Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Brønshøjvej

Hus-Register for København

II — 129

. Johnsen E. Bogbinder fi Bella 1266 Jensen Yikt., Vicevært fi Bella 2376 3,5 (425 - E.168.000 - G.25.800) (Tandlæge H Jankjær) 3 k Taxo Bilen fi Bella 575 t Harsløf Vald. J Læge Dr. mei. fi Bella 45 Thomsen A Sncdkerm. fi Belln2142Y i Kirkegaard Aage Gross. fi Bella 88 S Jørgensen Alva Tømrerm. fi Bella 1909 s Lyngstrøm! Ernst Forvalter fi Bella 109 5s Jeppesen M. Virevært ff Bella 779 Richter Knud Ingeniør > Mosbech Holger Docent fi Bella 247 Bassøo S Enkefruo fi Bella 562x 3 Petersen Poul Kontorchef fi Bella 1882 7 (259 - E. 38,000 - G. 10,200) •Svendsen Folmer Overrctssagf. fi Bella 1210 35 Esponscn Vald. Fabrikant 61 (2041) *Dam Amalie. Fruo 2,4 (= Frederikssundsv. 154 A-D) 2s,i Hansen Jobs. Bagerm. fi Bella 1531 a Silbcrhlalt, M, Repræsentant fi Bella 1553v Halger Erling fi Bella 1553V 3 Scbwerin O Jørgensen Entreprenør Ingeniør fi Bella 2133 Jensen C. Bestyrer Fotograf fi BeMa 1819Y < Brønshøj Kro Akts., Byggeselsk. fi Bella 1454 Brcving IIP, Insp. Toldlælj. fi Bella 1454 4s,i Christiansen HC Restauratør (Brønsliøj Kro) fi Bella 53 t Brons Gmhmiml Tandlæge 6 A Blomslcrhytten v. JN Rasmussen fi Bella 717 6 (la - E. 95,000 - G. 58,600) (Præstebolig) Jespersen C Sognepræst fi Bella 43 B r ø n s h ø j K i r k e B r ø n s h ø j K i r k e g a a r d Kont. || Bella 29 43 (354) (Vognmand R Bringstrup) 54 (1250) ‘ Petersen Peter Fuldm. fi Bella 924

15, Schmidt Aa., Barber & Frisør fi Bella 4 17-23 (2753 - E.200,000 - C.18,600) (Direktør OM Falck) 17s Andersen E Ingeniør fi Bella 2279 - Itolskov F Klcjnsmcdcm. . 19.i Toklev Holger Bogholder Oldcnburg Aug. v. Kommunelærer 21s llngdrup J, Korrcspodent fi Bella 1643 = Jensen E, Frøken fi Bella 1383Y 25-33 (2754 - E.340,000 - G.28.000) (Ejendoms-Akts. Malr. Nr. 2754 Brønsliøj) 25s Tliromsholdt B, Ismejeri J Bella 843 i Jensen S Juul ITerrclingerihdl. 31a Kyhl C Ingeniør fii Bella. 206 33s å Porta II, Dekoratør fi Bella 2102U , Brolim Johanne Frøken fiBclla2196 3 Rasmussen H Sølvsmed 4 (2796 - E. 60,000 - G. 8,400) (Enkefru Ellen Hansen) 5 Thyregod A Enkefrue fi BeI!al996X i Jensen K, Frue fi Bella 1661 Jensen Peter Købmand Brønshøjholms Allé, Brh. Fra 144 Frederikssundsv. (se dennes Skitse) til Højlandsvangen. 1 (*= Frederikssundsv. 146) Henri II Blomstcrhdl. fi Bella 2288 Nilason Oscar Skotøjsreparatør fi Bella 2267 Petersen RL. Mejeriejer ffBclla 440 3 (lg)( Vaskeriejcr A Lynggaard) Centrum v. Alfr. Lynggaard Vaskeri fi Bella 298 5 (lm ) ‘ Larsen C, Arbejdsmand 7 (lq) ‘ Cortscn M, Konditor fi Bella 442 9 (11) ‘ Willumsen K, Maskinm. fi Bella 173 45 ( 1 1 - E. 100,000 - G. 9,200) ‘ Jessen Hciur. & Co., Farveri & Tøjrensningsanst. & Jessen Heinr. Fabrikant fi Bella 96 & Bella 496 Jessen HAF Fabrikant 2 ( 8 cs) (Chauffør MV Petersen m.fl.) 'Petersen MV. Chauffør 4 ( 8 ct) (J Arnholtz) 8 (8 dc) ‘ Munk R, Tømrer 10 ( 8 dd) ‘ Simonsen Jul.Skibsbygger 14 ( 8 df) ‘ Christensen Selma, Frue 16 ( 8 dg) (Træskohdl. J Jørgensen) 18 ( 8 dh) ‘ Andersen Anna, Enkefrue 20 ( 8 di) ‘ Nielsen C Frøken, Præste­ kjolesyerske fi Bella 819 22 ( 8 dk) (Fru Olga M Nissen) Fougt Magnus Skrædderm. fi Bella 310 Svenska Klubben, fi Bella 310 24 (8 dl) ‘ Pedersen HN, Maler 26 (8 dm) ‘ Nissen H Konditor fi Bella 724 28 ( 8 dn) ‘ Linderson NL, Skrædder 30 ( 8 do> 'Johansen li, GørtJer Johansen J , Vognmand fi BeJlal850 32 ( 8 dp) (Fru Dagmar Hansen) 34 ( 8 dq) ‘ Sørensen HP, Arbejdsmd. Hansen 11 Frue Formand fi Bella 1585 36 (8 dr) (Fru Anna F Højtved) Højtved CJ Skotøjshdl. fi Bella 585 Pedersen N Raun Kommunelærer 38 ( 8 ds) (Mekaniker M Juel-Nielsen) .40 (8 dt) (Fru Anna F Højtved) 42 (lf) ‘ Petersen CP, Arbejdsmand 44 (le) ‘ Rasmussen AJL, Masklnarb. 46 (2545) (Fru Ingeborg Larsen; Larsen Tb. Sekretær fi, Bella 1812 Cbrom KD Gross. fi Bella 1812 48 (2544) ‘ Jørgensen Th., Murerm. f Bella 429 B r ø n s h ø j h. H a v e f o r e n . Jensen Otto, Marketender fi Kella 1574 Brønshøj Kirkevej, Brh. Fra 154 Frederikssundsv. (se dennes Skitse). 1 (= Frederikssundsv. 156A.B) s Jensen P Ostchdl. fi Bella 1317 Brønshøj Ligkistemagasin & Petersen Vald., fi Bella 255 i Poulsen Edith Frue Damefrisørinde fi Bella 967 < Herslund M Kommunelærer fi Bella 1352 Enmnuelsen IP fh. Isenkr. fi Bella 2066Y ' Emanuelsen Frida, Sygeplejerske fi BePa 2066X Fremtiden Syge- & Begravelses- kasse. Indbetalingskont. fi ‘ Bella 1177

i Langkilde Carla Konsulinde G (25k - E 60,000 - G. 14,000) i ‘ Christensen KV, Hnsejerske > Christensen PO Sncdkerm. Brøndkærvej, Valby Fra S-Fasanv. (se dennes Skitse) 1 (= S-Fasanv. 89,91) S Lyn ro M, Politibctj. fi Yb.4140- i Mørner R Enke c. Oberstløjtn. | Vl>.3893 Olsen Cecilie, Frue S Vb.3964X i Samson L Enkefrue fi Vb.4009Y « Egeborg Ingo Aase Tandlæge fif Vb.3982 Jørgensen F, Frue fif Vb.3964V 3-7 (26 b - E.310,000 - G.32,700) (Garageejer C Petersen og Sncd- kerm. WM Urockhuus) 3a Hald Betty Enkefrue fif Vb.3902X » Thomsen Rich., Repræsentant J? Vb.3902V Larsen KK, Gymnastiklærer fi Vb.2580 * Flagstad N Enkefrue g Vb.4009X 5s Nissen AVE Forretningsf. fi Vb.3902Y i Lindquist SM Frue fi lieml. Nr. Olsen Thora Enkefrue fi Vb.1181 a Porsson G, Maler fi Vb,3881U » Jørgensen O Bogholder fi Vb.2939 * Grove-Petersen J Bagenn. 7a Luhmann Asta, fi Vb.l331X « Blidstrup JP Inspcktionsbetj. fi Vb.1163 2 (= S-Fasanv. 93) s Larsen Chr. Bygningskond. fi. Vb.2680 i Larsen M, Enkefrue fi Vb.l826Y Kanncworff Iehn Enkefrue fi Vb.2682 > Weishaupt Alb. Buntmagerm. fi Vb.2651y Foltmar Ove Fabrikant fi Vb.l749x i Nielsen KE Ingeniør Cand. polvt. fi Vb.472 * Christensen A Forretningsf. fi Vb.4281 Hcrmanscn E, Frue fi VI).3997 Brøndsteds Allé [V] (Arkæolog, 1780—1842). Fra Vesterbrog. 177 til Halls Allé (Skitse Bakkegaards Allé) 1 (=* Vesterbrog. 177) s Grønqvist P Enkefrue fi V.1701Y 5,7 (55ca - E. 227,000 - G. 54,000) (Fru Vilhelmine Thomsen) 5# Voldmester V Ingeniør Cand. po- lyt. |V.1899y i Lægaard J Korpsofficiant fi V.1899X Lægaard Agnes Frk., Assist. I! V.1899X a Johansen J J Fuldm. » Olsen R Værkstedschef fi V.3228 7e Loelir Ems Enkefrue fi- V. 2707V Petersen Sven Worm Inspektør g Eva 1700 t Brøchner-Larsen P Fabrikant ff V.241x Ilee Chr. Kontorchef fi V.6015V Hee Ellen, Massøse fi V.60l5v • Blad Louise Enkefrue fi V.241v Brøchner-Larsen A Ingeniør fi V.241X Rønnow KM Frøken fi V.2707U a Mctz Samuel Gross. fi V.8287 Thomsen Detlef Ekspcditionssekr. g V. 6015Y « Johansen Eincr Kunstmaler 2 (=» Vesterbrog. 179) 8 Olsen l<’r., rn. lscnkr. fif Eva l239y « Kohsel Marg. Ieenkramforr. fiV.403 » Prøvensen C Frue fi V.1882X • Christensen JN Gross. # V.7139 « Jensen E Enkefrue Lynlaasefabr. fi Eva 1239X « (55bx - E.170,000 - G.33,400) 8 Petersen & Andersen Matexm. fi C. 2365 & V. 4071 Ruff Sv. E Malerm., Kont. fi C.2365 Jensen Johan Cand. mere. > Eich. AL Stabsintendant |V.1198X Weywadt CJ Disponent fi V.7170 Voigt Hans Købmand '* Ludere Ellen Frue fi V.691Y Jessen-Hansen Marie Enkefrue g V.7731 * Pedersen Niels Arkitekt Direktions- sekr. i Østift. Kreditf. fi V.4922 Fetersen Vitte Overgaard Frk. Fo­ tograf fi C.8083 ‘ Petersen A Overgaard Frue fi C.8083 9

G (55by - E.170,000 - G. 33,400) (Fru A Overgaard Petersen) s Smndorph IIP Tebdl. fi Eva 1076 Floor Ausa Frk. Adjunkt fi Eva 3191 i Strøyberg E Enkefrue fif V.7129 Kamp MP Sagfører fi V.243x > Kienau Ingeborg v. Enkefrue fi V.1532u Kienau Paul v., Komponist fi V.1532u Sommer Vald. Gross. fi Y.3243 » Hennings V Repræsentant fiV.4238 l ’oulseu H Frøken * Larsen IIC Stenliuggcrm. Brøndumvej, Va.nl. Fra Lønstrupv. til Dr. HindhedeB Allé 3 (2373) 'Pedersen Otto, Statsbetj. fi Damsø2038 5 (2372) (Gross. H Hagenstjern©) 2 (2411) (Chr. M Sørensen) Nielsen G clcktr. Install. fil Damsø 2051 Brønlunds Allé, Hell. (Kateket og Grønlandsforsker, d. 1907) Fra Lyngbyv. (se dennes Skitse) til Ellemose.v. 1 Nesll NL Skrædderm. fi Hell. 2944 5 Kruse CV Fuldm. ps. Toldassiet. fi heml.Nr. 9 Herskind Enev., Maskinpasser fi Hell.804 13 Andersen Chr. Nygaard Præst Sekretær fi Hell.2892 15 Rasmussen G Fabrikant fi Hell.2601 17 Olson Søren Entrepr.fi Hell.539y 21 Jespersen B Gross. 25 Bonde A, Overopsynsbetj. fi Holl.4087 Malmberg Gøsta. GravørfiIIcll.5094 27 Kunst JT Snodkerm. 33 Christensen Ingrid Redaktør fi Søb.216 37 Berg Svend Konfckturehdl. Gross. fi Søb. 748 ( 45 Andersen O, Brødudsalg fi Søb .86 47 Mørkholt S Sekretær 48 Hansen Kaj Musiker fi Søb.904 2 Seidenfadcn N, Formand fi Hell. 5717 4 Andersen JO Malerm. fi Hell.4313 G Nielsen H Gross. fi Hell.2991 8 Hansen Edvin Restauratør 12 Fischer A Giarm. S Hell.3124 14 Nicolaisen F, Bankbud fi Hell.2462 16 Møller (Jarl Maskinmester fi Ilell.5084 18 Larsen Hans Gross. fi Hell.1969 22 Palmqvist H Sture Afdelingsleder Jensen Merry Enkefrue Jensen L Chr. Frugtlidl. Frm. & Jensen M Roed; Enkefrue fi Hell.5248 24 Nielsen NA Formand fi Holl.3371 Nielsen O Skibsbefragter Eksport- forr. & Kartoffellageret Dana fi Hell.3371 36 Heigaard C, Pohtibetj. fiSøb.1473 44 Byrup PM Assist. 46 Andersen JP , Formand fi Søb.191 48 Pedersen Sv. Repræsentant fi Sol). 1514 54 Knudsen JH Møbelhdl. fi Søb.965 Brønshøjgaardvej, Brh. Fra Brønsbøjv. til Fjenneslevv. 1-7 (2739 - E.240,000 - G.17,200) (Direktør SW Krogh) li Wagner Hugo Landsretssagf. fi Bella 1506 Wagner Gudrun Tandlæge fi Bella 1506 i Pihl-Jensen H, Kasserer f. Frisør- svendenes Centralafd. fi Bella 1693 5s Mortensen O Frk. Damefrisørinde fi' Bella 1617Y 7 Schmidt E J Windfeld Fabrikant Petersen Eiler P Malerm. fi Bella 1835 9-15 (2752 - E. 200,000 - G. 19,000) (Husejer CW Flatau) 9s Jensen AC Gørtlerm. fi Bella 2103 s Bertelsen Erik Forfatter lli Pjetursson H Skomagerm. 13s Nielsen Poul Joh., Varmemester fi Bellla 1140X i Dreje J Restauratør fi Bella U40V Værge Petersen Kjeld Arkitekt fi Bella 2114

1 (2a) (Kbhvns Kommune) 3 (28) (Kbhvns Kommune) Kommunebibliotek fi Bella 797 Kommuneskole Brønshøj’s Skoletandklinik fi Bella 1137 9-15C (1160 - E.380,000 - G.26,700) (= Krabbesholmv. 29,31) (Akts. Kærhusene) 9s Mejeriet Kieret v. Th. Ebbesen, fi Bella 1449 Petersen PL Cigarhdl. Insp. f. Akts. Kærhusene J) Bella 1797 a Hansen Adolf Faktor ■ 13 1 Bjarde A Skomagermester fi BeUa 1545 , , 15Cs Hansen HC Konstruktør fi Bella 2141X i Stumpe J, Inspektør fi Bella 1779X a Dnpont Carla, Sygeol. fi Bella 1332 Jervin G Kontorchef fi Bella 1779Y 17 (1161 vurd. m. 2077 til E.65,300- G.25,000)

(Løvens kem. Fabrik) Finmand II Maskinfabr.

9

Made with FlippingBook Ebook Creator