Amager9673

A mager 3046 Sydhavn 325

Frederiksborgvej 140

Taga7208

Strandvejen 19

Ryvang4376

Dalgas Boulevard 72

Fasan 37

Rekonvalescenthjem: Mænd: Nordre Strandv. Mikkelborg pr. Kokke­ dal £ Rungsted 20, Opringning til Re­ konvalescenter £ Rungsted 420 Kvinder: Caroline Amalie V . 118 Borrebakken Lynsby £ Lyngby 1017, Opringning til Rekonvalescenter £ Lyngby 1047 F r e m t i d s H a a b Syge- og Begravelses- kas«e Hovedkontor: Aaboulevard 38 El £ ★ Cent.4986 Ekspedition: 10-15, samt F re­ dag 17-19. Indbetalingskontorer: Ekspedition 11-15 samt Mandag og Fredag 17-19 Aaboulevard 38 El £ ★ Cent. 4986 Istedg. 73 3 £ V 5760v Nørrebrog. 180B El £ Tg. 3721 Amagerbrog. 37 i | A m . 6410 Østerbrog. 64 ® £ 0 4550x Valby Langg. 75B Valby £ Vb.4483 Falkoner A llé 30 E £ N 4782u Frederikssundsv. 177A Brh. £ Bella2814 Jernbane A llé 39A Lyngbyv. 72

Aabne Mand. og Fred. Aften K l. 17-19

Petei Sabroes G. 15 St. Kongensgade 17 Thorshavnsg. 26 Tomsgaardsv. 105

|

Aaben Tirsdag Aften

Hillerødg. 159

j K l. 17-19 Formand: F Jakobsen, Magdeloncv. 25 El £ Tg .2515. Forretningsfører: Axel Peter­ sen, Hvalsøv. I2 Brh. £ Bella 326.

Made with FlippingBook Online newsletter